Lyxig lekstuga 1:2

Om barnen drömmer om en lekstuga, ett eget hus där de får vara ifred och som är fullt av lek, så ska du se här. Här visar vi hur du bygger en lyxig lekstuga som bjuder på lätta och svåra utmaningar för både pojkar och flickor i nästan alla åldrar.

Intro

Lekstuga i trä som kan återanvändas

Lekstugan ha?ller i ma?nga a?r och na?r barnen har va?xt ifra?n det, sa? kan du la?tt plocka isa?r det och sa?tta upp det na?gon annanstans – till gla?dje fo?r en annan barnfamilj.

Mångsidig lekstuga

Den la?ckra lekstugan fungerar som en magnet pa? barnen, och som tur a?r finns det plats fo?r ma?nga barn i den liksom den bjuder pa? ma?nga mo?jligheter. Medan ett av barnen rutschar ner pa? sta?ngen kla?ttrar na?gon annan i ribbstolen och na?gon myser inomhus.

Bestäm själv höjden på lekstugan

Denna lekstuga är upphöjd så att det är massor med plats att leka under plattformen och fin utsikt upp i själva huset.

Om du inte känner för att bygga ett högt lekhus kan du välja en mer måttfull höjd på stolparna. Det lägre utrymmet under lekstugan kan i så fall användas till vedbod eller parkeringskällare för ungarnas sparkcyklar, kärror och vagnar. En lekstuga kan naturligtvis även byggas direkt på marken.

Hitta andra delen av artikeln om lyxiga lekstugor här:
Lyxig lekstuga 2:2

Lekstuga i många versioner

Vi har samlat en rad länkar där du kan låta dig inspireras till olika typer av lekstugor och byggprojekt till barnen. Läs mer om lekstugor här:
Bygg åt barnen

Affär

Klätterträd

Dockteater

Utkikstorn

Myshörna

Instruktion

01
Plattformen: stabilt underlag på höga ben 7 Steg

Lekstugan vilar på en stabil plattform som även utgör golv i huset. Ett gammalt träd, som sågades ner till hög stubbe, utgör den ena bärande hörnstenen. Till de tre andra hörnen har vi här grävt ner kraftiga tryckimpregnerade stolpar på cirka 90 cm djup. Läs mera om hur man förankrar stolpar i marken i artikeln »Konsten att resa en stolpe» i detta nummer. Om det inte står ett lämpligt träd eller hög stubbe på din tomt, så kan den fjärde hörnstenen också vara en stolpe som grävs ner.

Här ligger plattformen 165 cm ovanför marknivå och eftersom vi använder 145 mm reglar så är underkanten av dessa 150,5 cm ovanför marken. Då får barnen en hel del plats under lekstugan samtidigt som denna kommer lagom högt upp.

1

Den gamla men starka trädstammen sågades av två meter ovanför marken och därefter skruvades balkskor fast 150,5 cm ovanför marken. Stäm bort trä från stubbens sidor så att balkskorna kan monteras plant mot stubben.

2

Lägg bjälken H vågrätt i balkskon och se gärna till att den är parallell med t.ex. garaget, huset eller häcken. Stötta bjälken med en bräda i den andra änden. Mät nu längs bjälken och markera var stolpen B skall placeras samt gräv ett hål för den.

3

Sätt stolpen (B) lodrätt. Håll bjälken H vågrätt, markera underkanten på den fastsatta stolpen och skruva sedan fast balkskon kant i kant med märket. Skruva fast bjälken i balkskon. Obs - här använder vi en balksko med invändiga flikar.

4

Bjälken K och stolpen D monteras på samma sätt som du reste stolpen B och la bjälken H på plats. Men var noga med att de två bjälkarna hamnar i 90 graders vinkel mot varandra.

5

Mät nu upp för den sista stolpen (A). Montera sedan bjälken G mellan stolparna A och D. Bjälken J skruvas fast på utsidan av A och B. Kolla att de invändiga hörnen är vinkelräta och att bjälkarna ligger vågrätt. Såga av stolparna A och B plant med bjälkarna.

6

Sätt märken 60 cm från bjälkarna G och H och på bjälkarna J och K och skruva fast balkskor här. Montera därefter bjälkarna L. Här används balkskor av normal typ.

7

Skruva fast snedsträvorna (N och P) i två av hörnen och fäst golvbrädorna (Q) så att kortändarna ligger kant i kant med utsidan av stolparna. Håll 1 cm mellan brädorna och figursåga dem runt stubben och stolpen.

02
Väggarna: 7 sektioner utgör väggar i stugan 9 Steg

Lekstugan är så gedigen och rejäl att den håller långt efter att barnen har flyttat hemifrån. Men som tur är har alla delar konstruerats på ett sådant sätt att de lätt kan plockas isär och flyttas, t.ex. till en annan tomt. Det gäller även väggarna som består av totalt sju sektioner.

Varje sektion har samma enkla konstruktion. Börja med att snickra en ram av 45 mm breda lister och fäst sedan en spiklist (F1) invändigt längs de lodräta sidorna. Spiklisten placeras 22 mm från framkanten (utsidan) av ramlisterna. Då kan du fästa den 22 mm tjocka panelen invändigt i ramen och få utsidan av panelen att ligga kant i kant med ramlisterna. Välj panel med önskad profil.

Ramlisterna har sågats ut ur 22 x 120 mm planhyvlade lister i kvalitet III.

1

Ramlisterna sågas av 22 x 120 mm planhyvlat trä (eller råplanhyvlat). De yttre bitarna (A, B, C och D) skall vara 45 mm breda och mittenbiten, som blir över, används sedan som spiklist. På så sätt utnyttjar du brädan fullständigt.

2

Limma och skruva fast spiklisterna (E och F) invändigt på de lodräta ramlisterna (B och C). Använd utelim och 4,5 x 50 mm skruvar. Spiklisterna skall sitta kant i kant med baksidan på ramlisterna och 22 mm från framkanten av dem.

3

Ramens bottenlist (A) och topplist (D) sätts fast på de lodräta listerna som nu har kompletterats med spiklisterna. Fäst botten- och topplist med 4,5 x 70 mm skruvar.

4

Om det ingår fönster eller dörr i väggsektionen så kompletterar du med ytterligare två lodräta lister (G och H) i fönster- eller dörröppningens bredd. Listerna fästs med 4,5 x 70 mm skruvar genom bottenlisten (A) och topplisten (D).

5

Kontrollera att ramens räta hörn verkligen är vinkelräta innan du sätter fast fasadpanelen. Det lönar sig att fixera sektionerna på arbetsbordet med skruvtvingar medan panelen monteras.

6

Börja monteringen av panelen (J) nerifrån och använd 4 x 40 mm skruvar när du skruvar fast den. Här har vi sågat till panelen så att brädorna passar i storlek runt dörröppningen.

7

Ovanför dörren sätter du en bräda i sektionens hela bredd. Lägg märke till att panelbrädorna monteras invändigt i ramen på spiklisterna. Det innebär att panelen hamnar kant i kant med ramen.

8

Även om det är fönster i sektionen så börjar du nerifrån. Sätt långa panelbrädor upp till underkant av fönsteröppningen. Fortsätt sedan med kortare bitar i bägge sidor av fönstret.

9

Ramens topplist följer taklutningen. Markera denna lutning på de översta panelbrädorna och såga sedan till dem så att de passar perfekt invändigt i ramen.

03
Avståndslister skapar plats för nockbalken 2 Steg

När det är dags att lägga taket på plats behövs en nockbalk, en bärande bjälke från gavel till gavel. Här är nockbalken 45 mm bred och för att få plats för den mellan väggsektionerna i gaveln monterar du helt enkelt ett par avståndslister eller -reglar som skapar mellanrummet. Listerna fungerar dessutom som stöd för nockbalken.

Avståndslist 1 (L3) i gaveln mot den lilla balkongen sitter mellan vägg 2 och 3. Listen skruvas fast på sidan av vägg 3 så att den ligger kant i kant med främre sidan av sektionerna. Listen fästs från insidan av ramlisten (B3) innan du skruvar fast panelen (J3).

Avståndslist 2 placeras i den andra gaveln mellan vägg 5 och 6 - alltså på den sida där brandmansstången finns. Listen består av två lister (L5 och M5) som är 95 respektive 45 mm breda. De två listerna limmas ihop så att den bakre sticker ut 22 mm på bägge sidor av den främre. Avståndslisten skruvas därefter fast på baksidan av sektion 5 och 6.

04
Lekstugan görs klar: väggarna skruvas fast 4 Steg

När samtliga sektioner har gjorts klara, så är du klar att resa dem och därmed montera huset. Det är alltid förnuftigt att börja med att sätta två väggar i rät vinkel, så det gör vi här också. För när de två sektionerna har skruvats ihop står de stadigt och du kan fortsätta arbetet.

Vi har här valt att börja med vägg 4 (mot trädgården) och vägg 5 (som är gaveln mot den stora balkongen). Se även de olika väggarnas placering på ritningen till höger.

1

De två första sektionerna sätts ihop till ett vinkelrätt hörn. Gavelsektionen (vägg 5) går kant i kant med plattformens framsida medan sidan (vägg 4) dras in 22 mm (en brädas tjocklek).

2

Väggsektionerna skruvas ihop kant mot kant med tre 4,5 x 70 mm skruvar. Förborra först. Skruva också fast sektionerna på golvet. Använd nu 4,5 x 50 mm skruvar och fäst dem genom ramens bottenlist. Kolla att väggarna står vinkelrätt mot varandra.

3

Avståndet mellan gavelsektionen (vägg 5 och vägg 6) är 45 mm motsvarande tjockleken på nockbalken. Sektionerna skarvas med hjälp av avståndslist 2 (se på föregående uppslag hur detta limmas ihop).

4

I gaveln mot stubben är det också 45 mm mellan väggsektionerna. Här använder du avståndslist 1 som skarvlist, och den är redan monterad på vägg 3 (se även ritningen av vägg 3 på en av de föregående sidorna).

Material

TILL PLATTFORMEN

100 x 100 mm stolpe, tryckimpregnerad:
• 2 stolpar (A och B) à 255 cm
• 2 stolpar (C och D) à 395 cm
• 1 stolpe (E), 425 cm
• 1 stolpe (F), 385 cm
Måtten inkl. 90 cm under marknivå

45 x 145 mm reglar:
• 2 bjälkar (G och H) à 180 cm (H anpassas här mot stubben)
• 1 bjälke (J), 200 cm
• 1 bjälke (K), c:a 180 cm (anpassas här mot stubben)

45 x 120 mm reglar:
• 2 bjälkar (L) à 190 cm
• 2 bjälkar (M) à 80 cm
• 1 snedsträva (N), c:a 50 cm
• 1 snedsträva (P), c:a 30 cm

28 x 120 mm lärkträ, hyvlad trall med två avrundande kanter:
• 16–19 golvbrädor (Q) à 200 cm (anpassas här mot stubben)
• 3 brädor (R) à 100 cm
• 3 brädor (S) à 120 cm (figursågade)

Dessutom:
• 6 galvaniserade balkskor, 45 x 137 mm, av normaltyp
• 8 galvaniserade balkskor, 48 x 136 mm, med inåtvända flikar
• 4 x 40 mm kullriga skruvar av utomhustyp för montering av bjälkar
• 4 x 50 mm skruvar av utomhustyp för montering av brädorna

Pris

Cirka 2500 kr

VÄGG 1

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A1), 105 cm
• 1 ramlist, sida (B1), 126 cm
• 1 ramlist, sida (C1), 162 cm
• 1 ramlist, topp (D1), 107 cm

22 x 30 mm list:
• 1 spiklist (E1), 127 cm
• 1 spiklist (F1), 162 cm
• 1 list vid fönster (G1), 132 cm
• 1 list vid fönster (H1),154 cm

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 7 brädor (J1) a 100,6 cm
• 6 brädor (J1) a 17,8 cm
• 1 bräda (J1), 80 cm
• 1 bräda (J1), 50 cm

• 1 bräda (J1), 20 cm
(
anpassas mot taklutning)

VÄGG 2

22 x 45 mm list:
• 2 ramlister, botten och topp (A2) resp. (D2) à 50 cm
• 2 ramlister, sidor (B2) och (C2) à 165 cm
(
anpassas mot taklutning)

22 x 30 mm list:
• 2 spiklister (E2) och (F2) à 165 cm
(
anpassas mot taklutning)

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 13 brädor (J2) à 45,6 cm

VÄGG 3

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A3), 80 cm
• 1 ramlist, sida (B3), 165 cm
• 1 ramlist, sida (C3), 136 cm
• 1 ramlist, topp (D3), 83 cm

22 x 30 mm list:
• 1 spiklist (E3), 163,5 cm
• 1 spiklist (F3), 136 cm
• 1 list runt dörr (G3), 160 cm
• 1 list runt dörr (H3), 140 cm

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 18 brädor (J3) à 15 cm
• 1 bräda (J3), 75,6 cm
• 1 bräda (J3), 75,6 cm
• 1 bräda (J3), 50 cm

• 1 bräda (J3), 25 cm
(
anpassas mot taklutningen)

VÄGG 4

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A4), 110 cm
• 2 ramlister, sidor (B4) och (C4) à 137,5 cm

22 x 30 mm list:
• 2 spiklister (E4) och (F4) à 137,5 cm
• 2 lister vid fönster (G4) och (H4) à 137,5 cm

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 7 brädor à 105,6 cm (J4)
• 6 brädor à 22,8 cm (J4)

VÄGG 5

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A5), 80 cm
• 1 ramlist, sida (B5), 136 cm
• 1 ramlist, sida (C5), 165 cm
• 1 ramlist, topp (D5), 83 cm

22 x 30 mm list:
• 1 spiklist (E5), 136 cm
• 1 spiklist (F5), 163,5 cm
• 1 list vid dörr (G5), 140 cm
• 1 list vid dörr (H5), 160 cm

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 18 brädor (J5) à 12,8 cm
• 1 bräda (J5), 75,6 cm
• 1 bräda (J5), 75,6 cm
• 1 bräda (J5), 50 cm

• 1 bräda (J5), 25 cm*

VÄGG 6

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A6), 110 cm
• 1 ramlist, sida (B6), 165 cm
• 1 ramlist, sida (C6), 126,5 cm
• 1 ramlist, topp (D6), 113 cm

22 x 30 mm list:
• 1 spiklist (E6), 165 cm
• 1 spiklist (F6), 126,5 cm
• 1 list vid fönster (G6), 160 cm
• 1 list vid fönster (H6), 135 cm

22 x 145 mm panel med not och spont till fasad:
• 7 brädor (J6) à 105,6 cm
• 6 brädor (J6) à 22,8 cm
• 1 bräda (J6), 85 cm
• 1 bräda (J6), 55 cm

• 1 bräda (J6), 25 cm
(
anpassas till taklutning)

VÄGG 7

22 x 45 mm list:
• 1 ramlist, botten (A7), 160 cm
• 2 ramlister, sidor (B7) och (C7), à 127,5 cm

22 x 30 mm list:
• 2 spiklister (E7) och (F7) à 127,5 cm
• 1 extra list (K7), 127,5 cm, till montering av panel

22 x 145 mm panel med not och spont till fasaden:
• 10 brädor (J7) à 155,6 cm

TOTAL MATERIALÅTGÅNG

Till de 7 väggsektionerna går det åt cirka så här mycket:
22 x 45 mm list: cirka 30 m
22 x 30 mm list: cirka 27 m
22 x 145 mm panel med not och
spont till fasaden: cirka 52 m

Pris

Cirka 1900 kr

AVSTÅNDSLISTER

22 x 95 mm list:
• 1 avståndslist (L3), 160 cm
• 1 avståndslist (L5), 160 cm

22 x 45 mm list:
• 1 avståndslist (M5), 160 cm
Det blir billigast att köpa listerna råplanhyvlade eller sågade.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.