Lyxig lekstuga 2:2

Har du börjat bygga den fantasifulla lekstugan som presenterades i förra numret så håller barnen säkert på att plåga livet ur dig med sina frågor om när lekstugan skall bli färdig.

Intro

Hjälpen är som tur är nära: här får du de sista bygganvisningarna. Följ dem så kan barnen snart inviga stugan och alla dess möjligheter samt njuta av eget hus resten av sommaren.

Lyxig lekstuga 1:2

Lekstuga i många versioner

Vi har samlat en rad länkar där du kan låta dig inspireras till olika typer av lekstugor och byggprojekt till barnen. Läs mer om lekstugor här:
Bygg åt barnen

LÄS OCKSÅ: Allt om lekstugor

Instruktion

01
Taket: klinklagda brädor håller regnet ute 10 Steg

Taket på lekstugan kläs med lärkbrädor som först stryks med olja och sedan laseras två gånger med heltäckande lasyr. Du behöver inte välja lärk - det går lika bra med furu. Brädorna läggs nerifrån och uppåt med en liten överlappning. Det kallas för klinkläggning och gör det lätt för regnvatten att rinna undan.

När du kommer upp till nocken täcker du skarven mellan de två brädorna på var sin sida av nocken med en remsa självhäftande takpapp.

Brädorna fästs på en stabil konstruktion bestående av nockbalk (A), remmar (B) och sparrar (C och D). När nockbalk och överliggare är på plats kan du gräva ner de tre sista stolparna. De hamnar exakt rätt om du lodar ner från både balk och remmar när dessa har monterats.

1

Nockbalken (A) placeras i urtagen som bildats ovanpå gavelns avståndslister. Den sticker ut 90 cm från gaveln mot trappan och 35 cm från den andra gaveln. Se till att gavlarna är lodräta och fäst nockbalken med vinkeljärn på insidan av väggarna.

2

Remmarna (B) fästs på väggarna i nivå med ovankanten. Välj 50 mm skruvar. Fäster du skruvarna i reglarna kan skruvarna vara längre. Hörnstolpen (D i föregånde nummer) sågas av med urtag i nivå med remmen, som fästs med 4,5 x 70 mm skruvar.

3

Fäst ett lodsnöre i nockbalken och sedan i remmarna och loda rakt ner till marken. Då får du exakt placering för de tre sista stolparna (C, E och F från föregående artikel). Gräv sedan cirka 90 cm djupa hål för de tre stolparna.

4

Sätt stolparna lodrätt och kapa dem i rätt längd. Såga samtidigt urtag i toppen på stolparna för nockbalken (A) och remmarna (B). Fäst sedan nockbalk och remmar med 4,5 x 70 mm skruvar.

5

Sparrarna (C och D) sågas till i den ena änden så att de passar i vinkel mot nockbal-ken (A). Såga sedan av dem i den andra änden så att de sticker ut cirka 10 cm från väggen. Såga urtag i remmar och väggar så att sparrarna kommer i nivå med remmarna.

6

Lägg sparrarna i urtagen och skjut upp dem mot nockbalken. Skruva sedan fast sparrarna på insidan av väggarna. Använd 15 x 50 mm vinkeljärn och 3,5 x 20 mm skruvar.

7

Såga till stödklossar (E) enligt ritningen på nästa sida och förborra för skruvarna med 5 mm borr. Fäst sedan sparrarna (C och D) i nockbalken med hjälp av stödklossarna. Fäst dem med 4,5 x 70 mm skruvar.

8

Taket läggs av brädor som har oljats och strukits med utelasyr. Lägg brädorna på klink, alltså med överlappning. Börja vid takfoten och fortsätt mot nocken. Den nedersta brädan sticker ut 5 cm från sparrarna.

9

Skarven mellan de två takhalvorna täcks av en remsa takpapp som läggs i tak-kitt eller självhäftande TopSeal (från Sika) som knackas och pressas fast.

10

Vindskivorna (H och J) sågas till så att de passar till taklutningen. Fäst dem sedan med 4 x 50 mm skruvar i stolparna och i ändträet på takbrädorna.

02
Trappan: den lättaste vägen till stugan 4 Steg

Barnen föredrar säkert att klättra upp till den nya lekstugan via ribbstolen eller stubben med klättergreppen. Men det finns dessutom en riktig trappa, och den kan mamma och pappa använda om de blir bjudna på saftkalas i stugan.

De två vangerna (sidorna) är av tryckimpregnerad furu i dimensionen 38 x 150 mm. Lutningen på vangerna räknar du ut efter instruktionerna under bild 2 till höger. Därefter kan du såga urtag för planstegen.

För säkerhets skull har trappan kompletterats med en handledare bestående av ett rör. Detta fäster du i väggen på lekstugan och en stolpe. Använd rörhållare. Handledaren sitter 70 cm ovanför trappan och öppningarna täpps igen med rundstav och träkulor.

1

Bjälkarna (M) till trappavsatsen fästs med balkskor mellan husets främre golvregel (J) och stolparna (C och E). Samtliga delar ingår i plattformen och materiallista till denna samt byggbeskrivning finns i förra numret (nr 10/2004).

2

Bestäm trappans lutning genom att placera den ena vangen (K) så att den går från stolpen (B) upp till plattformens ovankant. Fäst den tillfälligt med tvingar och markera sedan planstegen på vangen med vattenpass. Stegen fästs med 4 x 50 mm skruvar.

3

Trappan monteras så att den kommer i nivå med ovankant på bjälken (M) på plattformen. Dra i två 6 x 120 mm skruvar i varje vang från bälkens baksida och fäst ena vangen dessutom i väggen och i stolpen.

4

Plattformsgolvet läggs av de sista golvbrädorna (R och S i materiallistan till plattformen i förra numret). De tre yttersta sågas till så att barnen lättare får fatt i brandmansstången när de vill ner.

03
Ribbstol och räcke: säkert med starka rör 2 Steg

Ribbstolen och räcket runt plattformen är här av galvaniserade rör. Det är en långtidshållbar lösning som också är både stark och säker.

Ribborna fälls in i stolparna och därmed slipper du vassa rörändar som barnen annars kan skada sig på. Rören till räcke 1 och 2 fälls också in i stolparna i den ena änden. I den andra änden, mot väggarna på stugan, måste du tillverka ett par enkla fästen (R).

Hålen i fästena borras genomgående och fästena träs på rören innan du sticker in de andra rörändarna i hålen i stolparna. Skruva därefter fast fästena på väggen med 4,5 x 50 mm skruvar.

Fästena S och T som används till räcke 3 dras fast i golvbjälkarna med två vagnsbultar och i golvet med vinkeljärn.

1

När ribborna i ribbstolen sätts fast borrar du 27 mm hål rätt igenom ena stolpen. Därefter överför du måttet vågrätt till nästa stolpe och borrar hål även i denna. Men nu borrar du endast 3-4 cm in i stolpen.

2

De genomgående hålen pluggas igen med proppar av 27 mm rundstav. Stryk pu-lim på propparna och knacka dem på plats. Såga rent längs stolpen när limmet har härdat.

Material

TILL TAKET

45 x 95 mm råplanhyvlad lärk:
• 1 nockbalk (A), 295 cm

28 x 120 mm lärkträ, hyvlad trall med två avrundande kanter:
• 2 remmar (B) à 295 cm
• 1 bräda (F), c:a 115 cm (till montering av brandmansstång)
• 5 stödklossar (E) à 35 cm (under nockbalken)

34 x 70 mm råplanhyvlad furu:
• 5 sparrar (C) à 100 cm
• 5 sparrar (D) à 135 cm

28 x 145 mm råplanhyvlad lärk:
• 18 takbrädor (G) à 300 cm

19 x 100 mm sågad lärk:
• 2 vindskivor (H) à 110 cm
• 2 vindskivor (J) à 145 cm

Dessutom:
• 3,5 x 20 mm skruvar (av utetyp) – till vinkeljärnen
• 4 x 50 mm skruvar (av utetyp) – till takbrädorna
• 4,5 x 70 mm skruvar (av utetyp) – till montering av remmar
• 12 vinkeljärn, 15 x 50 mm, för fäste av nockbalk och sparrar
• 3 m takpapp, 20 cm brett (eller Sika Top Seal)

Prisbild: Cirka 1600 kr

TILL TRAPPAN

38 x 150 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 vanger (K) à cirka 220 cm

28 x 120 mm lärkträ, hyvlad trall med två avrundande kanter:
• 10 plansteg (L) a 80 cm

Galvaniserat rör, Ø 1 tum:
• 1 handledare (M), 210 cm

27 mm rundstav:
• 2 proppar (P) à 10 cm

Dessutom:
• 3 rörhållare
• 2 träkulor (gardinknoppar) med

27 mm hål
• 4 x 50 mm skruvar av utetyp – till planstegen
• 6 x 120 mm skruvar av utetyp – till vangerna

Prisbild: Cirka 450 kr

TILL RIBBSTOLEN:

Galvaniserat rör, Ø 1 tum:
• 9 ribbor (N) à 83,5 cm

27 mm rundstav:
• 9 proppar (P) à 10 cm

Dessutom:
• pu-lim

Prisbild: Cirka 500 kr

TILL RÄCKENA

Galvaniserat rör, Ø 1 tum:
• 3 rör (Q, räcke 1) à 88 cm
• 3 rör (Q, räcke 2) à 83 cm
• 3 rör (Q, räcke 3) à 145 cm

28 x 120 mm lärkträ, hyvlad trall med två avrundande kanter:
• 2 fästen (R, räcke 1 och 2) à 85 cm
• 1 räckesstolpe (S, räcke 3), 100 cm
• 1 räckesstolpe (T, räcke 3), 85 cm

27 mm rundstav:
• 3 proppar (P) à 10 cm, till räcke 3

Dessutom:
• 3 träkulor (gardinknoppar) med

28 mm hål till räcke 3
• 2 M8 x 90 mm vagnsbultar – till montering av räcke 3
• 1 vinkeljärn, 20 x 80 cm – till montering av räcke 3
• 4,5 x 50 mm skruvar av utetyp – till fästena R

Prisbild: Cirka 700 kr

TILL EN DÖRR

21 x 33 mm hyvlad furu:
• 2 ramlister (AA) à 119,5 cm
• 4 tvärlister (BB) à 42,9 cm
17 x 95 mm panel (gran):
• 6 brädor (CC) à 119,5 cm
9 x 43 mm hyvlad furu:
• 2 dörrfoder (DD) à 125 cm
• 1 dörrfoder (EE) à 60 cm
12 x 12 mm hörnlist:
• 4 fönsterlister (FF) à 125 cm
3 mm klar akryl:
• 1 fönster (GG), 30 x 30 cm
Dessutom:
• 2 bladgångjärn, 50 x 50 mm
• 3,5 x 35 mm skruvar av utetyp
• 4 x 50 mm skruvar av utetyp
• 2,5 x 30 mm galvaniserade dyckert
• Klar silikonfogmassa
• 1 skjutregel eller hasp

Prisbild: Cirka 150 kr

TILL ETT FÖNSTER

21 x 33 mm hyvlad furu:
• 2 ramlister (HH) à 55,8 cm
• 2 ramlister (JJ) à 45 cm
• 1 spröjs (KK), 55,8 cm
• 1 spröjs (LL), 40,8 cm

9 x 43 mm hyvlad furu:
• 2 yttre ramlister (MM) à 50 cm
• 2 yttre ramlister (NN) à 65 cm

3 mm klar akryl:
• 1 fönster, 45 x 60 cm

Dessutom:
• 4 x 50 mm skruvar av utetyp
• 2,5 x 30 mm galvaniserade dyckert
• Klar silikonfogmassa

Prisbild: Cirka 150 kr

TILL AFFÄRSDISKEN

22 x 145 mm panel med not och spont:
• 6 brädor (RR) à 80 cm

28 x 145 mm hyvlat trä:
• 1 »bänkskiva» (QQ), 80 cm

22 x 45 mm råplanhyvlat trä:
• 2 monteringslister (PP) à 75 cm

Dessutom:
• 4 x 50 mm skruvar (används till samtliga delar)

Prisbild: Cirka 100 kr

TILL BRANDMANSSTÅNGEN

Galvaniserat rör, Ø 1 1/2 tum:
• 1 stång (SS), cirka 360 cm

Dessutom:
• 2 maskinskruvar, 8 x 70 mm, med muttrar och brickor

Prisbild: Cirka 200 kr

Pris: 3850 kroner

Ritning

Taket

Taket är till formen ett sadeltak men konstruerat som ett sparr-tak. I ett sådant fäster man sparrar (C och D) i en nockbalk (A). Sparrarna kan ligga på väggarnas överliggare eller som här ligga i urtag i remmarna (B). Som extra förstärkning används här stödklossar (E) och vinkeljärn.

Stödklossarna (E) monteras under nockbalken (A) och håller sparrarna (C och D) på plats.

Hela taket kan tas bort (i två delar) om du senare vill flytta lekstugan.

De byggnadsdelar som markerats med röda bokstäver omtalas i materiallistan i förra numret (nr 10/2004), där byggprojektet började.

Taket

Dörrar och fönster: fint snickarjobb ger stil åt lekstugan

Två likadana dörrar och tre likadana fönster fulländar fasadarbetet. Alla fem är fina exempel på utmärkt snickararbete och ändå är det lätt att lyckas.

Dörrar:

Dörrarna består av en ram och denna sätts ihop av två lodräta ramlister (AA) och fyra tvärlister (BB). Delarna sätts ihop med 4 x 50 mm skruvar. Dörramen är 5 mm smalare och lägre än själva dörröppningen. När ramen är klar kläs dörren med profilerade brädor (CC) som dras fast med 3,5 x 35 mm skruvar.

Om du som här vill förse dörren med ett litet fönster sågar du hålet först när dörren är klar. Kanta sedan hålet med 12 x 12 mm hörnlister som geringssågas i ändarna och spikas fast med galvanise- rade dyckert. Akrylskivan, som utgör glas, limmas fast från insidan av dörren med klar silikonfogmassa. Dörren hakas fast i dörröppningen med två bladgångjärn.

Spika fast dörrfoder runt öppningen med galvaniserade spikar och avsluta med att fästa en hasp på dörren, så att den kan hållas stängd.

De två dörrarna kläs utvändigt med profilerade brädor (CC) och de fästs på ramen (av listerna AA och BB).

Dörrar och fönster: fint snickarjobb ger stil åt lekstugan

Fönster:

Listerna HH och JJ sätts ihop till en ram med måttet 45 x 60 cm och listerna fästs med 4 x 50 mm skruvar. De två spröjsarna (LL och KK) sätts ihop hack i hack. Markera var listerna korsar varandra och såga sedan två spår halvvägs igenom varje list längs strecken. Ta bort träet mellan sågspåren med ett vasst stäm- järn och limma ihop listerna till ett kryss och sätt fast det i fönstret. Därefter kantar du fönstret utvändigt med lister som sticker ut 25 mm från ramen och som ge-ringssågas i ändarna. Till sist limmas akrylskivan fast på kanten med klar silikon och fönstret kan monteras.

Spröjsarna sätts ihop hack i hack.

Du behöver inte tänka på fönsterhaspar eller gångjärn. Fönstren spikas fast och kan inte öppnas.

Fönster:

Affären

Den lilla affärsdisken är mycket enkel och ändå kan den stimulera till olika lekar, exempelvis dockteater, affär och kafé. Allt som behövs är panelbrädor (RR) som skruvas fast på anslagslister (PP), vilka i sin tur sitter invändigt på stolparna (A och C från den första artikeln i förra numret). Avsluta med en »bänkskiva» (QQ) och affärsdisken är klar.

Affären

Tips & Tricks

Brandmansstång

Alla hyddor, kojor, riddarborgar och slott skall snabbt kunna överges om fienden angriper. Det gäller förstås även denna lekstuga, och här kan man försvinna via en brandmansstång av galvaniserat rör. Längst upp i röret (SS) borras två 8 mm hål så att stången kan fästas på brädan F med genomgående maskinskruvar. Gräv sedan ner den andra änden av stången cirka 50 cm i marken. Fäst till sist brädan under taket.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Lekstuga