Smart bod med växthus

Genom att bygga redskapsboden i enkla moduler och samla dem med reglar och skivor kan du få exakt det uthus du vill ha.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 uke
Pris
6000 kronor

Intro

Nyckelordet när vi byggde denna redskapsbod var ”anpassning”. Storleken skulle nämligen anpassas efter det lilla uthus som redan stod på tomten. Längden skulle precis som modulerna anpassas efter de dörrar vi ville montera på långsidan och växthuset, som monterades på ena gaveln, anpassades både i höjd och bredd efter modulerna. Det enklaste sättet att bygga ut det gamla uthuset är att bygga i moduler – och de ska som sagt anpassas efter dörrarna.

LÄS OCKSÅ: Använd ett gratis 3D-ritprogram och få perfekt resultat!

Flexibel bod ger plats åt åkklippare

Det går snabbt och är relativt enkelt att snickra moduler. De ställs sedan upp på en rad och kopplas ihop med taksparrar, som fungerar som underlag för det enkla taket. Väggarna är också enkla och består av fibercementskivor på reglar.

Normalt använder man sig av fasta avstånd mellan bärande element, t.ex. centrumavstånd på 60 cm eller 120 cm, men man kan tillåta sig att göra någon modul lite bredare eller smalare, när man som här bygger så smått. Det gav oss möjlighet att göra dörrar som anpassades efter storleken på åkklipparen.

Instruktion

Moduler skapar nya möjligheter

Genom att bygga med moduler och sätta ihop dem till önskad längd kan du skapa exakt den redskapsbod du vill ha.

Vår redskapsbod byggs med hjälp av fem moduler och de har samma profil som det gamla uthuset. De två lodräta stolparna i varje modul sågas till av 45 x 120 mm K-virke. De förenas upptill med en ”takstol” som vi sågar till av en terrassbräda. På mitten sätts en regel som också håller ihop stolparna.

Modulerna förankras i stolpbeslag i betongplintar så att det bildas två öppningar. Den ena öppningen är 60 cm breda, den andra 120 cm bred - för att det ska vara plats att köra in den stora åkklipparen i boden.

Väggarna kläs med cementbundna spånskivor eller fibercementskivor. De är rätt billiga och tål både väder och vind - och påminner om väggarna på det gamla uthuset. En sjätte och något klenare modul avslutar bygget. Den är till växthuset, men mer om det längre fram.

Taket

1

Takskivorna sågas till med en fintandad klinga i sågen. Spänn fast skivorna på ett stadigt underlag och spänn även fast sågskenan. Sänk farten när du sågar i plast och metall.

2

Skivorna skruvas fast genom toppen på vågorna med specialskruvar och packningar. Det går åt 10 skruvar per kvadratmeter. Spänn fast skivorna medan du skruvar.

3

Plastskivan skruvas fast när den sista modulen för växthuset har monterats. Skruvarna fästs här i vågdalarna och även nu med packningar så att det blir tätt.

4

Vindskivan skruvas fast. Den sågas till av 22 mm trä och är 6 cm bred. Den geringssågas i kortändarna. Takskivorna skruvas fast uppifrån i vindskivan - i förborrade hål.

Stommen

1

Modulerna sätts ihop var för sig. Delarna som ingår (A, B, C och D) sågas ut i serier när sågstoppet på kapsågen justerats efter de olika delarnas längd. Det går mycket snabbt att serietillverka allt som behövs till modulerna. Delarna skruvas ihop med 5 x 60 mm skruvar.

2

Modulerna förankras i stolpbeslag i plintar. Modulerna kan sedan fixeras med hjälp av taksparrar (E) som dras fast med 5 x 80 mm skruvar.

3

Sidorna sågas ut med cirkelsåg och storleken på dem anpassas efter hur stort avstånd det ska vara mellan de olika modulerna. Köp en klinga för de hårda skivorna.

4

Den stora skivan skruvas fast på baksidan av boden. Bredden anpassas så att nästa skiva också kan skruvas fast på samma stolpe. Skivorna fästs med 4 x 40 mm skruvar i förborrade hål på var 30:e cm.

5

Samtliga kanter döljs av svarta lister F som skruvas fast så att de täcker alla skruvar, kanter och skarvar. Listerna har fasats lätt och målats svarta innan de skruvas fast.

Dörrar för alla uppgifter

Med denna teknik kan du snickra dörrar till vilken dörröppning som helst i din redskapsbod.

Vi konstruerar dörrarna så att de liknar dörren i det gamla uthuset så mycket som möjligt och de ska förstås också kläs med svarta profilerade brädor med not och spont. Den enkla konstruktionen under brädorna kan användas på alla andra ställen där det behövs en enkel dörr.

Storleken anpassas efter öppningen och det ska vara cirka 4 mm luft hela vägen runt dörren. Delarna till ramen bladas ihop eftersom det ger en stark konstruktion. De vågräta reglarna fästs en sjättedel ner resp. upp på de lodräta - alltså där gångjärnen ska monteras. De lodräta dras in 5 cm från ändarna på de vågräta. Beklädnadsbrädorna kan sågas till före eller efter att de sätts fast på ramen.

Dörrarna

1

Såga och stäm bort trä för bladfogarna. Använd kapsåg eller handsåg och såga ett antal spår vid sidan av varandra innan resten av träet tas bort med stämjärn tills urtagen får raka sidor och plana bottnar.

2

Ramen sätts ihop. Lägg de vågräta och lodräta listerna A och B med den sida uppåt som brädorna ska skruvas fast på. Justera dem i rät vinkel och fäst en 4 x 30 mm skruv i varje bladfog.

3

Snedsträvan C läggs på ramen, storleken markeras och den sågas till så att den sitter i spänn utan att spänna. Den ska peka ner mot det undre gångjärnet.

4

Beklädnadsbrädorna D skruvas fast när ramen är vinkelrät. Pardörren snickras som en stor dörr med två ramar och sågas itu till två dörrar.

Beslagen

1

Den fasta delen av hakgångjärnet skruvas fast på en 12 mm kloss av vattenfast plywood. Tillsammans med de 8 mm tjocka väggskivorna ser klossen till att baksidan av brädorna på dörrarna ligger an mot bodens stomme, som då fungerar som anslag för dörrarna.

2

Gångjärnet skruvas fast på dörren när den har pallats upp och avståndet mellan dörren och väggen är lika stort runt om. Vi förborrar och fäster med beslagsskruvar.

3

Den breda pardörren görs som en dörr med två ramar och delas sedan lodrätt. På baksidan av den ena fästs en lodrät list längs den kant där den andra dörren sitter. Listen blir då en anslagslist.

Miniväxthus som bonus

När du ändå håller på - varför inte passa på att bygga ett växthus vid ena gaveln? En öppen vedbod eller ett cykelskjul?

Nu bygger vi ut redskapsboden på ena gaveln med ett litet växthus. Ja, vi har egentligen tjuvstartat, för när vi reste stommen, fäste takreglarna och monterade takskivorna så satte vi upp en sjätte modul. Den har samma yttre mått som de fem andra modulerna men snickras av klenare reglar.

Innan vi sätter glas i väggarna fäster vi ”karmar” hela vägen runt fönsteröppningarna. I stället för glas använder vi kanalskivor som kläms fast i öppningarna med hjälp av lister. Upptill tejpas kanalerna igen med specialtejp och nertill fästs en fin väv.

Stommen

1

Stommen till växthuset avslutas med reglar F upptill och nertill med andra reglar A, B och D mot gaveln, så att det finns ramar att fästa fönstren på. Alla delar målas innan de monteras. Snickrandet avslutas först när vi har gjort en dörr.

2

Kanalskivorna sågas till. Materialet är fantastiskt starkt och eftersom det är klart släpper det in mycket ljus. Men du kan såga i det.

3

Kanalerna försluts upptill med en folie eller tejp och med diffusionsöppen väv nertill.

Glas och dörr

1

För att hålla fast kanalskivorna gör vi egna glasningslister H med en fals på 10 x 10 mm. Falsen har frästs ut ur lister på 22 x 22 mm, men det går även bra att sätta ihop flera lister för att skapa en fals. Hörnen geringssågas.

2

Glasningslisterna H målas och skruvas fast så att kanalskivorna sitter rätt. Skyddsfolien på skivorna tas bort när skivorna är på plats.

3

Dörren sätts fast med tre gångjärn för att den inte ska vrida sig. Dörren hålls på plats men skjutregel.

Material

Stomme, väggar och tak

Hyvlat K-virke, 45 x 120 mm
• 5 långa stolpar (B) à 150 cm
• 5 korta stolpar (C) à 115 cm

Terrassbrädor, 28 x 125 mm
• 5 takstolar (A) à 200 cm (anpassas)

Reglar, 45 x 70 mm
• 5 avståndsbitar (D) à 180 cm
• 4 takreglar (E) à 400 cm

Dessutom
• Täcklister (F), 21 x 44 mm, totalt 16 meter
• Cementspånskiva, 118 x 250 cm, 3 skivor
• 12 mm formplywood till hyllor (G) (ev.)
• Stålplåt till tak, cirka 8 m2, med skruvar
• Plastskivor med skruvar (till växthuset)
• Vindskiva, 22 mm trä, 21 x 200 cm
• Rostfria skruvar 5 x 80, 5 x 60, 4 x 40 mm

Til en dörr

Reglar, 45 x 70 mm
• 2 lodräta reglar (A), i dörrens höjd minus ev. tröskel och falslist
• 2 vågräta reglar (B), i dörrens bredd minus 10 cm

Dessutom
• 1 snedsträva (C), 22 x 44 mm hyvlat trä
• Profilerade brädor (D) i dörrens bredd, dvs. 8 mm mindre än dörröppningen
• 2 hakgångjärn med beslagsskruvar
• Handtag, ev. lås etc.
• Skruvar, 4 x 30 mm, för utomhus bruk

Växthuset

Reglar, 45 x 70 mm
• 2 långa stolpar (A) à 150 cm
• 2 korta stolpar (B) à 115 cm
• 4 tvärreglar (D) à 65 cm
• 2 dörrstolpar (E) (anpassas)
• 4 topp- och bottenreglar (F) (anpassas)
• 4 ramdelar till dörr (G) (anpassas)

Dessutom:
• 1 takstol (C), 28 x 125 mm (anpassas)
• Kanalskivor med folie och väv
• 22 x 22 mm hyvlat trä till glaslister (H)
• 3 gångjärn och en skjutregel
• Rostfria skruvar 4 x 40, 5 x 60, 5 x 80 mm

Tidsförbrukning

En vecka om det redan finns golv i redskapsboden.

Pris

Materialet gick på c:a 5 500 kr, men räkna med 6 000 kr.

Svårighetsgrad

Även om vi här finner enkla lösningar så utmanas du flera gånger på ditt kunnande, så du bör ha viss erfarenhet.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd