Montera en dörrinfattning

En ny infattning hör till när man monterat en ny dörr. Här är problemet att karmen är smalare än vad väggen är tjock. Därför måste ett mellanlägg monteras så att det finns något att fästa infattningslisterna i.

Mellanlägget är en hyvlad list i furu som är uppmätt och tillsågad så att den bär av avståndet mellan karmen och väggen – i det här fallet 36 mm. Det är en bra idé att mäta på flera platser runt karmen, så att du är säker på att det är samma avstånd överallt. När måtten är tagna ska den första listen monteras överst. Det gör inget att det är lite luft i överkant. Hålet döljs av infattningarna.

Mellanläggen limmas och spikas på plats, så att de sitter kant i kant med karmarnas utsidor. Här använder vi en spikpistol, driven med tryckluft. Det går lika bra att använda en vanlig hammare och slå i dyckert. När mellanläggen är monterade ska infattningarna mätas ut.

Här är det viktigt att markera var infattningarna ska sitta innan man sågar till dem. För att övergången ska bli snygg ska de nämligen inte täcka mellanläggen helt och hållet. Här har vi valt att 5 mm av mellanläggen ska sticka fram under infattningen. Det ser snyggt ut. Nu kan hantverkaren mäta upp hur långa infattningarna ska vara och sedan såga till den första i 45 graders vinkel.

Nu monteras den med 5 mm avstånd till mellanläggets ytterkant. Det räcker att fästa infattningen på tre ställen. Den övre listen mäts upp från den nedre kanten av den lodräta infattningens sågning och 5 mm in på mellanlägget i andra änden. Sågar man till listerna med en kap-geringssåg får man ett exakt och bra resultat. I samma arbetsmoment sågas den högra infattningen till. Genom att man anpassar två arbetsstycken samtidigt kan man stämma av dem mot varandra, så att fogen blir så tät som möjligt.

Nu lägger vi på lite trälim både längs med listerna och i deras ändar innan vi monterar dem med små stift eller dyckertar. Det är viktigt att lägga på gott om lim i ändarna, innan man trycker ihop de två listerna. Skjut i spikarna i infattningens innerkant. Notera att det också skjuts i en spik genom båda listerna. Då håller fogen helt tätt. Nu sitter dörrens infattningar på plats. Och vill man dölja den bruna mellanläggslisten är det bara att börja måla.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrkarmar