Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Den gamla redskapsboden har förlängts och försetts med nya dörrar och den har dessutom kompletterats med ett praktiskt litet växthus.

Den gamla redskapsboden har förlängts och försetts med nya dörrar och den har dessutom kompletterats med ett praktiskt litet växthus.

Nyckelordet när vi byggde denna redskapsbod var ”anpassning”. Storleken skulle nämligen anpassas efter det lilla uthus som redan stod på tomten. Längden skulle precis som modulerna anpassas efter de dörrar vi ville montera på långsidan och växthuset, som monterades på ena gaveln, anpassades både i höjd och bredd efter modulerna. Det enklaste sättet att bygga ut det gamla uthuset är att bygga i moduler – och de ska som sagt anpassas efter dörrarna.

LÄS OCKSÅ: Använd ett gratis 3D-ritprogram och få perfekt resultat!

Flexibel bod ger plats åt åkklippare

Det går snabbt och är relativt enkelt att snickra moduler. De ställs sedan upp på en rad och kopplas ihop med taksparrar, som fungerar som underlag för det enkla taket. Väggarna är också enkla och består av fibercementskivor på reglar.

Normalt använder man sig av fasta avstånd mellan bärande element, t.ex. centrumavstånd på 60 cm eller 120 cm, men man kan tillåta sig att göra någon modul lite bredare eller smalare, när man som här bygger så smått. Det gav oss möjlighet att göra dörrar som anpassades efter storleken på åkklipparen.