8-kantig paviljong med öppna sidor - Del 2

Vår fantastiska paviljong tog form i Gör Det Själv nr 7/2013. Nu fortsätter vi arbetet genom att lägga ett snyggt tak och sätta upp ett räcke. Häng med i arbetet och se vad vi gör – och låt dig inspireras att bygga en egen paviljong.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
80 timmar
Pris
10.000 kronor

Intro

Nu är det dags att avsluta bygget genom att sätta sticksparrarna på plats, lägga ett underlagstak och sedan lägga takpapp. För att slippa besvär med att smälta takmassa väljer vi självhäftande takpapp. Den är lättlagd och tämligen enkel att arbeta med.

Eftersom byggnaden är så enkel som den är, är det inte nödvändigt att lägga underlagspapp. Det hade varit nödvändigt på ett garage, uthus, friggebod eller villa.

Bygg en drömlik paviljong - del 1

LÄS OCKSÅ: Bygg ett härligt lusthus

Instruktion

01
Så här långt kom vi 2 Steg

I förgående nummer avslutade vi bygget med att montera tvärstag mellan sparrarna. De fördelar trycket på sparrarna över en större yta. Men det räcker inte med tvärstagen. Vi ska komplettera med ytterligare reglar, sticksparrar.

Sticksparrarna M placeras mitt emellan de långa sparrarna J och fungerar som taksparrar. De är faktiskt nödvändiga eftersom det här är 150 cm mellan de långa sparrarna.

1

Sätt ett tydligt märke 105 cm från klossen Q på samtliga sparrar J. Fäst en regel L med tvingar ovanpå sparrarna längs med märkena.

2

Reglarna L (tvärstagen) fästs på sparrarna J med 5 x 100 mm skruvar. Nu har du något att fästa de korta reglarna, sticksparrarna M, på.

02
Sticksparrar 5 Steg

Vi använder återigen tekniken ”gör en provmontering, markera och såga”, när vi sätter igång med sticksparrarna och det bör du också göra. Det vill säga att du ska göra en sticksparre först och sedan använda den som mall för övriga. Du ska göra åtta sticksparrar.

Sticksparrarna placeras mitt på tvärstagen och de är cirka 110 cm långa. Gör den första en smula längre så att du har något att såga av.

Sparrarnas ändar sågas av i 30 graders vinkel för på så sätt kommer kortänden att bli lodrät efter montering.

1

Skjut upp sticksparren M mot tvärstaget L och markera för ett hak där den ska vila mot hammarbandet. Såga ut haket och kolla att det passar.

2

Använd den första sticksparren som mall för de övriga sju, så går det snabbt och lätt att tillverka dem.

3

Kolla med en rätskiva att sticksparrarna M ligger på samma nivå som övriga sparrar. Kolla också längden. De får inte sticka utanför eftersom det gör det svårt att montera takfotsbrädor.

4

Skruva fast sticksparren M på tvärstaget L med två 5 x 100 mm skruvar genom tvärstaget och en 5 x 120 mm skruv genom haket vid hammarbandet F.

5

Nu är takkonstruktionen klar med sparrar J, tvärstag L och sticksparrar M. Visst ser det snyggt ut? Det är dessutom ett urstarkt underlag för taket, som du snart ska lägga och göra klart.

03
Tak och takfot 5 Steg

Innan det är dags att lägga tak är det en del annat arbete som ska utföras, bl.a. ska takfotsbrädorna monteras längst ner på taket. Det går åt åtta brädor och de ska fästas på kortändarna av taksparrarna hela vägen runt paviljongen.

Takfotsbrädorna R sågas av i en vinkel på 30 grader längs den kant som vänds uppåt för då ligger de i nivå med taklutningen. Kortändarna på brädorna kapas i 22,5 grader.

Till underlagstaket använder vi råspont och den läggs med den släta sidan neråt eftersom takpappen fäster bättre på den sträva, sågade ytan.

1

Fäst den första takfotsbrädan R tillfälligt och markera på brädan var den ska kapas. Såga av kortändarna i 22,5 graders vinkel. Fasa ovankanten i 30 grader och skruva fast brädan. Gör därefter likadant med de övriga sju brädorna.

2

Anpassa den nedersta takbrädan S och skruva fast den. Lägg ut sju- åtta brädor och knacka ihop dem tillfälligt i not och spont. Markera nerifrån och upp längs mitten på sparrarna. Ta loss brädorna, kapa dem och skruva fast dem.

3

Anpassa den översta takbrädan S mot stolpen (klossen Q) genom att såga bort sponten så att brädan får plats.

4

Nu ska du klippa till takfotsplåt T av aluminiumprofil. Det går ganska lätt med plåtsax. Klipp ett spår på långsidan där du ska vika profilen - vid paviljongens åtta olika hörn.

5

Lägg takfotsplåten T på taket och vik den runt det första hörnet. Spika fast den med 20 mm pappspikar på var 10:e cm i två förskjutna rader.

04
Takpapp 5 Steg

Takpapp är ett av de vanligaste materialen för takbeläggning, framför allt till mindre byggnader som friggebodar, garage och paviljonger. Pappen finns i flera varianter, t.ex. shingel, och den kan läggas med eller utan underlagspapp, och den kan fästas med takmassa eller smältas på.

Här väljer vi en enkel lösning med självhäftande papp och utan underlagspapp. Typen heter Icopal TOP och säljs i 1 m breda rullar med 5 m papp. Vi delade rullarna så att vi fick 50 cm bred papp och den lägger vi med 9 cm överlappning.

1

Rita av de nedre 50 cm av taket på den första rullen. Skär sedan ut biten med vass hobbykniv. Markera en överlappning på 9 cm upptill med krita.

2

Kantlimma takpappen. Lyft våden uppåt mot spikarna och lägg ett par strängar takkitt från sida till sida och ett par strängar på takfotsplåten. Ta bort folien från takpappens undersida.

3

Spika fast ovankanten av våden innanför markeringen för överlappning. Spikarna slås ner förskjutna med 10 cm mellanrum. Knacka ner takpappen mot taket med hammare och slagkloss.

4

Fixera en hjälpbräda 9 cm under den första vådens ovankant och skjut ner nästa våd mot brädan. Ta bort folien, spika fast våden upptill, limma längs kanterna och knacka fast våden.

5

Fortsätt på samma sätt, våd efter våd. Lägg fyra våder som är lika breda och avsluta med en smalare bit mot toppen, där takpappen ska föras upp mot klossen Q i mitten.

05
Avslutande finish 2 Steg

Skarvarna på taket ska förstås förslutas och det gör vi med 15 cm breda remsor som är 215 cm långa och går från topp till takfot. De är också självhäftande.

Remsorna läggs mitt över alla skarvar och slutar således 7,5 cm vid sidan av dem. Det räcker att ta bort folien och pressa fast remsorna för det räcker med en varm sommardag för att klistret ska fästa på underliggande takpapp.

För att skydda klossen har vi tillverkat ett skyddslock av två plywoodskivor på 20 x 20 cm. När hörnen sågas av blir skivorna åttkantiga. Skivorna skruvas fast på klossen och förses med takpapp.

1

Använd en rätskena för att hålla fast remsorna medan du knackar fast dem på takpappen med hammare och kloss. Du får inte spika och det är inte nödvändigt att limma med takkitt.

2

Skruva fast ett åttkantigt skyddslock på den uppstickande klossen och limma sedan fast takpapp på ovansidan och kanterna. Täta med takkitt.

06
Räcke 5 Steg

Det finns många sätt att avsluta sidorna på. Du kan t.ex. snickra väggar, med eller utan fönster, sätta i glas, fästa brädor upp till en viss höjd eller något helt annat. Vi har valt att sätta ett räcke i sju av öppningarna, men det är en smaksak.

Räcket tillverkas av två vågräta reglar V och två lodräta X. För att skapa en kvadratisk ram har vi dragit in de två sidorna 8 cm från paviljongens lodräta stolpar. På så sätt får vi plats för ett snyggt och harmoniskt kryss Y mitt i kvadraten. Den extra ramen består av fyra reglar Z och är bara tänkt som prydnad.

1

Kvadraten sätts ihop av två vågräta reglar V och två lodräta X, och vi börjar med den ena. Innan delarna skruvas fast penslar vi kortändarna med lim, som skyddar mot inträngande vatten.

2

Markera för kryssdelarna Y diagonalt mellan de invändiga hörnen i kvadraten. Såga kortändarna spetsiga i 45 grader, så att de kan skjutas in i hörnen.

3

Krysset i räcket sätts ihop hack-i-hack (fackuttrycket är en bladskarv i kryss eller kantbladskarv). Såga flera spår efter varandra och stäm sedan bort träet i urtaget. Sätt ihop delarna och fäst till sist den sista regeln X så att kvadraten blir hel.

4

Skruva fast den invändiga ramen. Den består här av reglar Z, som har geringskapats i 45 grader i bägge ändarna. Fäst dem med lim och 4 x 60 mm skruvar.

5

Räcket fästs upptill på de lodräta stolparna med vinkeljärn och 5 x 35 mm beslagsskruvar. Räcket monteras med 10 cm till golvet.

07
De sista listerna 2 Steg

För att dölja springan mellan de lodräta stolparna, som har monterats parvis i V-form, sågar vi till 22 x 145 mm brädor. De ska vara 215 cm långa och bägge långsidorna geringssågas (fasas) i 22,5 grader.

Innan täcklisterna monteras ska allt trä målas färdigt - bortsett från golvet - med grundningsolja och utelasyr. Föredrar du färg, så väljer du det. Täcklisterna målas i en kontrastkulör.

Innan de skruvas fast ska den undre delen av ramarna i räcket skruvas fast.

1

Räckets nedre regel V ska skruvas fast i stolparna E med en 5 x 100 mm skruv från varje sida. Det ska göras innan täcklisterna mellan stolparna skruvas fast.

2

Täcklisterna H kan nu skruvas fast så att de döljer springan mellan de V-monterade stolparna E. Då döljer de också skruvarna som håller fast räcket. Vi målade täcklisterna i en avvikande kulör.

Material

Material till sparrkonstruktionen

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 8 sparrar (J) à 208 cm
• 8 tvärstag (L) à 70 cm
• 8 sticksparrar (M) à 110 cm

22 mm plywood:
• 1 rondell (N), diameter 70 cm

120 x 120 mm hyvlat trä:
• 1 kloss (Q), 30 cm

Dessutom:
• 5 x 100 mm och 5 x 120 mm skruvar

Material till taket

25 x 145 mm hyvlat trä:
• 8 takfotsbrädor (R) à 150 cm

21 x 95 mm råspont:
• Cirka 100 löpmeter brädor (S)

Självhäftande takpapp, TOP från Icopal:
• 4 rullar à 1 x 5 meter (U)

Dessutom:
• 12 takfotsplåtar (T) à 100 cm, 4 x 60 mm skruvar, 20 mm galvaniserade pappspikar, takkitt eller takmassa

Material till räcke

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 14 vågräta reglar (V) à 105,3 cm
• 14 lodräta reglar (X) à 80 cm
• 14 kryssdelar (Y) à 114 cm
• 28 invändiga ramar (Z) à 38 cm

Dessutom:
• Lim, 14 vinkelbeslag, 5 x 35 mm beslagsskruvar, 4 x 60 mm skruvar, 5 x 100 mm skruvar, 5 l grundingsolja, 5 l utelasyr

Tidsförbrukning

C:a 80 tim (2 arbetsveckor).

Pris

Knappt 10 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är lite knepigare än medelsvårt, men om du är noggrann får du en fantastiskt fin paviljong.

Ritning

Tak och räcke

När sparrarna har lagts upp och fästs går det ganska lätt att göra resten av taket klart. Se här hur delarna hänger ihop.

Tak och räcke

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lusthus