Släpp in ljuset i sommarstugan

Det är för lite dagsljus i sommarstugan, så vi sätter in tre mindre fönster i rad i en av väggarna. Och när väggen ändå är öppen lägger vi på mer isolering och byter ut fasadpanelen. Det verkar besvärligt men är rätt lätt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
9500 kronor

Intro

Det kan verka som en besvärlig uppgift: att sätta in fönster i en trävägg som utvändigt är klädd med panel och som hittills saknat fönster. Men som du kan se i den här artikeln krävs det inte mer än de nya fönstren, lite isolering och ett par reglar samt en smula erfarenhet av att arbeta med trä. Plus lite kunskap – och den får du här.

LÄS OCKSÅ: Fönsterluckor du kan bygga själv

Vi sätter in tre fönster i rad i väggen och eftersom den gamla fasadpanelen är lite sliten passar vi på att byta ut den. Och när panelen ändå har tagits bort utnyttjar vi tillfället till att öka isoleringen i väggen med 45 mm mineralull. Den nya fasaden skiljer sig lite från den gamla och en ändring av fasaden kräver i vissa fall bygglov. Hör med byggnadskontoret i den kommun huset ligger.

Konstruktionen ska förstärkas

Nya fönster kräver ofta att man måste ändra den regelstomme som finns bakom fasadpanelen. Den utgör inte bara fäste för panelen utan stadgar huset. Det innebär att vi inte utan vidare kan såga hål i stommen för de tre fönstren. Vi måste också se till att bevara styrkan i regelstommen och det kan bli nödvändigt att göra en stomme i stommen för att kompensera för de regler som sågas av och tas bort.

Du kan klara allt arbete ensam men det är en fördel att ha en medhjälpare, framför allt om det finns risk för dåligt väder. När fasaden är öppen kan det vara klokt att ha en stor presenning till hands så väggen kan skyddas om det plötsligt börjar regna.

Instruktion

01
Väggen öppnas 3 Steg

1

Fasadpanelen tas bort och det går lätt med kofot. Eftersom panelen inte ska återanvändas går det snabbt. Här var det nödvändigt att få fatt i en elektriker eftersom det finns kablar i väggen.

2

Vindpapp och distansläkt på utsidan av pappen tas bort. Vi nöjer oss till att börja med att ta bort pappen på den övre delen av väggen, där fönstren ska sitta. Resten tar vi bort senare.

3

Isoleringen tas försiktigt bort från den övre delen av väggen. Det är inget fel på isoleringen, så vi packar in den i plast och lägger den åt sidan för den ska vi senare återanvända.

02
Nytt trä i stommen 4 Steg

Vi tar god tid på oss när vi mäter för placering av de tre nya fönstren. Vi måste ju anpassa regelstommen så att det bildas tre ramar, där karmarna kan fästas.

Grundprincipen är att det ska finnas cirka 5-7 mm luft hela vägen runt karmen och det innebär att vi ska skapa tre ramar som är 15-20 mm bredare och högre än karmarna.

Eftersom fönstren ska placeras högt upp i fasaden är det frestande att sätta dem som stöd för hammarbandet, men det duger inte. Vi sätter därför upp nya reglar som förstärker den gamla stommen i höjdled och sidled.

1

Med fogsvans sågar vi av de gamla reglarna för att skapa plats till de tre nya fönstren. Här gäller det att vara försiktig så att sågen inte skadar andra delar, t.ex. ångspärr och elkablar.

2

De nya vågräta reglarna A i stommen monteras på de lodräta genomgående reglarna med kraftiga vinkelbeslag, som skruvas fast med beslagsskruvar - dock inte i de yttersta hålen för då kan träet spricka.

3

De nya lodräta reglarna B skruvas fast med långa snedställda skruvar mellan de vågräta reglarna ovanför och under dem. Här behövs inte beslag för belastningen kommer ovanifrån så det räcker att fixera reglarna.

4

Nu kan vi plocka bort resten av vindpappen och distansläkten. De nya reglarna A och B bildar tillsammans med de gamla reglarna och hammarbandet de tre ramar som de nya fönstren ska monteras i - när vi har isolerat.

03
Isolering och papp 5 Steg

När vi har tagit bort resten av vindpappen och de gamla distansläkten, sätter vi igång med tilläggsisoleringen som omfattar 45 mm på utsidan av den gamla.

Den inre isoleringen sitter mellan lodräta reglar och för att slippa köldbryggor placerar vi den nya isoleringen vågrätt mellan de nya liggande reglarna, som i sin tur skruvas fast på de lodräta stolparna. Reglarna sätter vi med ett inbördes avstånd på 27,5 cm, för då kan vi precis få plats för en kluven standardskiva om den placeras liggande. På fasadens sidor avslutas de liggande reglarna med lodräta reglar och vi sätter även reglar runt fönsteröppningarna.

1

De liggande reglarna C skruvas fast med 5 x 80 mm skruvar i de stående reglarna. Runt fönstren och på sidorna sätter vi även lodräta reglar. De liggande sätts med 28 cm avstånd.

2

De smala fälten fylls med 45 mm mineralullsskivor E. De passar precis i utrymmena och blir sittande av sig själva. Mineralull är inget farligt material så man kan arbeta utan handskar. Men det är dumt för minerallull kliar!

3

Den nya vindpappen sätts fast med häftklammer. Vi börjar nerifrån och använder oss av en överlappning på minst 10 cm.

4

På utsidan av de liggande reglarna skruvar vi distansläkt D. Dess uppgift är att skapa ett utrymme mellan vindpappen och fasadpanelen så att luften kan cirkulera där.

5

Längst ner i varje fönsteröppning fäster vi ett fönsterbleck G av aluminium. Det ska sticka utanför fasadpanelen och för att få fall utåt läggs det på ett par remsor vindpapp.

04
Fönster och panel 4 Steg

Nu är det dags att skära upp hål i vindpappen för de nya fönstren. Därefter ska vi såga hål i den invändiga väggen, som tills nu har fått vara orörd.

Vi sågar inifrån men för att veta var vi ska såga, borrar vi från utsidan först ett hål i varje hörn i varje kommande öppning. Vi använder en lång 10 mm borr.

Fönstren sätts på plats och därefter tätar vi från både insida och utsida innan vi kan fortsätta med fasadpanelen. Arbetet avslutas med målning av panelen.

1

Fönsteröppningen sågas upp i den invändiga väggen. Vi drar först streck mellan de fyra hål som vi borrade från utsidan. Därefter sticks sågbladet in i ett av hålen och öppningen sågas upp.

2

Fönstren pallas upp på kilar i öppningen och fästs med två 130 mm skruvar på bägge sidor. Större fönster bör monteras med justerbara karmskruvar som gör det möjligt att finjustera placeringen av karmen i öppningen.

3

Fogarna runt fönstret tätas både in- och utvändigt. När kilarna har tagits bort fyller vi fogarna med mineralull innan vi avslutar med en bottningslist och en akrylfog från insidan. Utvändigt fäster vi ett expanderande fogband.

4

Den nya fasadpanelen H fästs med 4,5 x 60 mm skruvar på distansläkten D och i de liggande reglarna C. Här använder vi brädor med not och spont. När monteringen är klar sågas den undre kanten av med cirkelsåg.

Material

45 x 95 mm K-virke:
• Nya reglar (A och B) i stommen

45 x 45 mm reglar:
• Liggande reglar (C) för extra isolering

25 x 50 mm läkt:
• Distansläkt (D) på vindpapp

Dessutom:
• Skruvar, 4,5 x 60, 5 x 80, 6 x 120 och
6 x 130 mm
• Vinkelbeslag, 80 x 60 x 60 mm, m. skruvar
• 45 mm mineralullsskivor (E)
• Vindpapp (F) och häftklammer
• 3 nya fönster
• Fönsterbleck (G) av aluminium
• Expanderande fogband
• Akrylfogmassa och bottningslist
• Fasadpanel (H)

Tidsförbrukning

En arbetsvecka.

Pris

Cirka 2 000 kr plus tre fönster à cirka 2 500 kr/st.

Svårighetsgrad

Det är ganska lätt om du har viss vana vid att arbeta med trä. Och den relativt lilla insatsen ger stor förbättring av sommarstugan.

Ritning

Nytt fönster i trävägg

När du har öppnat fasaden kan du ändra regelstommen så att varje fönster får sin egen ram.

Nytt fönster i trävägg

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Byggnader