Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Här kan du se hur lätt du bygger boden:

  • GOLVET består av tryckimpregnerade terrassbrädor.
  • SIDORNA snickras i sektioner som monteras mellan stolparna.
  • TAKET byggs upp av plywood, som kläs med shingel av takpapp.

Om dy fyller den helt med vedklampar kan den rymma cirka 4,5 kubikmeter. Om du endast fyller upp med klampar längs de två sidorna och lämnar en gång fri i mitten, så kan du lägga fuktig ved till tork innan du hinner använda all torr ved. Om du eldar mycket, kan du eventuellt bygga två vedbodar, när du ändå håller på. Du bestämmer själv var på tomten vedboden ska placeras, men tänk på att inte bygga den för nära en tomtgräns utan tala med din granne. Slutligen: vedboden kan förstås användas även till annat – till cyklar, mopeder, skottkärra och redskap.

Se byggvägledningen här