Växthuset tar nästan ingen plats

Inga tomater smakar så gott som dem du plockar i ditt växthus. Se här hur lätt du bygger ett växthus som har plats för en hel del, men som ändå knappt tar någonplats. Du behöver nämligen inte gå in i det - du kommer åt växterna utifrån.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
2000 kronor

Intro

Egenhändigt odlade tomater, paprika, gurkor och kryddväxter – för att inte tala om blommor! Det är nästan så att man känner doften av dem. Men även om det är trevligt med ett växthus, så har inte alla plats för ett. Därför har vi skapat detta växthus som knappt tar någon plats.

Det är 135 x 200 cm och ändå får du plats med en hel del i det. Du bygger växthuset på några dagar, och då har vi räknat in torktiden. Att snickra de olika delarna och sätta ihop dem klarar du på en helg.

Den enkla konstruktionen gör att växthuset inte dominerar på tomten. Och eftersom vi använder plast i stället för glas, gör det inget om barnen spelar fotboll i närheten.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om växthus

Så här lätt är det

5 små etapper - sedan är växthuset klart. Här visar vi de olika stegen i projektet. Det ser säkert inte svårt ut, och det är det inte heller om du följer våra anvisningar. Utöver bilder av de olika momenten får du förstås också en komplett materiallista, en detaljerad arbetsritning och praktiska råd. Det är bara att sätta igång!

Gavlarna snickras

Sidorna sätts ihop

Bottnen läggs

Växthuset reses

Fönstren monteras

Instruktion

01
Bygg gavlarna 8 Steg

Växthuset har en mycket enkel konstruktion bestående av två gavlar och två mittsektioner. När dessa fyra delar har byggts klara, återstår bara att fästa brädor runt om och att lägga en överliggare upptill - och sedan är växthuset klart. De fyra sektionerna, som vardera består av två stolpar, är 200 cm höga och 130 cm breda nertill. Upptill hålls gavlarna ihop av en trekantig gavelskiva och nertill hålls de ihop av tvärgående brädor.

1

Lägg upp delarna till gaveln på en skiva enligt fotot och markera på en gavelskiva (Q) var de snedställda stolparna (A) hamnar.

2

Rita upp gavelskivan (Q) och såga ut den med sticksåg. Gör fyra likadana skivor och såga urtag upptill i två av skivorna (Q2), som används i mitten.

3

Lägg en gavelskiva på plats på två stolpar och markera var stolparna ska sågas snett upptill. Upprepa på de andra gavelskivorna.

4

Skruva fast den första gavelskivan (Q1) på stolparna med 5 x 50 mm skruvar. Stryk ev. på lite lim innan du fäster skivan. Avsluta med att såga av stolparna snett nertill så att höjden på gaveln blir 200 cm.

5

Fortsätt med gavelbrädorna (D), (E), (F) och (G), som skruvas fast med ett inbördes avstånd av 5 mm. Den första fästs längst ner på stolparna.

6

Lägg upp delarna till nästa gavel på den som du nu har satt ihop, och använd den som mall. Lås fast stolparna med tvingar medan du skruvar fast gavelskivan och brädorna.

7

Skruva fast falslister (M) upptill och nertill (L) på insidan av gavlarna. Listerna ska sticka ut 15 mm från gavelskivan och brädorna så att du har något att fästa ”fönstren” på.

8

De fyra gavlarna är klara. De mittersta sektionerna har satts ihop precis som de yttre gavlarna. Enda skillnaden är att de inte förses med brädor nertill mellan stolparna. Nu målas alla delar. De torkar medan vi lägger golv.

02
Sätt ihop sidorna 3 Steg

1

Spänn ihop de fyra vågräta listerna (J) med tvingar och markera var de lodräta listerna (K) ska skruvas fast. De två sidoramarna är identiska och därför kan du markera på alla fyra listerna på en gång.

2

Lägg upp sidorna på en arbetsskiva, och spänn fast delarna med tvingar innan du skruvar ihop dem. Gör sedan likadant med den andra ramen.

3

Såga till två av sidobrädorna (C) på gering längs ovankanten så att ovankanten blir en förlängning av gavelskivornas övre del. Om du inte har en bordscirkelsåg, k an du använda cirkelsåg som vinklas och ett anhåll.

03
Lägg ett golv 2 Steg

Vi har valt ett mycket enkelt golv till växthuset. Det består av brädor som har skruvats fast på tre reglar. Både brädorna och reglarna ska vara tryckimpregnerade.

Under brädorna läggs fiberduk för att det inte ska tränga upp ogräs mellan brädorna. Golvet ska göras klart innan du reser sidorna och gavlarna, och det ska förstås ligga alldeles vågrätt.

Du kan ev. knacka ner några långa järnrör i marken precis utanför de yttre reglarna och fästa reglarna med rör-klämmor på rören. Då förankras växthuset så att det inte blåser bort.

1

Lägg golvet där växthuset ska stå. Golvbrädorna (Z) skruvas fast på reglarna (Y) med 5 x 50 mm skruvar när du har lagt fiberduken.

2

När golvet är klart ska du kolla att det ligger absolut vågrätt. När du är nöjd kan växthuset monteras.

04
Res väggarna 6 Steg

1

Sätt gavlarna på plats och fixera dem med snedsträvor medan du skruvar fast dem i vinkeljärnen, som sitter på golvet. Snedsträvorna låses med tvingar.

2

Fäst gavlarna med skruvar på vinkeljärnen. Här har man använt 4 x 40 mm skruvar, men vi föreslår att du använder riktiga beslagskruvar, som ger bättre grepp i träet.

3

Spänn fast en hjälpbräda från gavel till gavel, och rätta sedan till dem en efter en tills de står lodrätt. Som hjälpbräda kan du använda en av sidobrädorna (C) som sedan ska skruvas fast.

4

Skruva fast sidobrädorna. Eftersom de två yttre gavlarna är försedda med brädor (D, E, F och G), fäster du sidobrädorna (C), så att de hamnar i nivå med gavelbrädorna. Gör sedan likadant på den andra sidan av växthuset.

5

Fäst nu överliggaren (B) på de yttre gavlarna (Q1) med hjälp av beslag. Använd beslagskruvar och kom ihåg att du inte får fästa någon skruv närmare än 2 cm från kortänden av regeln för att träet inte ska spricka.

6

De övre sidobrädorna (C) ska nu skruvas fast på var sin sida av växthuset. Fixera brädorna med tvingar medan de justeras in på plats. Fäst dem sedan med två skruvar i varje gavel när de ligger vågrätt.

05
Montera fönstren 8 Steg

När växthuset har satts ihop är det dags att montera fönstren. I stället för glas (som väger en hel del) har vi valt en kraftig plastfolie. Här är det faktiskt en plastpresenning, som vi har köpt och skurit till rätt format.

Den plast vi har valt används också till fönster i tält och till segelduk, så den är mycket stark. Du kan hitta sådan plast hos segelmakare, leverantörer till markiser och liknande ställen. Plasten är dyr, men den är ändå billigare än glas och polykarbonat. Folien fästs med häftklammer och kläms fast med lister, som sedan spikas fast.

1

Börja med att lägga folien (U) över nocken på växthuset och fäst den med häftklammer. Folien ska slätas ut men inte spännas för då finns det risk att den spricker och går sönder.

2

Spika fast smala lister (P) längs kanterna och ovanpå de två mittsektionernas gavlar. Upptill fäster du listen (N). Listerna fästs med 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar.

3

Klä gavlarna. Börja med att fästa folien (T) upptill. Fortsätt nertill och sedan längs sidorna. När du har klätt gavlarna med folie, skruvar du fast brädorna (H) med 4 x 40 mm skruvar.

4

Lyft upp sidorna på plats, och palla upp dem så att det är lika mycket luft hela vägen runt dem.

5

Skruva fast sidorna på stommen med fyra gångjärn på varje sida. När sidorna sedan lyfts upp kan du komma åt dina växter från båda sidorna.

Enkla lösningar

En smart lösning för att hålla upp sidorna: Skruva fast rörhållare (sidfästen) med invändig diameter på 27-30 mm (eller liknande beslag) på insidan av sidorna. Sätt en rundstav i beslagen så kan den hålla sidan vågrätt.

Rundstavarna (R), som ska hålla sidorna helt öppna, ligger klara på skruvkrokar på båda sidor.

Sätt rundstaven i en rörhållare så håller den upp sidan.

Sidorna hålls stängda med vred (O), som görs av en träbit och en skruv med bricka.

Material

45 x 70 mm reglar:
• 8 stolpar (A) à 200 cm
• 1 överliggare (B), 250 cm
• 3 tryckimpregnerade syllar (Y) à 250 cm (ej på ritningen)

22 x 95 mm brädor:
• 10 sidobrädor (C) à 254 cm
• 8 gavelbrädor (D), (E), (F) och (G) som sågas till var för sig
• 12 tryckimpregnerade bottenbrädor (Z) à 250 cm (ej på ritningen)

22 x 70 mm brädor:
• 4 täckbrädor (H) à 142 cm

22 x 45 mm lister:
• 4 ramlister (J) à 254 cm
• 8 ramlister (K) à 133 cm
• 2 falslister (L) à 102 cm
• 2 falslister (M) à 37 cm

8 x 45 mm lister:
• 1 täcklist (N), 254 cm
• 4 vred (O) à 8 cm

8 x 27 mm lister:
• Lister (P) till plastfolien, cirka 35 meter

19 mm plywood:
• 4 gavelskivor (Q) à 24 x 50 cm

27 mm rundstav:
• 2 stöd (R) à 180 cm

Klar plastpresenning:
• 2 sidor (S) à 137 x 250 cm
• 2 gavlar (T) à 137 x 107 cm
• 1 topp (U), 65 x 253 cm

Dessutom:
• 2 rörhållare/sidfästen (V) med inv. diameter på 27 mm
• Stormhaspar(X) på 15 och 30 cm
• Skruvar
• Galvaniserade dyckertar
• 8 gångjärn, 60 x 60 mm
• 12 vinkeljärn 40 x 60 x 75 mm

Tidsförbrukning

3–4 dagar inkl. torktid.

Pris

Räkna med cirka 2 000 kr för hela bygget inklusive cirka 1000 kr för en presenning.

Svårighetsgrad

Det är ganska lätt att snickra detta växthus.

Ritning

Annorlunda bygge

Formen på detta växthus är inte den klassiska. Men det finns en anledning till att det ser ut som det gör. Trots att det är endast 135 x 200 cm, så får det plats tre stora lådor vid sidan av varandra och en mängd krukor med kryddväxter på golvet. Du kan också sätta upp hyllor för krukor på gavlarna.

Annorlunda bygge

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri