Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är tämligen enkelt att snickra ett litet förråd för ved, när det består av en fot, två stolpar och ett tak. Foten är en ram och på denläggs tre brädor som golv. Denna del plus de två stolparna görs av tryckimpregnerat trä eftersom delarna har markkontakt.