Bygg en elegant, transportabel paviljong

Drömmer du om en liten oas på tomten, där du kan sitta i skugga och njuta av lite frukt och kall dryck på varma sommardagar? Här har du arbetsbeskrivning till en transportabel paviljong, som du enkelt bygger på en långhelg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
3.400 kronor

Intro

Du slipper tänka på taket, för det är bara en åttakantig parasoll.

Problemet med en åttakantig paviljong är att den är tämligen dyr, om du vill köpa den färdig och få en bra kvalitet. Snickrar du den själv, kan du få problem med taket, som förstås också ska vara åttakantigt.

Här slipper vi både stora utgifter och besvärliga tak, eftersom vi använder en stor parasolll med en diameter på 3 meter som tak. Det enda du ska göra är därför att spänna upp parasollen.

Det lönar sig att leta efter en parasoll av hög kvalitet. Du kan nöja dig med en sexkantig, om du inte finner en bra åttakantig. Men då ska du förstås bara göra sex sidor. Vi tycker dock att den åttakantiga verkar mer harmonisk.

Du reser paviljongen på en timme

Paviljongen reses och plockas ner på högst en timme – utan hjälp av verktyg. Alla delar har redan satts ihop med vagnsbultar och vingmuttrar, som dras med fingerkraft.

Res paviljongen på försommaren och ta ner den när hösten kommer, och delarna tar så liten plats att de får plats i garaget.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett härligt lusthus

Paviljongen består av åtta sidor, och den ena - ingången - saknar räcke.

Du kan ta ner parasollen när du vill och sedan fälla ihop paviljongen …

… och sätta den i förrådet över vintern.

Här är alla delar: 8 sidor, som har satts ihop två och två med gångjärn, 8 hörnlister och en parasoll med diameter 3 meter.

Instruktion

Börja med att skaff a parasollen

Köp en åttakantig parasoll och spänn upp den. Se till att den står lodrätt och mät avståndet till mark cirka 10 cm innanför den nedre kanten. Om stången är hög kan den kortas av, för du bör helst ha en sidohöjd på 207,5 cm för att följa vår ritning. Sidobredden bör vara cirka 96 cm, och det mäter du 10 cm från den parasollens kant. Då kan du vara säker på att parasollen passar ihop med paviljongen.

Sidorna görs klara

Sidorna i vår paviljong har dimensionerats så att de sitter 10 cm innanför parasollens kanter. Du ska snickra åtta sidor som ska vara identiska - bortsett från ingången som saknar räcke.

Konstruktionen är lätt och luftig. Om du tycker det är nödvändigt med mer lä, kan du klä några av sidorna med brädor.

Det är lätt att skruva ihop sidorna eftersom de är vinkelräta. Arbetsinsatsen blir därför ganska liten i förhållande till resultatet. De åtta sidorna har satts ihop två och två med gångjärn, så egentligen består paviljongen bara av fyra delar plus parasollen och åtta lister, som täcker skarvarna mellan sidorna.

1

Rita bågarna på den övre delen av sidorna, valven (A), med en radie på 70 cm. Spänn fast den första skivan på arbetsbordet och rita radien med hjälp av en list, som fästs på arbetsbordet med en spik där centrum för cirkeln finns.

2

Listerna till räckena kortas av till de längder som anges i materiallistan på vänster sida. Markera på en av de lodräta sidolisterna (E) var de övriga listerna ska monteras. Överför märkena till de övriga sidolisterna.

Sidorna sätts ihop

1

Du behöver en skiva med vinkelräta hörn när du sätter ihop sidorna. Skruva fast de små avståndsklossarna (D) på de två vågräta reglarna (B) med 5 x 80 mm skruvar, och spänn fast dem på skivan med tvingar enligt bilden.

2

Nu ska sidolisterna och tvärreglarna sättas ihop (E och B). Sätt två 5 x 80 mm skruvar i varje montage. När det är klart kan du skruva fast de lodräta reglarna (C) mellan de vågräta, och det görs också med 5 x 80 mm skruvar.

3

Markera mittlinjen på de två tvärstagen (F). Lägg dem under de andra reglarna där de ska vara och rita i varje ände hur de ska sågas av. Såga listerna och lägg dem på plats. Markera var urtagen i mitten på listerna ska göras.

4

Såga flera spår intill varandra i varje tvärstag där de ska överlappa varandra. Stäm bort träet med vasst stämjärn. Därefter kan listerna sättas ihop till ett snyggt kryss. Fäst med 35 x 1,6 mm dyckertar snett ner i kryssen.

Sätt ihop tvärstagen med dyckertar som på bilden.

5

Skruva fast krysset av de två tvärstagen på ramen med en 5 x 70 mm skruv i varje hörn. Skruva därefter fast de två yttre vågräta reglarna (B) på sidolisterna (E) och avståndsklossarna.

6

Valvet (A) skruvas nu fast i ramen. Fäst valvet med 5 x 60 mm skruvar genom sidolisterna och med 5 x 70 mm skruvar genom den något tjockare vågräta regeln (B) överst i ramen.

Fäst gångjärnen

1

Lägg sidorna två och två på marken och spänn ihop dem med ett par tvingar. Skruva sedan ihop dem parvis med tre gångjärn (H) per sida. Det gäller dock inte vid ingången, där du i stället ska använda t-gångjärn (K).

Skruva ihop sidorna parvis med tre gångjärn (H), som fästs med 4 x 35 mm skruvar.

2

De smala gångjärnen (J) används för att sätta ihop de nu fyra sidorna. Börja med att borra ett hål mitt i den ena av de två klaff arna. Hålet behövs för att du ska kunna sticka in en vagnsbult. Den dras sedan åt med vingmutter.

3

Skruva fast gångjärnen (J) så att leden hamnar precis mitt över kanten. Lägg märke till den högra klaffen, som har försetts med hål för en vagnsbult.

Till ingången används t-gångjärn eftersom det inte finns vågräta reglar att fästa i.

4

Skruva fast en skruvkrok (L) på varje sida, 20 cm från ovankanten. Den ska användas för att hålla fast en elastisk lina, som förenar parasollen med sidorna.

Delarna sätts ihop

Bestäm var paviljongen ska stå och ställ upp sidorna i åttakantig form. När de står på plats och har fixerats med skruvtvingar justeras de lite tills de står perfekt. Kolla ev. med en list, som har åttakantens diagonalmått.

När sidorna är korrekt placerade bär du in en tung parasollfot i åttakanten. Placera den exakt i centrum - mät avståndet till sidorna. Om du som här också ska ha ett bord med hål för parasollen i paviljongen, sätter du bordet på plats innan du sätter upp sidorna.

1

Spänn först ihop sidorna med tvingar, som placeras på gångjärnen. Avsluta med ingången.

2

När sidorna är på plats ska du borra 5 mm hål för hopsättningsskruvarna. Borra vidare genom hålen i gångjärnen (J). Därefter knackar du in vagnsbultarna från utsidan. Bilden har tagits från insidan.

Knacka i bulten från utsidan.

3

Lås sidorna genom att dra fast vingmuttrar på de utstickande vagnsbultarna. När alla sidor har satts ihop kan du slå upp parasollen och låsa den med en skruv in i stången.

Vid ingången sticks vagnsbultar genom t-gångjärn.

4

Klipp åtta bitar av en elastisk lina. Bitarna ska vara 45 cm långa. Fäst dem i parasollarmarna med en stadig knut. Smält ändarna så att de inte trasas upp.

Haka fast stropparna på krokarna på sidorna.

5

Nu ska de åtta täcklisterna (G) fästas så att de täcker skarvarna mellan sidorna. Listerna ger en snygg finish, men medverkar också till stabilsering av din nya paviljong.

6

Håll täcklisterna (G) över skarvarna och borra 5 mm hål för vagnsbultarna. Knacka in bultarna från utsidan, sätt brickor på insidan och dra åt med vingmuttrar. Nu är paviljongen klar och kan användas hela sommaren.

Material

19 mm vattenfast plywood:
• 8 valv (A) à 30 x 91,2 cm

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 37 vågräta reglar (B) à 91,2 cm
• 14 lodräta reglar (C) à 52 cm
• 14 avståndsklossar (D) à 5 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:
• 16 sidor (E) à 207,5 cm
• 14 tvärstag (F) à 75 cm

18 x 44 mm hyvlat trä:
• 8 täcklister (G) à 206 cm

Beslag:
• 10 gångjärn (H) à 3,5 x 20 cm (uppfällt mått)
• 10 gångjärn (J) à 3,5 x 16 cm (uppfällt mått)
• 4 T-gångjärn (K) à 6 x 18 cm (uppfällt mått)

Dessutom:
• 8 skruvkrokar (L) à 40 mm
• 8 bitar 6 mm elastisk lina (M) à 45 cm
• 1 parasoll (N), diameter 300 cm
• 1 parasollfot (P), här 45 kg
• 12 vagnsbultar (Q), M5 x 60 mm, för hopsättning av sidor
• 24 vagnsbultar (R), M5 x 80 mm, för montering av täckbrädor
• 36 vingmuttrar, Ø 5 mm
• 24 brickor med 5 mm hål
• Skruvar: 5,0 x 80 mm, 5,0 x 70 mm, 5,0 x 60 mm och 4,0 x 35 mm
• 35 x 1,6 mm fyrkantiga dyckertar
• Grundfärg, grundningsolja
• Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

Du kan snickra paviljongen på en långhelg - cirka 3 dagar.

Pris

Virket går på drygt 2000 kr, och en parasoll kan köpas för 500 -600 kr. Vår modell kostade 1400 kr.

Svårighetsgrad

Det är enkelt att snickra paviljongen eftersom du inte behöver tänka på takkonstruktionen. Du ska bara göra åtta sidor som sätts ihop med skruvar.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Lusthus