Hönshus i toppklass

En hönsgård är ett stort byggprojekt. Så varför inte löpa hela linan ut om du ändå ska sätta igång att bygga? Vår modell är i absolut toppklass, mycket stark och fullproppad med snygga detaljer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
15 000 kronor

Intro

Hönshus och hönsgårdar kan byggas på många olika sätt. Detta hönshuset är utan tvekan ett av de mer tidskrävande och dyra. I gengäld är det mycket välgenomtänkt och håller i många år. Grundkonstruktionen har tillverkats på samma sätt som när man bygger ett skjul.

Byggkonstruktionen har baserats på tryckimpregnerat trä. Vi lägger två lager takpapp, och bottenplattan har höjts från marken så att vi undviker röta. Därutöver skiljer det här hönshuset ut sig genom att en del extra arbete har lagts på botten. I stället för att gräva ner ett nät längs kanten har hela botten förslutits på ett säkert sätt. Har man fått besök av rävar och råttor vet man varför.

Höns älskar att picka på marken och det ska det finnas mycket utrymme för detta i hönsgården. När de lägger sig till ro i skymningen söker sig hönsen uppåt. Därför ska deras sovplats lyftas från marken. Huset behöver inte vara så stort i övrigt. Höns sitter gärna tätt när de ska sova.

För att skruva upp byggtempot en aning har vi valt att använda en batteridriven spikpistol där det är möjligt. Man kan också använda hammare och spik

LÄS OCKSÅ: Bygg ett exklusivt hönshus

I gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • bygger stommen till hönshuset
 • monterar taket
 • sätter ihop och klär hönshuset
 • bygger trappan, luckan och dörren till hönshuset.

Instruktion

01
Fundament och stomme 9 Steg

1

Gräv ut för sex stolphållare - två på varje långsida och en i varje ände. Dessförinnan märker man ut hönshusets placering med snöre och fyra pinnar - en i varje hörn.

2

Bottenplattan sätts ihop på bjälkar (A1 och A2) med skruvar (5 x 100 mm). Dessförinnan har bjälkarna sågats till och hörnen har fingerskarvar tillverkats.

3

Bottenplattan klossas upp så att den är vågrät. De sex stolphållarna monteras därefter på bottenplattan med franska skruvar.

4

Hålen fylls med uppblandad gjutmix. En stuprörsdel håller den våta betongen över markytan. Röret har skurits upp så att det kan tas av stolphållaren när betongen är torr.

5

Hönsnät rullas ut i botten med en överlappning på 10 cm som sätts ihop med ståltråd. Nätet sätts fast på bottenplattans insida med klamrar, och botten täcks med jord. Avsluta med brädor (V1och V2).

6

De fyra hörnstolparna (B) monteras. De stöds tillfälligt med två tvärslåar. De fästs på bottenplattan med vinkelbeslag (105 x 90 mm) och beslagsskruvar när stolparna är vågräta.

7

Topplattan läggs på plats och fästs uppifrån med skruvar (6 x 120 mm) genom fingerskarvarna. Topplattan är identisk med bottenplattan och tillverkas av bjälkar (A1 och A2) med fingerskarvar i ändarna.

8

De resterande sex lodräta stolparna (B) monteras. Överst görs en infästning med skruvar (6 x 120 mm) och nederst med vinkelbeslag (105 x 90 mm) och beslagsskruvar. Stolparna ska vara vågräta.

9

Snedsträvorna (C1 och C2) monteras med skruvar (6 x 120 mm) för att stärka konstruktionen. I varje ände av snedsträvorna görs ett snitt i 45 graders vinkel.

02
Taket 8 Steg

1

De två läkterna (D) till den första takregeln sågas till med en vinkel på 10 grader i den ena änden. På så sätt blir lutningen på taket även 10 grader.

2

De två läkterna (D) dras samman med en hålplatta på var sida, beslagsskruvar och en tvärgående skruv (6 x 120 mm).

3

Lägg regeln tillfälligt på plats och markera jacket som den ska vila på. Jacket ska skäras 3 cm upp och sågas enklast ut med en sticksåg.

4

Takreglarna monteras med vinkelbeslag (50 x 35 mm) och beslagsskruvar. De resterande fyra takreglarna är identiska med den första.

5

Takplattorna skruvas på när de har skurits till. Överhänget är 40 cm hela vägen runt. Varje sida har därför måttet 147 x 347 cm. Plattorna har precis som reglarna skurits till i en vinkel på 10 grader i den övre kanten.

6

Underlagspapp rullas ut, limmas på och spikas fast. I första omgången kan den hänga ut lite över kanten.

7

Takfoten i aluminium spikas fast när underlagspappen har skurits till hela vägen runt.

8

Ytpappen limmas på och skärs rent med en hobbykniv längs kanterna hela vägen runt.

03
Huset 8 Steg

1

Bottenramen till själva huset skruvas fast med vinklar (50 x 35 mm) och beslagsskruvar. Ramen tillverkas av reglar (E1, E2 och E3).

2

Bottenplattan monteras. Den görs i robust kryssfaner och sågas till med en sticksåg så att den passar runt stolparna. Kom ihåg att förborra innan du skruvar.

3

Reglar (H1 och H2) skruvas fast på topplattan över huset. De ska hålla hönshusets takplatta på plats.

4

Takplattan monteras och stöds av en regel (F) som monteras med vinkelbeslag (50 x 35 mm) och beslagsskruvar. Plattan har måttet 160 x 77 cm.

5

Lister (K och P) monteras på husets hörn. P går ut över kanten. En bit av en klädselbräda används för att säkerställa att avståndet är rätt. K är i linje med yttersidan på stolpen (B).

6

Brädfodringen (J) monteras på den sida av hönshuset som är riktad mot hönsgården. Här har valet fallit på en vågrät brädfodring med fjäder och not.

7

Hålet mellan hus och hönsgård sågas ut med en sticksåg. Här har det måttet 23 x 30 cm som passar till lite större hönsraser.

8

En läkt (N) monteras som sittpinne innan huset stängs.

04
Brädfodringen 6 Steg

1

Vågräta tvärslåar (S1, S2 och S3) monteras med skruvar (5 x 100 mm), så att hönsnätet kan fästas i något.

2

Stommen målas. Detta gör man enklast i det här stadiet innan hönsnätet monteras. På yttersidan ska det sedan monteras lister, så där behöver du inte måla.

3

Hönsnätet häftas fast och klipps till. Det klipps lättast med en plåtsax. Bor du i ett område där det finns mårdar är det en bra idé att även stänga längs taket.

4

Den resterande brädfodringen (J och M) monteras. Brädorna som ger stöd upp till nätet har målats i förväg. Genom att spara monteringen av den sista brädfodringen till nu kan man få den att gå ut över nätet. På så sätt får du en finare avslutning.

5

En list (L) monteras till höger om hålet där luckan ska sitta. Fjädern längst ned i hålet tas bort med en sticksåg.

6

De förmålade täckbrädorna (U) monteras på alla ställen där nätet sitter utanpå stommen.

05
Trappan 2 Steg

1

Stegen upp till hönshuset tillverkas av reglar (G1 och G2). Stegen monteras på huset med ett vinkelbeslag (50 x 35 mm) och grävs ned några centimeter.

2

Lister (Q och Y) monteras som plattform och steg när stegen har målats. De skjuts fast med en spikpistol. Mellan varje steg finns ett mellanrum på ca 15 cm.

06
Luckan 3 Steg

1

Stommen till luckan sätts ihop av reglar (T1, T2 och T3) med skruvar (5 x 100 mm).

2

Luckans stomme klossas upp så att det finns ett mellanrum på cirka 1,5 cm hela vägen runt. Den nedersta klädselbrädan (J) monteras i linje med brädan intill.

3

Luckan monteras med T-gångjärn, när resten av brädfodringen har monterats och målats. Till slut monteras en skjutregel så att luckan kan hållas stängd.

07
Dörren 2 Steg

1

Dörrstommen sätts ihop av reglar (R1, R2 och R3) med skruvar (5 x 100 mm). Den målas, och nät och täckbrädor (W) monteras.

2

Den färdiga dörren monteras med T-gångjärn. Till sist monteras en skjutregel.

Material

Stolpar, 100 x 100 mm, tryckimp.:

 • 4 bjälkar (A1) à 267 cm
 • 4 bjälkar (A2) à 182 cm
 • 10 stolpar (B) à 177,5 cm
 • 4 snedsträva (C1) à 110 cm
 • 2 snedsträva (C2) à 130 cm

Trä till reglar, 45 x 195 mm:

 • 10 läkter (D) à 140 cm

Reglar, 45 x 95 mm, tryckimp.:

 • 3 reglar (E1) à 73,5 cm
 • 1 regel (E2) à 180 cm
 • 1 regel (E3) à 160 cm
 • 1 regel (F) à 91,3 cm
 • 1 regel (G1) à 40 cm
 • 1 regel (G2) à 150 cm

Reglar, 45 x 45 mm:

 • 1 regel (H1) à 160 cm
 • 2 reglar (H2) à 73 cm

25 x 125 mm takfotsinklädnader med fjäder och not, tryckimp.:

 • 65 meter till brädfodring (J)

Brädor, 25 x 50 mm, hyvlade:

 • 2 lister (K) à 95,5 cm
 • 1 list (L) à 76,5 cm
 • 2 lister (M) à 110 cm
 • 1 läkt (N) à 180 cm
 • 11 lister (Y) à 30 cm

Brädor, 25 x 100 mm, tryckimp.:

 • 2 lister (P) à 110 cm
 • 2 lister (Q) à 51,75 cm

Läkter, 38 x 75 mm, tryckimp.:

 • 3 läkter (R1) à 70,4 cm
 • 2 läkter (R2) à 175,5 cm• 1 läkt (R3) à 105 cm
 • 2 läkter (S1) à 77,5 cm
 • 2 läkter (S2) à 80 cm
 • 1 läkt (S3) à 72 cm
 • 2 läkter (T1) à 65,4 cm
 • 2 läkter (T2) à 68,5 cm
 • 1 läkt (T3) à 95 cm

Brädor, 25 x 100 mm, hyvlade:

 • 60 meter till vattbrädor (U)
 • 2 brädor (V1) à 162 cm
 • 2 brädor (V2) à 242 cm

Brädor, 25 x 38 mm, hyvlade:

 • 9 meter till vattbrädor (W)

Dessutom:

 • 5 takplattor, 1,5 x 61 x 244 cm
 • Kryssfanerplatta, 1,2 x 125 x 250 cm
 • 6 stolphållare, 90 x 90 x 300 mm
 • 5 påsar gjutmix, 25 kg
 • 6 stuprörsdelar
 • 23 vinkelbeslag, 50 x 35 mm
 • 10 vinkelbeslag, 105 x 90 mm
 • 10 hålplattor, 80 x 220 mm
 • 5 T-gångjärn
 • 2 skjutreglar
 • Hönsnät, 1 x 20 meter
 • 6 franska skruvar, 8 x 70 mm
 • Självhäft. underlagspapp, 12 m²
 • Självhäft. ytpapp, 12 m²
 • Takfot i aluminium med spik, 12 m
 • Beslagsskruvar, 5,0 x 40 mm
 • Rostfri skruv, 6 x 120, 5 x 100 och 5 x 60 mm
 • Klammer
 • Ståltråd
 • Täckande träskydd

Specialverktyg

 • Spikpistol

Tidsförbrukning

Projektet är tidskrävande. Räkna med 3-5 dagar inklusive torktid.

Pris

15 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är ett stort projekt som består av många delar. Det handlar om att hålla tungan rätt i mun. Följ ritningen och bygghandledningen och var noggrann med sågen.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Hönshus

Ett tåligt hönshus med tillhörande hönsgård.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fundament och stomme

Stommen fästs i 6 stolpar och voljärnät skyddar mot råttor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Taket

Taket består av takskivor, underlagspapp, ytpapp och en takfot av aluminium.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Huset

Huset är byggt som en låda bestående av reglar som står på en syll och kläs som kläsdelbrädor på alla sior.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Hönsstegen

Stegen upp till hönshuset är gjord av reglar med lister som steg.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dörren till gården

Stommen till dörren är gjord av reglar och klädd med voljärnät.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hönshus