8-kantigt lusthus av 45x95-reglar

Detta åttakantigta lusthus kan vem som helst bygga, och det blir ett dekorativt inslag var du än bygger det. Själva lusthuset går på cirka 11000 kr exklusive eventuell kostnad för grund och golvbeläggning. Tillsammans med ett par vänner bygger du lusthuset på ett par helger.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
11.000 kronor

Intro

Bara ordet lusthus får folk att tänka på något romantiskt, och som det står i Nationalencylopedien: »en sublim, förtätad stämning». Men lusthuset är inte bara romantiskt. Det är också praktiskt. Här kan du söka skugga när solen steker från en blå himmel. Här kan du snabbt söka skydd mot plötsliga regnskurar, som är så typiska för svenskt sommarväder. Här kan du förlänga kvällarna med familj och goda vänner utan att störas av daggen som kommer tidigt redan i augusti.

Placeringen är viktig

Du bör inte placera ett lusthus var som helst. Leta i stället efter ett ställe där du ser så mycket av trädgården som möjligt, eller där du har skön utsikt över sjön, markerna, skogen eller bergen. Ett lusthus bör inte vara för litet. Tänk bara hur trevligt det skulle vara att ha midsommarfest eller kräftskiva i lusthuset! Det lusthus vi bygger är så stort att det kan sitta åtta personer runt ett bord i det.

Reglar och shingel

Att bygga lusthuset är relativt enkelt, i varje fall om du följer våra anvisningar och använder 45 x 95 millimeter reglar till den bärande konstruktionen. De hyvlade reglarna, som har lätt avrundande kanter, kan sättas ihop till 90 x 90 mm stolpar och sågas till 45 x 45 mm reglar. I så fall klarar du dig med en dimension reglar. Du får annars köpa tre dimensioner: 45 x 45 mm, 45 x 95 mm och 95 x 95 mm.

På taket ligger shingel med överlappning, men innan dessa läggs på plats spikar du underlagspapp på brädtaket. Överlappningen är självhäftande och smälter ihop när solen värmer på taket. Det är med andra ord ett enkelt sätt att lägga tak på. Shingel kan läggas på alla taklutningar men är lutningen under 27 grader måste du lägga underlagspapp. Den är inte nödvändig vid större lutning men vi rekommenderar att du ändå lägger underlagspapp. Då blir det tätt.

Bygga åttakantigt lusthus

Den bärande konstruktionen är här klar och förankrad i underlaget, och som du ser dröjer det nte länge förrän taket kan påbörjas. Därefter återstår det att sätta panel, dekorera och måla lusthuset. Det är redan nu som du bör bestämma dig för om du vill ha fönster eller ej i ditt lusthus.

Instruktion

01
Den enkla konstruktionen 4 Steg

Här är lusthuset från sidan Panelen har ännu inte satts upp i ett av facken och därför ser man tydligt hur stödreglarna (L) sätts fast i bröstningen. Det är snedsträvorna som ser till att lusthuset blir stabilt.

1: När du har hittat ett lämpligt ställe att placera lusthuset gräver du ut och gjuter en sockel.

2: Geringssåga syllarna (E) i båda kortändarna och lägg dem sedan på tjärpapp längs sockeln.Syllarna kan nu skruvas fast eller fästas med beslag.

3: Limma och skruva ihop stolparna (J) av två 45 x 95 mm reglar (eller använd 95 x 95 mm trä). Sätt en stolpe i varje hörn och skruva fast dem i syllarna. Fäst stolparna lodrätt med snedsträvor.

4: Såga till remmarna (G) och skruva fast dem upptill på stolparna. Förstärk remmarna utvändigt med 45 x 45 mm reglar.

5: Geringssåga de åtta sparrarna (K) och skruva fast dem i toppbeslaget upptill. Nertill läggs de ovanpå stolparna. Fäst dem sedan med vinkelbeslag i remmarna.

6: Skruva fast de sju överliggarna (F) i bröstningarna mellan stolparna. Fäst dem med ovankanten 90 cm ovanför golvet.

7: Klyv de åtta långa reglarna (L) på 3 meter på längden till stödreglar som kan användas i bröstningen (eller använd 45 x 45 mm reglar). Sätt först fast en ram hela vägen runt i varje bröstning och avsluta sedan med två snedsträvor enligt teckningen. Nu är lusthuset så stadigt att du kan ta bort snedsträvorna som höll stolparna.

8: Montera panelen (P) i bröstningarna. Dörren (grinden) görs genom att fästa panel på ett Z av reglarna L. Du kan göra dörren lika bred som öppningen eller göra den smalare med fast del i ena sidan. Fäst dörren med gångjärn på stolparna. Du kan ev. också klä insidan av dörren med panel.

9: Stryk allt trä med träolja och sedan utelasyr i ett par omgångar.

Bygga åttakantigt lusthus

Bröstningarna kan som här kläs med lodrät panel (P). Om du hellre vill ha liggande panel - eller snedställd - så går det lika bra.

Plattan (D) har gjutits och syllarna (E) har fästs med skruvar och pluggar. Stolparna (J) har rests och försetts med stödreglar (L) för panelen.

Stolparna sätts ihop upptill med remmarna (G). Sparrarna (K) läggs ovanpå stolparna och fästs med vinkelbeslag.

I varje bröstning (dock inte i dörren) fästs två snedsträvor (L). Deras uppgift är att förstärka lusthuset så att det inte välter när det blåser.

Vid dörren sitter en smal, fast bröstning i vänster sida. Resten täcks av en dörr, som sitter fast med gångjärn på stolpen.

02
Underlagstak och shingel 5 Steg

På denna ritning av taket ser du tydligt hur takbrädorna (N) skall fästas på sparrarna. De olika takdelarna liggger i 45 graders vinkel mot varandra och mellan varje takdel ligger sparrar (K) - på teckningen under överlappningen av undertakspappen. Avståndet från takets centrum till takfoten är 200 cm och takfotens längd är 162 cm. Det innebär att taket är nästan 13 m2 . Taket vilar på 8 stolpar.

1: Spika fast takbrädorna (N) på sparrarna. Se även foto nedan.

2: När underlagstäckningen har spikats fast (se anvisning vid foto) läggs shingelplattorna på taket.

3: Nu har du ett tätt tak. Fäst nu karmöverdelarna (H), takfotsbrädorna (M) och eventuella beslag, och taket är klart.

Sparrarna möts i toppen i ett beslag. Detta måste du be en plåtslagare tillverka åt dig. Som du ser har det åtta uttag och beslag för montering.

Takbrädorna (N) spikas eller skruvas fast på sparrarna. Varje bräda måste geringssågas i ena änden och fästs då med den andra änden stickande ut över nästa sparre. Efter montering sågas utstickande bitar av med cirkelsåg.

Här är lusthuset försett med vågrät takfot av tre brädor. När dessa har spikats fast fäster du karmöverdelarna (H) mellan stolparna med beslag.

Så snart att du har spikat fast takbrädorna bör du lägga underlagspappen. Om brädorna blir våta utvidgar de sig och då kan de förskjuta sig.

När du har limmat och spikat underlagspappen på taket kan du fästa en takfotsbräda (M) med tillhörande takfotslist (S) hela vägen runt taket. De självhäftande shingelplattorna (R) spikas och limmas fast på taket. Av bortskuret material fick vi bitar att täcka överlappningarna i underlagspappen med.

03
Underlag - flera lösningar 1 Steg

Innan du sätter igång med bygget av lusthuset så måste underlaget vara stabilt. Detta kan lösas på flera sätt.

■ Om marken är sandrik och lätt att gräva i kan du gräva ner stolparna 80-90 cm.

■ Du kan också gräva 60-80 cm djupa hål och gjuta egna plintar. Längst upp i den våta betongen sätter du stolpskor eller andra beslag för fastsättning av syllarna.

■ Du kan gräva en ränna hela vägen runt lusthusets omkrets och gjuta en sockel. Stolparna fästs i sockeln med beslag.

■ Du kan köpa färdiga plintar med beslag och fästa syllarna i dessa.

Eftersom vi här ville lägga markklinker i lusthuset valde vi en femte lösning. Vi gjöt helt enkelt en hel platta. På så sätt slog vi två flugor i en smäll - vi fick ett plant underlag för klinkerplattorna och ett stabilt underlag för stolparna.

Enkel princip

Det är faktiskt ganska enkelt att gjuta en platta. Du lägger ut isolering på marken och gjuter därefter en armerad sula på isoleringen. Marken är ju alltid cirka 7 grader varm några meter ner.

Du har kanske sett hantverkare lägga plastklädd isolering på marken på vintern. Då kan värmen inte stiga och så småningom försvinner frosten från marken.

Gjut en platta

Börja med att skyffla eller gräva undan lös jord tills du kommer ner till fast underlag. I regel 30-50 cm ner. Lägg ett minst 15 cm tjock lager grov singel (A på ritningen på föregående uppslag). De fungerar som kapillärbrytande skikt och hindrar fukt att stiga upp.

Gör nu en åttakantig gjutform av formbrädor. Knacka ner en pinne i mitten, fäst en list på pinnen och markera 176 cm från pinnen. Med hjälp av en hemgjpord passare markerar du nu 135 cm mellan hörnen på gjutformen.

Lägg ett lager 70-95 mm markisolering (B) på singeln. Markisoleringen är så hård att du kan gå på den.

Armeringen (C) klarar du med färdiga armeringsnät (där järnen är ihopsvetsade) Näten brukar vara 235 x 500 cm, och du kan välja ett av 6 mm stänger med maskstorlek 15 x 15 cm.

Klipp armeringsnätet med bultsax eller vinkelslip med kapskiva. Nätet skall ligga minst 3 cm från formen. Om du skarvar nätet så skall överlappningen vara 50 cm och delarna najas ihop med najtråd (surras med ståltråd).

Palla upp nätet på plastfötter, 5-8 cm höga, och blanda sedan betong (D) av cement, grus (0-16 mm) och stenar (32-60 mm) i förhållandet 1:2:3.Använd inte för mycket vatten. Betongen får inte vara rinnande för då blir härdti-den extremt lång.

När du lägger betongen i formen så fyller du på med råge. Det är nämligen viktigt att betongen sluter tätt runt armeringsjärnen och det gör den först när du vibrerar den så att den sjunker och luften i den pressas ut. Du kan ev. hyra en vibrator. Välj en stavvibrator för komprimering av betongen i gjutformen.

Betongen bör vara cirka 15 cm tjock och efter vibrering kan du jämna till ytan med en bräda som dras över formen i sicksack.

När du har gjutit färdigt och slätat till ytan - se på fotot ovan hur slät den kan bli - så täcker du över betongen med plastfolie och låter den härda en vecka.Vid för snabb härdning är det risk att betongen spricker.

Bygga åttakantigt lusthus

Den enkla sulan ligger ovanpå marken som en stor, armerad betongplatta. Det är en utmärkt lösning när du väljer underlag till ditt lusthus. Undvik att gjuta plattan i omgångar utan gör den i stället som en enda stor platta. Betongen vibreras och planas med bräda.

Betongplattan behåller värmen

Denna princip-genomskärning av en betongplatta visar den armerade sulan liggande på markisolering. Även om det är minus 10 grader utomhus så är det varmt under plattan!

Material

50 x 100 mm tryckimpregnerad furu:
• 7 syllar (E) à 150 cm

45 x 95 mm reglar:
• 8 överliggare (F) à 135 cm
• 12 remmar (G) à 135 cm (4 av dem klyvs till 45 x 45 mm)
• 8 karmöverdelar (H) à 135 cm
• 16 stolpdelar (J) à 210 cm (eller 8 stolpar à 95 x 95 mm)
• 8 sparrar (K) à 240 cm
• 8 plankor à 300 cm (L), klyvs till 45 x 45 mm

25 x 100 mm sågat trä:
• 32 takfotsbrädor (M) à 162 cm
• 24 underlag à 40 cm för takfotsbrädor

22 x 120 mm råspont:
• Takbrädor (N), 16 m2

22 x 120 mm spårpanel:
• Bröstningspanel (P), 8 m2

Dessutom:
• 16 m2 underlagspapp
• 16 m2 shingel (R)
• 8 takfotslister (S) av plåt à 165 cm
• Uteskruvar, 4 x 50 och 5 x 80 mm
• Spikar, 2,8 x 65 mm
• 16 vinkelbeslag
• 21 pluggar och skruvar (10 x 100 mm)
• Toppbeslag (till sparrar)
• Gångjärn och lås till dörr
• 12 m tjärpapp (10 cm bred)
• Takkitt
• Pappspikar
• PU-lim
• Träolja
• Utelasyr

Prisbild: Cirka 11.000 kr
(exklusive gjuten platta, sockel, golvbeläggning och eventulla fönster)

Ritning

En genomskärning av lusthuset. Hela underlaget har gjutits som en stor armerad platta med tillhörande sockel klart för golvläggning (klinker, trä etc). Läs mer om plattan på nästa uppslag.

Ritningen visar syllarnas (E) placering och var de fästs i underlaget. Till vänster är en öppning där dörren placeras. Måtten kan även användas vid planering av betongplattans storlek.

Denna vågräta genomskärning är i fönsterhöjd. Om du använder 45 x 95 mm trä så limskruvas varje stolpe ihop av två delar (J och J). Välj annars 95 x 95 mm reglar.

Video

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Tips & Tricks

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Lusthus