Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
1. BÖRJA MED EN GRUND
  1. BÖRJA MED EN GRUND

Vill du gjuta eller bara lägga singel? Oavsett vad du väljer så krävs det ett fast underlag.

Här bygger vi boden på en enkel plintgrund med kraftiga stolpar fastsatta i stolpskor. Men det krävs ett plant underlag. När underlaget är plant kan du lägga singel som golv, använda betongplattor eller rent av gjuta en platta. Det bestämmer du själv.

LÄS OCKSÅ: Allt om redskapsbodar

Det allra enklaste är kanske att gräva bort matjord och jämna till ytan innan du gräver hål och ställer stolpar i hålen. Men ett golv av jord kan ju bli tämligen lerigt om det rinner in regn- eller smältvatten.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

Se till att skapa ett helt plant underlag.

Se till att skapa ett helt plant underlag.

2. STOMMEN ÄR EN ENKEL KONSTRUKTION AV RAMAR En snabb blick på boden får dig kanske att tro att den har en komplicerad konstruktion. Men det är fel. Stommen är ganska enkel och av åtta stolpar och åtta reglar. Är du noga med precisionen och fortlöpande kollar vinklarna så går det lätt, särskilt om du är van gds-are. Stommen kan användas till många andra byggen.

3. TAKET ÄR EN KLASSISK KONSTRUKTION
  1. TAKET ÄR EN KLASSISK KONSTRUKTION

Detta tak har byggts med ramverkstakstolar. Det är ett gammalt och säkert sätt att bygga på.

En ramverkstakstol består av en triangel gjord av två högben och en hanbjälke, som ger en stark konstruktion. Den kan förstärkas med stödben ner till underramen. Här hoppar vi över både stödben och underram och fäster högbenen i hammarbanden.

Se till att varje takstol är lodrät.

Se till att varje takstol är lodrät.

4. EN LUFTIG BEKLÄDNAD LÅTER VEDEN TORKA Konstruktionen av själva boden är nu klar och det är dags att klä det med en fasadpanel, lägga upp takplåt och naturligtvis fästa taket ordentligt i stommen, så att det inte blåser bort när höstvindarna kommer. Det kan man göra med hålband,men vi tycker att det är snyggare med brädor.

Fasadbeklädnaden är tämligen enkel. Först fäster vi vågräta spikreglar och på dessa lodräta panelbrädor. När alla delar har monterats målas de och bygget avslutas med hängrännor och stuprör.

LADDA NED VÅR PDF OCH FÅ EN DETALJERAD BYGGBESKRIVNING