Få dörrkarmen att passa till väggen

Salningslister sätter karmen i nivå med väggen, så att du kan sätta dörrfoder. Listerna är lätta att göra och ännu lättare att montera.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
200 kronor

Intro

I denna artikel visar vi hur du tillverkar och monterar en salningslist på en dörrkarm som är smalare än väggen.

Salningslister är enkla att göra, oavsett om du köper listerna per meter eller gör dem från grunden, och den gör det möjligt för dig att sätta dörrfoder runt karm och vägg.

I denna artikel visar vi hur du ska mäta, hur du sågar till listerna samt hur de monteras så att de kommer att sitta helt rakt.

Vi beskriver dessutom hur du kan göra salningslister med vanliga handverktyg och spillvirke istället för med dyra specialverktyg.

Instruktion

01
Så här gör du 8 Steg

1

Börja med att mäta hur breda dina salningslister ska vara. Lägg en vinkelhake mot väggen och mät avståndet från karmen till vinkelhaken. Mät överst, nederst och på mitten, så du kan ta höjd för en sned vägg.

2

Mät dessutom hur långa listerna ska vara. Du behöver två långa lodräta lister och en vågrät list.

3

Om du inte kan hitta en standardlist som passar på bredden, får du såga till en list själv. Enklast är att använda en sänksåg med styrskena.

4

När listerna stämmer på bredden är det dags att kapa dem, så att de passar perfekt för sitt ändamål.

5

Markera på karmen var salningslisterna ska sitta. Måtten ska följa karmen, som vi antar är rak åt alla håll. Om karmen inte är rak ska inte heller listen vara det. Dra in listerna 6 mm från kanten på karmen.

6

Spika fast salningslisterna i karmen. Börja med ett spik i den ena sidan av den övre listen. Låt listen sitta så löst att du kan finjustera placeringen på motsatt sida innan du spikar fast den där. Till sist fästs mitten.

7

Upprepa processen med de lodräta salningslisterna, som spikas fast överst och justeras där nere, innan de slutligen spikas fast.

8

Slutligen sätter du foder runt dörren. Om du har svårt att få det liggande fodret att passa i vinkel med de stående, så kan du slå i en dyckert i överliggarens ovansida, så att de två fodernas spetsar tvingas ihop.

Material

Tidsförbrukning

1-2 timmar per dörr.

Pris

Ca 200 kronor.

Svårighetsgrad

Arbetet är enkelt och rakt på.

Video

Utjämningslist vid karm

Med tunna lister får du karmen i höjd med väggen

Video

Montering av dörrfoder

Med dyckert blir hörnfogen helt tät

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrkarmar