Välbyggd friggebod av läckra material

Denna friggebod är ett praktexempel på vad bra planering och noggrannhet betyder när du bygger. Här har man tänkt igenom alla detaljer i förväg. Se här hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
Ca 3 veckor.
Pris
Ca 100.000 kr.
Friggebod

En perfekt gäststuga med många snygga lösningar.

Intro

Det finns många små friggebodar och stugor som kan köpas färdiga och som levereras till dörren. Men när du ser den här friggeboden, så vet du varför det är värt att fundera på att bygga det hela själv istället.

Den här lilla stugen blir nämligen som en del av trädgården, och den är en fröjd för ögat. De raka linjerna och färgsättningen passar perfekt till placeringen i trädgården.

Stugan är isolerad, tätad med ångspärr och redo för övernattande gäster. Här kan du se när den byggs, så att du själv kan göra likadant.

Förutom noggranna steg-för-steg-foton och texter får du en måttsatt planritning. Och så får du en komplett lista med alla material som har använts till projektet.

Instruktion

01
Grund 4 Steg

För att stugan ska ligga i marknivå behöver man gräva ut. Grävningsarbetet är drygt om du bara har spade och skottkärra. Så det lönar sig att hyra en minigrävare. Om du även hyr en minidumper, så går det riktigt snabbt.

När du håller på att gräva, kan det vara en bra idé att gräva ner en regnvattentank, så att du får nytta av regnvattnet.

Till sist ska hela ytan jämnas till. Det görs billigt och enkelt med grus och sand.

1

Akta så att jorden inte rasar när du gräver ut. Om underlaget t ex är sandigt, kan det vara nödvändigt att göra en stödmur för att hålla jorden på plats.

2

Brunnen placeras där du ska ha avrinningen. Kom ihåg att höja den så att den inte begravs i avjämningslagret.

3

Gräv ner en regnvattentank och koppla ihop den med brunnen. Röret mellan brunnnen och tunnan ska falla ca 2 cm per meter.

4

Jämna till området med grus eller sand. Du behöver inte packa underlaget eftersom det inte ska vara bärande. Golvbjälkarna sätts nämligen på stolpskor som gjuts fast.

02
Stomme och konstruktion 7 Steg

Det första som ska byggas är en syll av tryckimpregnerade reglar som sätts på punktfundament.

Inne i syllen läggs tvärgående reglar, som också stöttas av punktfundament.

Väggarna byggs av stående reglar som sätts på bjälklaget. Till slut avslutas stommen med ett hammarband (också av reglar).

Plats görs för fönster och dörr genom att göra avväxlingar i regelstommen.

Taksparrarna läggs på hammarbanden och skruvas fast med vinkelbeslag.

1

Syllen fästs i punktfundament, men i hörnen och på mitten av varje golvbjälke gjuts en stolpe som håller syllen på plats.

2

Fäst tvärgående bjälkar i syllen. Bjälkarna stöttas på mitten av stolpbeslag som gjuts fast i betong.

3

De stående väggreglarna i stommen delas in efter fönsternas och dörrarnas storlek. Där dessa inte finns, bör det inte vara mer än 80 cm mellan reglarna. Hörnstolpar skruvas ihop av två reglar.

4

När det främre och bakre hammarbandet är på plats kan taksparrarna läggas upp. Sparrarna delas in så att avståndet mellan dem blir lika stort. Avståndet bör inte vara större än 60 cm.

5

Förstärk konstruktionen genom att skruva vinddragband i fasader och gavlar. Bandet ska fällas in i reglarna, så att det inte sitter i vägen för vindpapp, läkt och panel.

6

Såga så att de yttersta sparrarna ligger i de lodräta reglarna, så att reglarnas utsida och sparre fluktar. Det förstärker konstruktionen och gör det lättare att sätta panelen.

7

Utsprånget bärs upp av stolpar av lärkträ. I dem sågas ut för både hammarband och sparre. Det ger ett lite speciellt, men väldigt starkt snitt. Först stöttas det dock av tillfälliga reglar som senare byts ut.

03
Vindpapp och spikläkt 4 Steg

Innan du sätter igen konstruktionen utvändigt, ska du sätta vinddragband i väggarna. Vi fäller in det i väggreglarna, så att det inte sitter i vägen när ytterpanelen ska sättas på.

Därefter klamras vindpapp på. Det ska sitta så spänt som möjligt, för det kan nämligen slacka lite med tiden.

Till sist sätts tryckimpregnerad spikläkt som ser till att panelen ventileras tillräckligt på baksidan och därmed inte ruttnar i förtid.

1

Täck den utvändiga delen av stommen med vindpapp och sätt spikläkt utanpå varje stående väggregel.

2

Sätt extra spikläkt mellan sparrarna, så att det finns något att fästa panelen i.

3

Vik in pappet i fönsterhålet och avsluta med en ram av panelbrädor. Spikläkten kan gärna målas svarta. Då syns de inte genom panelen.

4

För att slippa flygsnö, getingar och andra skadedjur sätts ett ventilerat insektsnät mellan väggens ovansida och taket.

04
Fönstermätning och montering 3 Steg

Det ska vara 12 mm luft runt om fönstret, så att det finns plats att sätta en fog. Beställ därför fönstret 25 mm lägre och 25 mm smalare än själva fönsterhålet.

Sätt alltid på fönsterramarna och kontrollera att fönstret går att öppna och stänga, innan du skruvar fast karmen.

Dra in fönstret minst ett par centimeter från fasadpanelen. Det är bra konstruktivt träskydd.

1

Sätt in fönsterramen, klossa upp och kolla så att det är 12 mm luft runt om.

2

Se också till att dra in ramen jämfört med fasadpanelen.

3

När fönstret sitter som det ska, kan det skruvas fast.

05
Isolering och ångspärr 6 Steg

Väggarna isoleras med 95 mm isolering. Isoleringsskivor som är 56 cm breda passar perfekt till väggarna, där reglarna har satts med 60 cm cc (från centrum till centrum).

Ångspärren sveps runt hela stugan invändigt, så att den inte behöver skarvas i hörnen.

Nederst monteras en vindspärr följt av 45 mm isolering. Golvet ska täckas med ångspärr innan golvbrädorna kan läggas.

Att tänka på med ångspärren

Det är bara nödvändigt att använda ångspärr i friggeboden om den ska vara uppvärmd hela tiden.

Om inte friggeboden är permanent uppvärmd, så kan ångspärren faktiskt ha den rakt motsatta effekten.

Det beror på att temperaturen på sommaren kan vara lägre inne i friggeboden än utanför.

Det kan resultera i att det kan bildas kondens på insidan av ångspärren, och det ger grogrund för mögel i konstruktionen.

1

Förskjut de liggande skarvarna i isoleringen från fack till fack, så att de inte sitter på samma höjd runt om.

2

Klamra fast ångspärren i taket och låt den fortsätta ner på väggarna och vidare på golvet. Tejpa alla skarvar med ångspärrstejp.

3

Skär ångspärren diagonalt så att den kan vikas in i fönsteröppningen, och tejpa sedan fast den på reglarna.

4

Lägg ut ett lager vindspärr mellan golvbjälkarna. De monteras på läkt som först har skruvats fast på sidan av bjälkarna. Lägg skivorna med 50 mm till ovankanten, så att det finns plats för isolering.

5

Isolera de sista 50 mm i golvkonstruktionen och avsluta med ångspärr.

6

Sätt glespanel på väggarna. Det ger möjlighet att dra kablar utanpå ångspärren och att skruva fast den invändiga beklädnaden utan att punktera ångspärren.

06
Tak och utsprång 6 Steg

Underlaget till takpappet är 21 mm takplywoodskivor. Låt skivorna sticka ut lite för långt över kanterna på stugan och såga jämnt till sist.

Utsprånget är 25,5 cm högt - då stämmer det nämligen med två hela panelbrädor.

På plywooden monteras en trekantslist som takpappet kan böjas upp mot.

Innan pappet monteras, ska vattbrädorna sättas upp, och till det använder vi åter de släta 21 x 120 mm trallbrädorna.

1

Trekantslisten monteras jämnt med plywoodkanten. Vinkeln på listen ser till så att takpappet inte “bryts” för mycket och därmed blir otätt.

2

Sätt vattbrädorna ca 3 cm över trekantslisten. På så sätt går det lätt att avsluta med en täckplåt till sist.

3

Sätt takfots- och vattbrädorna direkt på utsprångsreglarna. Det är ca 6 mm luft mellan brädorna

4

Gör skarven mellan takfotsbrädorna med en hörnlist. Fasadpanelen avslutas på samma sätt.

5

Här bränns både undertakspapp och ytpapp på med en gasbrännare. Ta hjälp av ett proffs, eller välj en annan lösning, t ex takpapp som kan läggas utan gasbrännare.

6

Byt ut de tillfälliga reglarna, som stöttar utsprånget, mot 95 x 95 mm lärkträstolpar.

07
Beklädnad och trädäck 7 Steg

Det är precisionen vid monteringen av panel och trallbrädor som skapar det harmoniska intrycket.

De släta trallbrädorna monteras liggande vågrätt på fasaden med 6 mm luft mellan.

På trädäcket läggs de i var sin riktning och avslutas med en bård och en på högkant stående kantbräda runt.

Bjälkarna i stommen har målats svarta för att skydda dem och för att göra dem mindre synliga mellan brädorna.

1

Sätt en lodrät list i hörnen som avslutning av panelen. Det är ca 6 mm mellan panelbrädorna, och samma avstånd hålls mellan brädändarna och hörnlisten.

2

Sätt panelen så att brädan under fönstrets droppnäsa blir hel, om det är möjligt. Det ser snyggast ut.

3

Sätt en avslutningsbräda runt dörröppningen på samma sätt som i fönsteröppningarna. Lägg märke till att ovankanten på fönsteröppningarna och dörröppningen är i samma höjd.

4

Mät upp och markera för trädäcket. Det är en bra idé att markera och montera var tredje bräda först och sedan dela in de övriga brädorna därefter.

5

Montera brädorna och såga av dem på längden med sänksågen. Det gör det mycket lättare att göra en snygg avslutning, speciellt om det ska göras en bård som här.

6

Brädorna läggs åt olika håll för att det ska se snyggt ut och för att slippa vinklade skarvar. Brädor i hela längder är helt klart att föredra när du arbetar med hårt trä.

7

Montera fönster och dörrar. Dra in dem ca 2 cm från fasaden. Montera dem med karmskruv, fyll fogarna med isolering, sätt bottningslister och foga till sist med en silikonfog.

Material

GRUND:

 • 45 x 145 mm tryckimpregnerade reglar
 • 9 mm Cembrit Windstopper-skivor
 • 50 mm isolering
 • 21 x 120 mm släta trallbrädor (här Louro Gamela)
 • Tryckimpregnerade läkt som underlag till vindstoppskivor
 • Ångspärr och ångspärrstejp

STOMME:

 • 95 x 95 mm hyvlade stolpar (här lärkträ)
 • 45 x 95 mm reglar
 • Vinddragband

BEKLÄDNAD INNE:

 • Ångspärr och ångspärrstejp
 • 12,5 mm fibergipsskivor till beklädnad av tak och väggar
 • 21 x 95 mm hyvlade brädor
 • 21 x 137 mm golvbrädor (här av furu)

TAK:

 • 45 x 145 mm reglar
 • 21 mm plywoodskivor (61 x 244 cm)
 • 95 mm isolering
 • 45 x 45 mm trekantslist
 • Vattbrädor & täckplåtar
 • Takpapp

BEKLÄDNAD UTE:

 • Vindpapp
 • Tryckimpregnerad spikläkt
 • Insektsnät
 • 21 x 120 mm släta trallbrädor (här Louro Gamela)

DESSUTOM:

 • Balkskor
 • Stolpbeslag
 • Vinkelbeslag med förstärkning
 • 5 x 40 mm beslagskruv
 • Limfog och skruv till fibergips
 • Plintbetong
 • Hängränna inkl. rännkrokar, ränngavlar, omvikningskupa och stuprör
 • Häftklamrar
 • 4 x 40 mm rostfria skruvar
 • 5 x 80 mm och 5 x 120 mm utomhusskruvar
 • Fönster och dörr
 • Karmskruv
 • Bottningslist
 • Silikonfog

Tidsförbrukning

Ca 3 veckor.

Pris

Ca 100.000 kr.

Svårighetsgrad

Ribban har satts högt och projektet är fullt med läckra detaljer och snygga lösningar.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Friggeboden

Friggeboden är isolerad och hela konstruktionen är stabil och väl genomtänkt

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stomme och konstruktion

Stommen består av en bottenram med stående reglar till väggarna och monteras ihop med ett hammarband.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Väggens uppbyggnad

Väggarna består av reglar, isolering, vindpapp, läkt samt utvändig träpanel och invändig beklädnad.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Vindpapp och läkt

Väggarna består av reglar, isolering, vindpapp, läkt samt utvändig träpanel och invändig beklädnad.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Skarven mellan takfotsbrädorna

Takfotsbrädorna avslutas med en hörnskarv, där brädorna dras tillbaka något från hörnet och förses med en stående takfotsbräda.

Öppna 3D-modell

Video

Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Video

Förskjut isoleringen

Video

Exakt anpassning av isolering

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gäststuga