Den annorlunda lekstugan är mycket populär bland barnen som också använder taket som lekplats. Stugan kan också användas till övernattande gäster.

Den annorlunda lekstugan är mycket populär bland barnen som också använder taket som lekplats. Stugan kan också användas till övernattande gäster.

Om du har tänkt lägga nytt tak på carporten, lekstugan eller redskapsboden så får du här ett förslag till hur det kan göras. Men lägg märke till att konstruktionen endast lämpar sig för oisolerade småstugor.

Vi har byggt en lekstuga med snedtak i bägge sidor för att visa möjligheterna med just takkonstruktionen. Gavlarna och den mittersta takstolen görs klara. I den ena gaveln finns fönster, i den andra dörren.För att slippa markfukt, sniglar och andra smådjur så står lekstugan på stolpar.

Den trekantiga formen på gavlarna är praktisk eftersom du sparar material till sidorna och för att det är lätt att bygga huset. Arbetet tar inte mer än ett par regnfira helger – om du inte måste ägna dem åt ommålning av villan, kräftskivor eller trädgårdsarbete.

Takpapp för nybörjare

Takbeläggningen är takpapp och det är av den typ som limmas och spikas fast så du slipper arbeta med brännare och flytande asfalt. Formen på taket gör att det är perfekt för en rutschbana. Denna har vi skruvat ihop med en stege och lagt löst över takåsen.

Som kana har vi valt oljehärdad masonit som tål den svenska sommarens blandning av regn och sol.

Vindskivorna på gavlarna har målats vita tillsammans med den nedersta brädan i gavelbeklädnaden. På så sätt markeras den trekantiga gavelformen. Om du vill kan hela lekstugan målas, eventuellt med hjälp av barnen. Du bör i alla fall stryka träet med olja och en utelasyr.

LADDA NED HELA ARTIKELN – hämta en byggbeskrivning och se hur du gör, steg för steg.

VIKTIGT: Tänk på säkerheten

Lekstugan och redskapen skall vara säkra. Det innebär att det inte får finnas öppningar mellan 8 och 30 cm som ett barn kan fastna i. Det får inte finnas springor eller skarvar i rutschbanan som de kan riva sig på eller där kläder kan fastna.

Samtliga kanter fasas och slipas och inga skruvar eller spikar får gå igenom träet. Lekredskapen skall utformas så att barnen inte kan komma till skada.

LÄS OCKSÅ: Allt om lekstugor