Smart förråd för ved

Om det är långt till vedboden är det praktiskt med ett litet förråd i närheten av ytterdörren.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
400 kronor

Intro

Det är tämligen enkelt att snickra ett litet förråd för ved, när det består av en fot, två stolpar och ett tak. Foten är en ram och på denläggs tre brädor som golv. Denna del plus de två stolparna görs av tryckimpregnerat trä eftersom delarna har markkontakt.

Foten (A och B) och stolparna C sätts ihop med franska skruvar eftersom de är kraftiga och ger ökad stabilitet. Brädorna D fästs med trallskruvar.

Instruktion

01
Börja med foten och res stolparna lodrätt 8 Steg

1

Börja med att såga till delarna A och B till foten. Här används tryckimpregnerat trä för foten får markkontakt. Fäst gärna gummi eller takpapp under träet.

2

Förborra med 8 mm borr (två på varje sida) för de franska träskruvarna. Vi borrade 22 mm från ändträet och 35 mm in från långsidan på A för då hamnar skruven mitt i regeln B när delarna sätts ihop.

3

Delarna A och B till foten dras ihop med franska träskruvar, 8 x 100 mm. Knacka i skruvarna med hammare i hålen och dra åt dem med spärrnyckel. Glöm inte brickorna.

4

Golvet består av tre brädor D. De fördelas jämnt så att mellanrummen blir lika breda. Lägg långsidorna kant i kant med reglarna och fäst dem med trallskruv som tål fukt.

5

De två stolparna C geringssågas upptill så att taket får en lutning. Såga från mitten och utåt i en vinkel på 22,5 grader (en flärdedel av en rät vinkel).

6

Stolpen C ställs mitt på kortsidan av foten och spänns fast tillfälligt. Kolla att den står absolut lodrätt och markera placeringen med blyertspenna.

7

Stolpen skruvas fast på foten när du har förborrat med 8 mm träborr för de franska skruvarna, 8 x 100 mm. Dra fast dem med spärrnyckel.

8

Den andra stolpen monteras på samma sätt. Glöm inte att fästa en bricka på varje skruv, för att skruvarna inte ska arbeta sig in i träet.

02
Enkel takkonstruktion på vedboden 4 Steg

Takkonstruktionen är enkel och består av två takstolar, vardera gjord av två delar E, och fyra stöttor F. Ingen del kapas med andra vinklar än de som är fasta i en kapsåg, nämligen 22½, 45 och 90 grader. Men längst ner vid takfoten planar vi ut taket lite. Dels för att slippa regn- och snödropp i nacken när man hämtar ved, dels för att det ser snyggt ut.

1

De fyra delarna E i de två takstolarna sågas av snett i ena änden. Biten som sågas bort skruvas fast på den andra sidan för att taket ska plana ut. Förborra innan du skruvar.

2

Delarna E spänns med tvingar upptill på stolpen. Därefter kan du markera för de snedställda stöttorna F innan de sågas till. De ska sluta tätt både mot stolpe och takstol.

3

Förborra med 4 mm borr snett in genom stöttan F och in i stolpen C. Fäst stöttan med 4,2 x 75 mm trallskruv. Mät var stöttan ska sitta och fäst de tre andra på samma höjd.

4

Lägg takstolsdelen E på plats och fixera den med en tving. Forborra med 4 mm borr snett in genom stöttan och fäst takstolen med 4,2 x 75 mm trallskruv. Fäst de tre andra delarna på samma sätt.

03
Lägg råspont och papp på taket 5 Steg

Ovanpå takstolarna lägger vi ett lager råspont G, och när brädorna ligger plant och stadigt kan vi lägga takpapp.

De två övre brädorna måste gerings-sågas längs långsidorna för att de ska mötas i en ganska tät fog längst upp på taket. Det gör inget om det blir en liten glipa för takpappen täcker den.

På ett så litet tak som det här nöjer vi oss med att spika takpappen och låter därmed takkittet bli på verkstan.

1

I den nedre av takbrädorna G ska du förborra med 4 mm borr, eftersom det annars är risk att du spräcker den lilla stumpen som har limmats fast. Därefter fästs brädorna med 4,2 x 45 mm skruvar.

2

Takpappen spikas fast med korta pappspikar. Brädorna är 22 mm tjocka och därför kan 20 mm pappspikar användas. Spikarna sätts så tätt intill kanten som möjligt utan att brädorna spricker.

3

**Takpappen viks ner runt kanten på brädorna.

TIPS:** Värm takpappen med varmluftspistol så blir det lättare att arbeta med den.

4

På bägge gavlarna fästs vindskivor H. De är egentligen bara ren prydnad. Till vindskivor kan du använda t.ex. 10 x 45 mm trä. Skruva eller spika fast dem.

5

Till sist målas undersidan av taket. Eftersom resten av träet är tryckimpregnerat behöver du inte måla det. Men du kan grunda det med olja.

04
Sätt mysbelysning på din nya vedbod 4 Steg

För att skapa mysig stämning på kvällarna satte vi marschaller på boden.

Hållarna till marschallerna köpte vi på Biltema för endast 25 kr/st. Hållarrna sitter på en lång järnstång, som vi bockade två gånger i ett skruvstycke.

Bägge bockningarna gjordes i 90 grader. Den första gjordes precis under utsmyckningen, och den andra så att hållaren hamnar minst 30 cm från stolpen.

Marschallerna tänds endast vid festliga tillfällen och när det är vindstilla.

1

Hållaren sitter på en lång järnstång, som vi bockar i 90 grader under utsmyckningen.

2

90 cm från foten borrar vi hål i stolpen för järnstången med borr som passar i storlek.

3

Vi vill ha 30 cm mellan hållaren och stolpen, så vi mäter, markerar och bockar.

4

Hållaren fixeras med en tving medan den fästs med två kraftiga märlor i stolpen.

Material

45 x 145 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 fotdelar (A) à 95 cm
• 2 fotdelar (B) à 40 cm

70 x 70 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (C) à 180 cm

22 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 3 brädor (D) à 95 cm, till foten

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 4 takstolar (E) à 50 cm

45 x 70 mm hyvlat trä:
• 4 takstöd (F) à 30 cm

22 x 95 mm råspont:
• 12 takbrädor (G) à 130 cm

10 x 45 mm råplan:
• 2 vindskivor (H) (anpassas på plats)

Dessutom:
• 8 x 100 mm franska skruvar med brickor
• 4,2 x 45 mm och 4,2 x 75 mm trallskruv
• Grundningsolja och utelasyr
• Vattenfast trälim
• Takpapp och 20 mm pappspik
• Ev. hållare för marschaller

Tidsförbrukning

Har du allt material hemma blir du klar på en dag.

Pris

Cirka 400 kr.

Svårighetsgrad

Vid sågningen används flera vinklar men det är inte så svårt. Det kan däremot vara knepigt att bocka stängerna till marschallerna vinkelrätt.

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vedbod