Bygg en trekantig lekstuga

Sagt på ett något trekantigt sätt så behöver inte lekstugor vara fyrkantiga. Beviset är denna lekstuga som också är en perfekt liten gäststuga.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
4.400 kronor

Den annorlunda lekstugan är mycket populär bland barnen som också använder taket som lekplats. Stugan kan också användas till övernattande gäster.

Intro

Om du har tänkt lägga nytt tak på carporten, lekstugan eller redskapsboden så får du här ett förslag till hur det kan göras. Men lägg märke till att konstruktionen endast lämpar sig för oisolerade småstugor.

Vi har byggt en lekstuga med snedtak i bägge sidor för att visa möjligheterna med just takkonstruktionen. Gavlarna och den mittersta takstolen görs klara. I den ena gaveln finns fönster, i den andra dörren.För att slippa markfukt, sniglar och andra smådjur så står lekstugan på stolpar.

Den trekantiga formen på gavlarna är praktisk eftersom du sparar material till sidorna och för att det är lätt att bygga huset. Arbetet tar inte mer än ett par regnfira helger – om du inte måste ägna dem åt ommålning av villan, kräftskivor eller trädgårdsarbete.

Takpapp för nybörjare

Takbeläggningen är takpapp och det är av den typ som limmas och spikas fast så du slipper arbeta med brännare och flytande asfalt. Formen på taket gör att det är perfekt för en rutschbana. Denna har vi skruvat ihop med en stege och lagt löst över takåsen.

Som kana har vi valt oljehärdad masonit som tål den svenska sommarens blandning av regn och sol.

Vindskivorna på gavlarna har målats vita tillsammans med den nedersta brädan i gavelbeklädnaden. På så sätt markeras den trekantiga gavelformen. Om du vill kan hela lekstugan målas, eventuellt med hjälp av barnen. Du bör i alla fall stryka träet med olja och en utelasyr.

VIKTIGT: Tänk på säkerheten

Lekstugan och redskapen skall vara säkra. Det innebär att det inte får finnas öppningar mellan 8 och 30 cm som ett barn kan fastna i. Det får inte finnas springor eller skarvar i rutschbanan som de kan riva sig på eller där kläder kan fastna.

Samtliga kanter fasas och slipas och inga skruvar eller spikar får gå igenom träet. Lekredskapen skall utformas så att barnen inte kan komma till skada.

LÄS OCKSÅ: Allt om lekstugor

Instruktion

01
Börja med gavlarna … 11 Steg

1

Såga ut delarna till gavlarna och takstolen i mitten. Ändarna sågas i 45 grader.

2

Takstolarna skruvas ihop upptill med två skruvar, 6 x 120 mm.

3

Hammarbandet, som här består av två brädor (H), skruvas fast på var sin sida av högbenen med 5 x 50 mm skruvar.

4

Gör karmen till det stora fönstret av delarna B och C. Skruva sedan fast dem på gaveltakstolen med 6 x 90 mm skruvar.

5

Karmen runt dörren görs på samma sätt. Du kan ev. låta karmsidorna (D och E) sticka ner förbi hanbjälken och kapa till rätt längd efter montering.

6

Brädbeklädnaden spikas på med 35 mm dyckertar. Låt brädorna gå in en bit i fönsteröppningarna som sågas upp senare.

7

Såga ut för det stora fönstret så det bildas en fals på 4 centimeter. Markera såglinjen för de mindre fönstren och såga till karmlisterna (P och P1).

8

Karmlisterna limmas och skruvas fast med 4,0 x 30 mm skruvar.

9

Klä hela dörrgaveln men hoppa över de tre översta brädorna. Skruva fast listerna till dörrbladet på insidan med 4 x 30 mm skruvar. Håll 1 cm avstånd mellan listerna och takstolskonstruktionen.

10

Såga ut dörren med en elektrisk sticksåg. Såga bort de översta 5 cm från dörren för att den skall kunna öppnas och fäst brädbeklädnad även längst upp. Fäst dörren med gångjärn på den lodräta mittstolpen och sätt även fast en skjutregel.

11

Ställ de två gavlarna parallellt - kolla med en takskiva att de står parallellt. Såga till ett par golvbrädor och lägg dem på plats mellan gavlarna så blir dessa stående. Knacka ner 6 pinnar i marken där stolparna skall placeras.

02
Fortsätt med stolpar och golv 3 Steg

1

Gräv hål för stolparna. Med ett jordborr går det snabbt och lätt om marken är sand-rik. Hålen bör vara 60-90 cm djupa. Sätt ner de tryckimpregnerade stolparna och stampa till jorden för var 15-20 cm.

2

Fäst några brädor vågrätt på den höjd där golvet skall ligga. Avsätt sågmärken på stolparna och kapa dem i toppen.

3

Gavlarna och takstolen lyfts på plats och skruvas fast på stolparna med 5 x 60 mm skruvar. De tvådelade hammarbanden passar precis runt stolparna eftersom dessa har samma dimension som högbenen.

03
Nu lägger vi tak 6 Steg

1

Takskivorna behöver stöttas och det gör vi med tvärgående reglar (K och L) mellan takstol och gavlar. Reglarna skruvas fast med 6 x 90 mm skruvar.

2

Fixera takskivorna med tvingar medan du skruvar fast dem på reglar, gavlar och takstol med 4 x 40 mm skruvar.

3

Skruva fast bärreglarna (M) under de utstickande takskivorna i nocken. Skruva också fast kantlisterna (N) längst ut under takskivorna.

4

Rulla takpapp från gavel till gavel och fäst den i sidan med tvingar. Slå i en spik i mitten på folien, rätta till våden och pressa fast den nedre delen mot taket. Stryk takkitt längs gavlarna, tryck ner takpappen och spika sicksack i den grå folien från sida till sida.

5

Rulla ut nästa våd, fäst en spik i mitten på folien, rätta till våden och stryk takkitt längs sidorna. Dra bort skyddsfolien från den nedre våden och pressa fast den övre vådens klisterförsedda baksida i klistret på den nedre våden. Spika sicksack i folien upptill.

6

Det går åt två rullar takpapp till taket. De bitar som är kvar på varje rulle används nu till nocken och det innebär att du måste skarva mitt på nocken. Överlappningen skall vara minst 15 cm och kortändarna pressas fast i takkitt.

04
Taklagsfest 3 Steg

1

Kolla att takstolen i mitten hamnar i nivå med gavlarna. Det görs enkelt med en lång, rak bräda. Om du bygger ett hus med större tak så krävs en takstol på högst var 90 cm. Då får du en solid takkonstruktion som dessutom sitter fast ordentligt på stugan.

2

Golvbrädorna spikas fast med 65 mm galvaniserade spikar innan du kan lägga på taket. Börja längst ut i sidorna med halva brädor mellan takstol och gavlar.

3

Fördela avståndet mellan resten av golvbrädorna och spika fast dem. Om du vill ha ett helt tätt golv bör du välja brädor med not och spont.

05
Till slut gör du rutschbanan med stegen 11 Steg

1

Skruva fast vindskivorna (J) med 5 x 50 mm skruvar i listerna (N), som du har skruvat fast under takskivorna.

2

Stryk rikligt med takkitt på taket längs insidan av vindskivorna. Försök att täcka alla spikhuvuden med takkittet. Tryck ner de trekantiga listerna i kittet och spika eller skruva fast trekantslisterna i vindskivorna.

3

Såga ut sidorna till rutschbanan med en mjuk rundning på undersidan längst ner. Radien är här cirka 80 cm. Lägg den oljehärdade masoniten (D1) på plats och fäst den nertill med 50 mm skruvar genom stödbrädorna (B1).

4

På resten av rutschbanan fästs masoniten med 4 x 40 mm skruvar underifrån i sidorna.

5

Stegpinnarna i stegen sätts med ett avstånd på cirka 30 cm. Borra 10 mm in i stegsidorna med 28 mm borr och knacka in rundstavar i hålen.

6

Sätt ihop stegen och lås stegpinnarna i sidorna med 5 x 50 mm skruvar i varje stegpinne.

7

Lägg upp rutschbanan på taket och håll fast den med ett skruvtvingar.

8

Stick sedan in stegen mellan sidorna på ruschbanan.

9

Skruva ihop stege och rutschbana med 4 x 40 mm skruvar. Såga bort de delar på stegen och rutschbanan som sticker ut.

10

Runda av träet upptill med bandslip eller annan slipmaskin så att barnen inte river sig på vassa kanter.

11

Korta av glasningslisterna (U och V) till de tre fönstren, sätt glaset (akrylen) på plats och spika fast listerna.

Material

TILL LEKSTUGAN

45 x 95 mm reglar:

 • 6 högben (A) à 200 cm
 • 2 karmdelar (B) à 64 cm
 • 1 stödregel (C), 46,5 cm
 • 1 karmsida (mittstolpe) (D), 128,5 cm
 • 1 karmsida (E), 83,5 cm

45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar:

 • 6 stolpar (F) à 130 cm

28 x 120 mm trallvirke:

 • 20 golvbrädor (G) à 200 cm

22 x 95 mm trallvirke:

 • 6 hammarband (H) à 283 cm
 • 4 vindskivor (J) à 210 cm

45 x 45 mm reglar:

 • 6 tvärstag till tak (K) à 93,3 cm
 • 4 tvärstag till tak (L) à 89 cm
 • 2 bärreglar till taket (M) a 22 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

 • 4 kantlister (N) à 196 cm

45 x 45 mm trekantslister:

 • 4 taklister (O) à 210 cm

15 x 44 mm hyvlat trä:

 • 4 karmar till fönster (P) à 33,3 cm
 • 2 karmar till fönster (P1) à 37,6 cm
 • 1 snedsträva till dörr (Q), 75 cm
 • 1 ramdel till dörr (R), 75 cm
 • 1 ramdel till dörr (S), 50 cm
 • 1 ramdel till dörr (T), 113,5 cm

15 x 15 mm hyvlat trä:

 • 8 glaslister (U) à 29 cm
 • 4 glaslister (V) à 61 cm

15 mm vattenfasta plywoodtakskivor med not och spont:

 • 4 takskivor (Y) à 122 x 244 cm Skivorna sågas ner till 200 cm men används i full bredd. Det innebär att taket blir 244 cm.

Fasadbeklädnad av stockpanel, 22 x 120 mm:

 • Brädbeklädnad till gavlar (Z), totalt cirka 53 löpmeter

Dessutom:

 • 2 rullar Topsafe takpapp (inkl. takmassa och pappspikar)
 • 3 mm akryl, 60 x 60 cm, till det stora fönstret
 • 3 mm akryl, 2 bitar à 28 x 28 cm till två små fönster
 • Skruvar: 4,0 x 30, 4,0 x 40, 5,0 x 50, 5,0 x 60, 6,0 x 90 och 6,0 x 120 mm
 • 14 x 35 mm galvaniserade dyckertar
 • 65 mm galvaniserade spikar
 • 1 skjutregel
 • 2 gångjärn till dörr, 50 x 100 mm i uppfällt läge
 • Trälim
 • Träolja och heltäckande utelasyr samt färglös utelasyr

TILL RUTSCHBANAN

22 x 95 mm trall:

 • 4 sidor (A1) à cirka 285 cm
 • 4 stödbrädor (B1) à 50 cm

28 mm rundstav:

 • 9 stegpinnar (C1) à 43,6 cm

4 mm oljehärdad masonit:

 • 1 kana (D1), 50 x 244 cm

Dessutom:

 • 4,0 x 40 mm och 5,0 x 50 mm skruvar

Tidsförbrukning

4 dagar

Pris

4.400 kronor

Svårighetsgrad

Det är lätt att bygga huset.

Ritning

Multimedia

Rutchbanan och stegen har inte skruvats fast på taket. Därför skall du kolla att den står stadigt på marken innan barnen får ta över!

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Lekstuga