KOJA I TRÄD: En del av kojan försvinner bakom trädkronorna vid sidan av, och då får man vara i fred för syskon och föräldrar. Ett perfekt ställe för klubben!

Trädkoja

Det är säkert barnen som påbörjar bygget, för att de vill ha en koja där de kan hålla hemliga möten på behörigt avstånd från föräldrarnas vakande ögon och öron. Men oavsett hur duktiga barnen är så bör du hoppa in i projektet, så att du kan se till att kojan blir tillräckligt stadig, att den håller när de leker, och inte minst att den blir säker.

Säkerheten

När det kommer till trädkojans säkerhet handlar det bland annat om att det inte får sticka ut skruvar eller spikar som barnen kan riva sig på. Golvet ska tåla vikten av barnen. Väggarna ska sitta fast så att de inte ger med sig om barnen brottas. Alltså sådana saker som föräldrar tänker på, men som man inte ägnar en tanke när man är barn och bara vill ha en trädkoja i trädgården.

Vår trädkoja

På Gör Det Själv byggde vi en koja 2,5 m över marken, som fästes i trädet med maskinskruvar eller franska skruvar. Här är stammen cirka 60 cm tjock och skadas inte av några skruvar.

En stabil botten

Det viktigaste är bottnen, som här är cirka 180 x 180 cm och består av ett bjälklag av reglar. Det sätts ihop av två tvärgående och två längsgående reglar (A och B) med hack-i-hack-fogar runt stammen och fästs i den med skruvar. Därefter stabiliseras bjälklaget med snedsträvor, så att du kan bygga vidare.

Golv och väggar

Golvet i vår trädkoja består av hyvlade brädor, som läggs med några millimeters mellanrum, så att ev. regnvatten kan rinna bort. Väggarna kläs med lockpanel, som skruvas direkt på kanten av bjälklaget och fixeras upptill på en invändig toppregel. Takstolarna görs av reglar och som tak lägger vi fjällpanel som låter vatten rinna av. Till sist stryks alla delar med träolja och vattenspädbar utelasyr.

Hämta en komplett bygginstruktion för trädkojan

En trädkoja är ett fint tillskott i varje trädgård med lekande barn, och följer du instruktionen är det en rimlig uppgift för alla gör det självare. Bygginstruktionen innehåller ritning, materiallista samt goda råd. Lycka till!

En trädkoja är ett kul byggprojekt för både stora och små.