4 STEG: Bygg en bod med plats för allt!

Saknar du plats för ved, cyklar, trädgårdsredskap, släpkärran till bilen och har du ont om plats så ska du kika närmare på denna bod. Byggnaden är fantastiskt flexibel och det finns massvis av plats i boden. Inred den som du vill. Byggbeskrivningen av stommen, taket och panelen ger dig en perfekt start.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2-3 veckor
Pris
11.800 kronor

Intro

Vill du gjuta eller bara lägga singel? Oavsett vad du väljer så krävs det ett fast underlag.

Här bygger vi boden på en enkel plintgrund med kraftiga stolpar fastsatta i stolpskor. Men det krävs ett plant underlag. När underlaget är plant kan du lägga singel som golv, använda betongplattor eller rent av gjuta en platta. Det bestämmer du själv.

LÄS OCKSÅ: Allt om redskapsbodar

Det allra enklaste är kanske att gräva bort matjord och jämna till ytan innan du gräver hål och ställer stolpar i hålen. Men ett golv av jord kan ju bli tämligen lerigt om det rinner in regn- eller smältvatten.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

Instruktion

01
Stommen är en enkel konstruktion av ramar 5 Steg

En snabb blick på boden får dig kanske att tro att den har en komplicerad konstruktion. Men det är fel. Stommen är ganska enkel och av åtta stolpar och åtta reglar. Är du noga med precisionen och fortlöpande kollar vinklarna så går det lätt, särskilt om du är van gds-are. Stommen kan användas till många andra byggen.

1

Sätt stolpar A, syllar B och hammarband C och D i lod och våg. Det får plats en syll och en stolpe i varje stolpsko. När du har fått fäst dem i hörnen så låser du med tvingar.

2

Skruva ihop stolpar och syll med två franska skruvar på 8 x 50 mm ifrån varje sida (fyra totalt).

3

Mät nu både lång- och kortsidor. Överför måtten till hammarbanden C så att ramen blir vinkelrät.

4

Så här sätter du ihop delarna upptill: Det ena hammarbandet B är exakt 9 cm (den dubbla tjockleken) kortare än bodens totala längd. På så sätt täcker du in det ömtåliga ändträet.

5

Spika fast en hjälplist T på mitten av de fyra mittersta stolparna. När du senare fäster panelbrädorna så skjuts de in mot denna hjälplist.

02
Gör en mall för takstolarna 6 Steg

Taket är den mest komplicerade delen i hela projektet. Men även om du aldrig har snickrat eller arbetat med en takstol så kan du klara av det. Hänga bara med här.

För att göra det enkelt börjar vi med en mall, som samtidigt är den ena av de totalt sex takstolarna som behövs till boden.

Mallen förses med ett antal regelbitar som gör det lätt att lägga delarna till de övriga takstolarna ovanpå den första.

Till att börja med snickrar du en mall som denna. Lägg märke till regelstumparna. De håller fast de delar du lägger ovanpå.

1

Börja arbetet med mallen med en triangel av två högben H och en bräda Y. De två högbenen ska vara längre än färdigt mått och justeras tills du har önskad takhöjd. Y är halva totallängden på boden.

2

Mät sedan vinkeln mellan högbenen G och H med en smygvinkel. Lås smygvinkeln innan du flyttar över den till kap- och geringssågen.

3

Ställ in sågen med hjälp av smygvinkeln. Lägg den ena sidan längs anhållet och justera klingan efter den andra sidan på smygvinkeln. Såga till de två högbenen och sätt ihop dem med hålplåt.

4

Markera på takstolen, när den har lagts upp på stommen, med hjälp av en regel var högbenet träffar hammarbandet. När du sedan har sågat ett urtag kan takstolen sänkas och sättas fast.

5

Lägg upp takstolen på stommen på de främre stolparna. Nu kan du dubbelkolla att boden inte blir för hög (max. 350 cm om den byggs som Attefallshus).

6

Markera på den andra sidan (här är det takstolens vänstra sida mitt på boden). Använd samma regelstump som tidigare och såga. Nu kan takstolen också sänkas ner på denna sidan.

03
Gör sex takstolar och sätt upp dem 5 Steg

Nu är det dags att tillverka de återstående fem takstolarna och sätta upp dem, så du kan ha taklagsfest. Konstruktionen verkar kanske ostadig, men när du har fäst läkten blir taket stadigt.

Lägg märke till den träbit som fästs mellan högbenen. Det är hanbjälken J och den ska monteras vågrätt mellan högbenen G och H.

1

Nu kan du tillverka de fem takstolarna. Lägg delarna på plats i mallen, som du har försett med ett antal regelstumpar som håller fast delarna.

2

Skruva ihop hanbjälken J med högbenen G och H med långa skruvar, 6 x 90 mm. När sedan takstolen skruvas fast på stommen så blir konstruktionen stadig.

3

Sätt upp takstolarna. Det går lättare om du har en medhjälpare, men det kan gå även om du är ensam. Fäst sedan varje takstol med långa skruvar och vinkelbeslag.

4

Nu ska takstolarna kapas. Längden på högbenen bestämmer taksprångets storlek. Vi gör det 25 cm. Markera på de utstickande takstolarna med hjälp av en snörslå, en lång rätskiva eller en lång rak bräda.

5

Såga av de utstickande ändarna. Dra ett lodrätt streck från markeringen och såga. Du kan såga av dem vinkelrätt, men genom att såga lodrätt blir det lättare att senare fästa en hängränna.

04
Gör taket klart med takplåt 7 Steg

Nu är det dags att göra klart för takbeläggningen. Här väljer vi takplåt med korrugerad profil. Enligt tillverkaren ska takläkten monteras med ett centrumavstånd på 30 cm.

Det är viktigt att du har skaff at takbeläggningen redan nu eftersom det krävs att du provlägger ett antal plåtar innan du justerar avståndet mellan läkten. Det som kräver lite extra uppmärksamhet är ränndalen och nocken.

1

Fäst takläkten. Var extra noggrann med läkten längs nocken och längs ränndalen. Var de ska placeras beror på vilken takbeläggning du väljer.

2

Kapa de utstickande läkten K men innan du gör det bör du har provlagt takplåten, så att du vet hur långt den sticker ut. Då ser du också exakt var läkten ska kapas.

3

Fäst takfotsbrädorna P. De ska fästas på kortänden av de utstickande takstolarna och alltså under takplåten. Senare ska rännkrokarna fästas på brädan, så att du kan fästa en hängränna.

4

Takfotsbrädan ska sitta korrekt så att regn och smältvatten kan rinna ner i hängrännan från taket. Därför är det viktigt att takstolarna kapas korrekt.

5

Sätt upp vindskivor Q på de två kortsidorna av taket. Det är bara bra att de är för långa när du spikar fast dem på ändarna av takläkten K. Dra ett lodrätt streck mitt i skarven precis mitt i nocken.

6

Såga igenom bägge brädorna på en gång mitt i strecket så får du en helt perfekt skarv mellan dem. Därefter kan du knacka in spikarna.

7

Lägg vattbrädor R ovanpå vindskivorna. Eftersom vattbrädorna är mycket utsatta för väder och vind väljer tryckimpregnerat trä till dem.

05
En luftig beklädnad låter veden torka 7 Steg

Konstruktionen av själva boden är nu klar och det är dags att klä det med en fasadpanel, lägga upp takplåt och naturligtvis fästa taket ordentligt i stommen, så att det inte blåser bort när höstvindarna kommer. Det kan man göra med hålband, men vi tycker att det är snyggare med brädor.

Fasadbeklädnaden är tämligen enkel. Först fäster vi vågräta spikreglar och på dessa lodräta panelbrädor. När alla delar har monterats målas de och bygget avslutas med hängrännor och stuprör.

1

Sätt upp de vågräta spikreglarna S. Här fästs de med 50,5 cm c/c-avstånd. Det är viktigast att det ser snyggt ut.

2

Spika eller skruva fast fasadpanelen V. Med hjälp av ett par avståndslister kan du se till att hela tiden hålla samma avstånd mellan brädorna.

3

Fäst en list U längs underkanten på hammarbanden C och D. Vi sågade itu en 45 x 45 mm bräda diagonalt (eller köp en trekantslist). Listen skyddar fasadpanelens ändträ mot regn och snö.

4

Den ena kortväggen förses med en snedsträva E från hörn till hörn eftersom den är fristående och därför mindre stabil än de övriga väggarna.

5

Två brädor X förenar taket och stommen. De ser till att taket inte blåser bort om det börjar storma

6

Ränndalsplåtens främre kant ska bockas upp 4 cm i den främre änden. Taket lutar ju bakåt och där ska också regn- och smältvatten fångas upp.

7

Takplåtarna skyddar innehållet i boden mot regn, hagel och snö. De fästs på läkten med farmarskruvar.

Material

45 x 145 mm virke

 • 8 stolpar (A) à 200 cm
 • Syll (B) à 511 cm
 • Syll (B1) à 333,5 cm
 • 2 hammarband (C) à 502 cm
 • 3 hammarband (D) à 241 cm
 • Stödregel (F) à 233 cm för takstolar

45 x 120 mm virke

 • 6 högben (G) à 180 cm, längdjusteras
 • 6 högben (H) à 150 cm, längdjusteras

45 x 95 mm virke:

 • Snedsträvor (E), 300 cm, längdjusteras
 • 9 spikreglar (S1) à 165 cm för fasadpanel, längdjusteras
 • 6 spikreglar (S2) à 240 cm för fasadpanel, längdjusteras
 • 6 hanbjälkar (J) à 150 cm

45 x 70 mm virke

 • 12 reglar (K) à 307 cm

45 x 45 mm virke

 • 8 hjälplister (T) à 180 cm
 • 8 trekantslister (U) à 160 cm, delas diagonalt med bordscirkelsåg

22 x 95 mm trä

 • 103 panelbrädor (V) à 180 cm
 • 12 stöttor (X) à 70 cm, längdjusteras
 • 8 vindskivor (Q) à 180 cm, längdjusteras
 • Snedsträvor (E) à 300 cm, justeras

22 x 95 mm tryckimpregnerat trä

 • 8 vattbrädor (R) à 180 cm, längdjusteras

22 x 170 mm trä

 • 2 takfotsbrädor (P) à 307 cm

Takplåt

 • 6 skivor (L1) à 170 cm
 • 6 skivor (L2) à 135 cm
 • 3 nockplåtar (M) à 250 cm
 • 2 ränndalsplåtar (N) à 250 cm

Dessutom

 • 8 stolpskor
 • 8 vinkelbeslag, 50 x 50 x 35 mm
 • 12 franska skruvar, M8 x 50 mm
 • Trallskruv, 4,2 x 45 mm, 1000 st.
 • Galvaniserad spik: 75 x 3,9 mm och 100 x 3,9 mm
 • Ankarskruvar, 4,8 x 35 mm, 1 paket
 • Rostfria träskruvar, 6 x 90 mm, 1 paket
 • 6 hålplåtar, 40 x 120 mm
 • Grus och singel

Samtliga mått är cirkamått. Du bör fortlöpande kolla måtten och mäta innan du sågar.

Tidsförbrukning

Ett antal snickarhelger eller ett par veckors arbete.

Pris

11 800 kr för allt material.

Svårighetsgrad

Det är ett projekt för de lite mer övade gör-det-självarna, där man måste kolla alla vinklar noga.

Ritning

Video

TEKNIK: Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

TIPS: Led bort vattnet från ändträet

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd