Orangeri med bra höjd under snedtaket

Lyxvarianten på ett orangeri har här grävts ner så att det får bra takhöjd. Det gör också att grannarna inte ser så mycket av glashuset. Orangeriet är 20 kvm och har plats för både växter och umgänge. Allt glas är återvunnet från gamla fönster.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
25.000 kronor

Intro

Orangeriet är på 20 kvm och uppdelat i två sektioner, så att det finns plats för både växter och mys.

Den översta delen - trästommen med återvunnet glas - står på ett nergrävt fundament som murats av fundablock.

4 läckra detaljer med orangeriet

Orangeriet är uppdelat i en stor rabatt och en umgängesyta som skiljs åt av en mellanvägg där växterna kan bindas upp.

Orangeriets golv ligger ca 50 cm under marknivå. Längs rabatten har byggts en förvaringsbänk med en inbyggd trappa upp till växterna.

Rabatten ligger på en högre nivå, så att det finns plats för ett djupt lager jord. Stengången i mitten ger bra tillgång till växterna.

De väggar som inte är glasade är isolerade och klädda med svartmålade ribbor. Golvet består av gamla tegelstenar som hittats på stranden.

Instruktion

01
Fundament 3 Steg

Orangeriet består mot grannarna av två stödväggar som har murats av fundablock. De andra väggarna har också byggts med fundablock, men de har inte förankrats så djupt. En tvärgående vägg mellan de två ytterväggarna gör att utrymmet delas upp. Jorden tas bort från det stora rummet och fylls på i det mindre, där det är rabatt.

1

Väggarna grävs ner och byggs av fundablock. Rännan till de två väggarna i hörnet är 35 cm djup. De andra är ca 10 cm djupa.

2

Fundablocken sätts i betong. Väggen förstärks med armeringsjärn och fylls med betong efterhand som den muras upp. Fundamentet delas i två av en “innervägg” tvärs över fundamentet, och det ena rummet töms på jord medan det andra fylls med jorden för växterna.

3

En öppning på fundamentets framsida markerar var ingången till orangeriet ska vara. Betonglagret överst på fundablocken jämnas till så slätt som möjligt.

02
Trästommen 5 Steg

Ovanpå muren byggs en trästomme som består av fyra väggar med stående reglar mellan syll och bärlina. På trästommens framsida är en öppning där det ska finnas plats för dörren, som byggs senare. Framgaveln står rak, medan taket på orangeriets bakre gavel lutar. Det kräver en del måttande och kapande av sparrarna.

1

Syllen (F) fästs på muren på syllpapp. Syllen fästs med gängstänger som borras ner i muren och limmas fast. I syllen borras hål för gängstängerna och de skarvas ihop med bladfog för att göra fogarna starkare. Mellan mur och syll sätts en aluminiumlist som leder bort vattnet från sockeln.

2

Väggarna reses. I hörnen sitter kraftiga 100 x 100 mm stolpar (A) medan de stående reglarna (G) är (G) 45 x 95 mm. De fästs alla med två vinkelbeslag i syllen med ett cc-avstånd på 38 cm.

3

Väggarna avslutas med en bärlina (F) som ger sparrarna (B och H) ett stadigt underlag. De bakre väggarna vänder sig in mot en häck och sätts igen med skivor av korrugerad plåt som skruvas på från utsidan. De här väggarna ska isoleras och kläs med träribbor invändigt. Häcken är tätt inpå, så den måste knuffas undan lite för att komma åt.

4

Nockregeln (L) sätts upp när den främre gaveln har byggts. Den vilar på de två gavelsparrarna, som är extra kraftiga (B). Det är även de bakre (B) som går snett ut från änden av nockregeln ner mot de två bakre hörnen. Nockregeln stöttas av två reglar på mitten, tills båda de två bakre takstolarna är på plats.

5

Sparrarna (H) monteras när nockregeln har kapats och de fyra kraftiga gavelsparrarna är på plats. Avståndet mellan sparrarna är 38 cm - precis som mellan reglarna.

03
Glas och isolering 6 Steg

Glaset består av gamla isolerfönster som har demonterats och skurits till, så att rutorna har samma storlek, 40 x 60 cm, och passar mellan sparrarna. Glaset i de sneda gavelfönsterna kräver en del tillskärning. Två av väggarna isoleras och kläs med ribbor.

1

Glaset fästs mellan sparrarna. Alla sparrar har ett 10 x 10 mm spår i den övre kanten som glaset kan läggas i med en sträng silikon. Först sätts en “stödskena” nederst på sparrarna, så att glasrutorna ligger på rak linje. Första rutan läggs så att den fluktar med stödskenan. Nästa ruta sticker ut 1 cm över den första, så att vattnet leds bort, och den hålls på plats med ett clips på mitten. Mellan taket och väggarna är lite luft som ger bra inomhusklimat på sommaren.

2

Vid nocken sätts ett fönster över tre sparrar. Det kopplas till en motor, så att det öppnas automatiskt om det blir för varmt.

3

Glaset sitter i på alla ytor och fogas med silikon från utsidan, så att tak och väggar blir helt täta. Silikonet jämnas till så slätt som möjligt, så att det blir en fin övergång mellan glas och trä.

4

Dörren byggs med kryss som ger god stabilitet. Både ram och kryss är av 45 x 95 mm reglar (J). Till karmen (C) har använts 100 x 100 mm stolpar.

5

Två av väggarna isoleras med 95 mm isoleringsskivor. De skärs till 1 cm för stora, så att de sitter fast mellan stolparna (G). Isoleringen fungerar här som ljudisolering. Utanpå sätts ljus fiberduk.

6

Svartmålade ribbor (M) täcker de ljudisolerade väggarna. Ribborna placeras på samma avstånd, med skruvarna på raka linjer. Det ger en snygg finish.

04
Förvaringsbänk och upphöjd rabatt 6 Steg

Mellan orangeriets rabatt och själva rummet ska det vara en bänk som kan användas för förvaring. Ett fundament gjuts, där det sätts ett par specialbyggda stålben som kläs med brädor. Sitsen kan öppnas så att platsen undertill kan utnyttjas för krukor, dynor osv. Rabatten fylls med jord och en gång byggs i mitten, så att det blir lätt att komma åt grönsakerna.

1

Ett fundament gjuts för förvaringsbänken som byggs längs väggen mellan högbädden och själva rummet. Fundamentet är 40 cm djupt och 19 cm högt - lika hög är den bräda som ställs på högkant på den packade jorden. Underst i fundamentet läggs stora stenar och ovanpå fylls på med betong.

2

Betongen jämnas till så att fundamentets yta blir helt jämn och fin. Betongen får stå ett par dagar innan arbetet med projektet går vidare.

3

Stålben monteras. De har svetsats ihop med de mått som passar till fundament och mur, och de skruvas fast.

4

Brädor (P) monteras på stålbenen så att bänken sätts igen både på framsidan och ovansidan och används för förvaring. Sitsen delas upp i flera sektioner och fästs med pianogångjärn, så att den kan öppnas.

5

Rabatten för grönsaker delas upp. Plattor sätts på högkant så att en gång kan göras i mitten med rabatter på båda sidor.

6

Gången i högbädden består av sten som sätts i grus och gjuts fast i betong. Rabatterna fylls med bra, näringsrik jord som grönsakerna planteras i. De kan växa längs plastklädda vajrar som spänns fast mellan syllen på muren och en tvärslå mellan två stolpar som stöttar takkonstruktionen.

05
Tegelstensgolv 5 Steg

Golvet i orangeriet består av gamla tegelstenar som hittats på stranden. De är olika stora, så fogarna blir ganska breda. Därför gjuts stenarna fast, så att de ligger stadigt. Vid trapporna sätts halksäker durkplåt.

1

Stenarna till golvet har samlats på stranden där de gamla tegelstenarna är fint avrundade efter flera år i havet. Det har tagit många promenader vid stranden för att samla ihop alla stenar, men ansträngningen har resulterat i ett unikt golv som dessutom är extremt billigt.

2

Stenarna läggs på ett underlag av grus som består av 8 cm packat grus och 2 cm sättgrus. Underlaget jämnas till, så att det blir så plant som möjligt. Stenarna är olika stora och vissa måste grävas ner djupare än andra för att få en slät yta. De läggs i kvadratiska fält som avgränsas av de större stenarna och de mindre stenarna fyller ut fälten. Stenarna kan eventuellt läggas i ett tunt lager betong, så att de ligger helt stadigt.

3

Fogarna fylls med fogsand. Du kan välja att använda plintbetong om stenarna även har lagts i betong. Då blir du säker på att de ligger helt stilla. Denna metod används till den lilla gången i rabatten. Den överflödiga betongen tas bort medan den är fuktig.

4

Golvet torkar innan orangeriet börjar användas på riktigt. Under tiden går det att sätta in möbler som inte väger så mycket.

5

Vid trapporna sätts durkplåt som har kapats och bockats av den lokala smeden. Durkplåt har en spårad yta som gör den halksäker. Vid trappan under dörren gjuts ett steg i betong, annars blir det högt att gå ner på golvet. På steget har några stora tegelmurstenar limmats fast, de passar till resten av golvet.

Gammalt tegel från stranden har blivit ett snyggt, unikt golv.

Material

100 x 100 mm stolpar:

 • Hörnstolpar (A)
 • Gavelsparrar (B)
 • Dörrkarm (C)
 • Hammarband (D)
 • Stolpar vid spaljé (E)

45 x 95 mm reglar:

 • Syll och bärlinor (F)
 • Väggreglar (G)
 • Sparrar (H)
 • Dörram och kryss (J)
 • Snedsträva till spaljé (K)

45 x 195 mm regel:

 • Nockregel (L)

38 x 57 mm läkt:

 • Ribbpanel till väggar (M)
 • Ryggstöd till bänk (N)

21 x 95 mm hyvlade brädor:

 • Beklädnad av bänken (P)

Dessutom:

 • Fundablock
 • Armeringsjärn, 10 mm
 • Gängstänger, 16 mm
 • Betong
 • Syllpapp
 • Aluminiumskena (till sockel)
 • Vinkelbeslag
 • Korrugerad plåt
 • Isoleringsskivor, 95 mm
 • Diverse skruvar
 • Glasrutor (här gamla fönster)
 • Silikonfogmassa
 • Metallclips (till drivhusglas)
 • Durkplåt
 • Plastklädda vajrar + öglor
 • Stålben, specialbyggda
 • Pianogångjärn
 • Bärlager och sättsand
 • Träskydd och grundolja

Specialverktyg

 • Glasskärare

Tidsförbrukning

3-4 veckor.

Pris

25.000 kronor.

Svårighetsgrad

Det är ett stort projekt där särskilt arbetet med glas kräver precision och försiktighet.

Ritning

Uppbyggnad av dörr och karm

Orangeriets dörr byggs som en ram med två kryss (J). Det ger en bra, stadig konstruktion. Dörren monteras i en karm av 100 x 100 mm stolpar (C).

Uppbyggnad av dörr och karm

Fundament av fundablock

Fundamentet är uppmurat av så kallade fundablock på betong, med armering mellan varje skift. Syllen (F) har lagts med bladfog i hörnen och förstärkts med en gängstång som har borrats ner i fundamentet.

Fundament av fundablock

Uppbyggnad av bänk

Bänken har byggts på en stomme av specialgjorda stålbensom skruvas fast i ett fundament av betong och en mur av fundablock. 21 x 95 mm brädor används som panel (P). Sätena monteras med pianogångjärn, så att utrymmet undertill kan användas för förvaring.

Uppbyggnad av bänk

Isolerade väggar

Två av orangeriets väggar är isolerade och byggs med en korrugerad plåt ytterst. Mellan reglarna (G) sitter 95 mm isolering som kläs med fiberduk innan ribbor (M) sätts på väggen invändigt.

Isolerade väggar

Montering av glas

Glaset läggs i en fals i sparrarna (H och B) med silikon både under och i fogen ovanpå. Allt glas läggs med 1 cm överlapp och hålls ihop på mitten med ett metallclips.

Montering av glas

Bra ventilation

Glaset sluter inte helt tätt mellan taket och väggarna. Det ger en skorstenseffekt med frisk luft som dras in, värms upp och stiger för att till sist försvinna ut mellan takglasen.

Bra ventilation

3D-modell

3D-modell

Nergrävt i marken

Orangeriet har grävts ner, så att det är bra höjd under taket. Det gör det också mindre synligt för grannarna. Orangeriet är 20 kvm, och har plats för både växter och mys.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fundament av fundablock

Fundamentet är uppmurat av fundablock på betong och med armeringsjärn mellan varje skift. Syllen ligger med en bladfog i hörnen och har förstärkts med en gängstång som har borrats ner i fundamentet. På hörnstolpens undersida har borrats ett hål, så att den kan sänkas ner över gängstången.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bänkens uppbyggnad

Bänken byggs på en stomme av specialgjorda stålben som skruvas fast i ett fundament av betong och en mur av fundablock. 21 x 95 mm brädor används som panel. Sätena monteras med pianogångjärn, så att utrymmet undertill kan användas för förvaring.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Isolerade väggar

Två av orangeriets väggar är isolerade och byggs med en korrugerad plåt ytterst. Mellan reglarna sitter 95 mm isolering som kläs med fiberduk innan ribbor sätts på väggen invändigt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montering av glas

Glaset läggs i en fals i sparrarna med silikon både under och i fogen ovanpå. Allt glas läggs med 1 cm överlapp och hålls ihop på mitten med ett metallclips.

Öppna 3D-modell

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Stoppkloss för kapsågen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Växthus och orangeri