Garaget är både enkelt och lyxigt

Du kan enkelt bygga ett häftigt garage som ser avancerat ut utan att vara det. Här besöker vi ett lyxgarage som är väldigt enkelt och rejält byggt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
Två personer i fem veckor
Pris
Ca 250.000 kronor (300.000 kr mindre än offert från byggare)

Intro

Det fanns inte någon ritning att utgå ifrån när bygget började. Det här garaget har i stället byggts efter enkla principer och gör-det-själv-erfarenhet. Resultatet talar för sig självt - man kan mycket väl bygga ett snyggt, modernt lyxgarage med enkla bastekniker.

I den här artikeln kan du skapa dig en övergripande bild av vad som krävs för att bygga garaget.

Vår 3D-avdelning har jobbat övertid och du får därför ett antal detaljerade 3D-modeller där du kan titta in i konstruktionen och se hur de grundläggande delarna som t ex fundamentet och väggarna är konstruerade och vad de är gjorda av.

Dessutom får du möjlighet att studera några av de svårare detaljerna i inner- och yttertakskonstruktionen, som lutar på utsidan och är platt på insidan.

OBS: Den här beskrivningen är INTE en byggbeskrivning med mått och materiallistor.

Plattan består av betong, frigolit, leca

Garaget har byggts på en isolerad platta som består av 30 cm isoleringsmaterial och 20 cm betong. Plattan har gjutits innanför en sockel av lecablock som ligger i tre skift. Längs sockelns ovansida har gjutits in gängstånger som ska användas senare.

Garaget vilar på ett randfundament som består av betong och lecasten. Betongrännan har grävts till frostfritt djup och ett skift lecablock har murats in i betongen. Dessutom har 16 stycken 8 mm gängstänger gjutits in som ska användas för att förankra trästommen med sockeln.

Isoleringen består av 30 cm cellplast innanför sockeln och installationskablar för el har dragits fram i rör. Ovanpå har förberetts för att gjuta betongsulan med ett lager 8 mm armeringsnät, som ligger på 4,5 cm distanser.

Sockeln består av ytterligare två skift lecablock som har kapats till med en stenklipp. Stenarna har murats i förband.

Betongsulan kräver 9,5 m² betong som levereras med lastbil för att spara tid och möda med egen betongblandare.

Betongsulan går lättast att slipa innan garageväggarna byggs.

Stommen är av trä, montageband och vinkelbeslag

Ovanpå fundamentet står garagets stomme som vilar på en syll som har fästs vid sockeln med hjälp av de gängstänger som är fastgjutna. Väggstommen består av 45 x 145 mm reglar. Sparrarna består av 45 x 295 mm reglar. På insidan monteras montageband på tvären som hjälper till att stabilisera byggnaden.

Väggarna står på en syll av 45 x 145 mm reglar som har lagts så att syllen fluktar med kanten på sockeln. Syllen har spänts fast på de ingjutna gängstängerna. Väggstommen har byggts i två omgångar. I första omgången har varannan stående regel och bärlinan monterats. Därefter har resten av de stående reglarna satts på plats. Alla fogar har gjorts med stora vinkelbeslag på båda sidor.

Vänster sida av byggnaden är högre. Eftersom taket ska luta lite är den högra väggen 20 cm lägre än den vänstra.

Sparrarna fästs med vinkelbeslag. Garagets tak vilar på 16 sparrar som har monterats direkt på de två väggarna på långsidorna med stora vinkelbeslag. Sparrarna sitter på 45 cm avstånd.

Beklädnaden är skivor, läkt och fibercementbrädor

Garaget är klätt med väderbeständiga fibercementbrädor som har monterats på spikläkt och OSB-skivor. På insidan har garaget klätts med OSB-skivor. Mellan skivlagerna har garaget isolerats med 10 cm mineralull.

Stommen har klätts in av OSB-skivor. Materialvalet ger flera fördelar. OSB-skivor är både relativt billiga (jämfört med t ex plywood), de är skruvfasta och när de väl har skruvats fast förstärker de garaget riktigt bra. Skivorna går dessutom enkelt att sätta upp med utomhus träskruv.

Spikläkten på skivorna är här 2,5 x 5 cm och har två syften: De används för att montera fasadpanelen på, och de säkerställer ventilation bakom fasaden.

Spikläkten har målats svarta så att de inte syns i skarvarna. Panelbrädorna har skruvats fast i spikläkten med utomhus träskruv.

Fibercementbrädorna håller länge och kräver inte mycket underhåll, och de är enkla att montera utan specialutrustning. Skivorna sliter hårt på verktygen, så börja med dina gamla klingor på sågen.

Taket är klätt med troldtekt, osb-skivor och papp

Garaget har försetts med ett papptak bestående av två lager papp som har bränts fast på ett lager konstruktionsplywood. Taket avslutas dessutom med vindskivor och trekantsreglar av trä som har klätts med svart aluminium. På undersidan av sparrarna sitter tvärgående glespanel som bär upp innertaket. Brädorna har satts på en lång kil som följer sparrarnas lutning, så att glespanelen ligger vågrätt. Taket har isolerats med 20 cm mineralull. Till sist har Troldtekt-skivor monterats på glespanelen.

Det ligger två lager takpapp på taket. Taktäckningen har gjorts på ett gammeldags sätt med två lager takpapp som har bränts på. Takpapp används ofta till garage, eftersom det kan läggas på tak med låg lutning. Takpapp har fördelen att det går enkelt att laga om det har skadats, och det är ett relativt billigt material.

Innertaket av Troldtekt hjälper till att hålla nere ljudnivån i garaget, som i övrigt är fullt av hårda, släta ytor. Det är speciellt viktigt eftersom garaget också används som verkstad.

Garaget har automatisk port och är redo för elbil

Efter att garaget har målats invändigt, och detaljerna har målats utvändigt, har garaget gjorts extra tilltalande med en automatisk port som kan fjärrstyras. Dessutom är garaget förberett med 2,5 mm² elkablar, så att en laddbox till elbil kan installeras.

Garaget har blivit ett multiutrymme. En automatisk, fjärrstyrd dubbelport har installerats i garaget, som lätt rymmer två bilar och hyllor för förvaring. Garaget har dessutom försetts med ordentlig belysning, så att det kan användas som verkstad när en eller båda bilarna ställs utanför porten.

Det är förberett för laddbox. Även om garaget ännu inte huserar en elbil så har det på förhand försetts med de nödvändiga installationerna (en dedikerad 16-A-säkring plus en 5 x 2,5 mm² installationskabel), så att elektrikern enkelt kan sätta upp en laddbox när det behovet uppstår.

Detaljerna är på plats. Port- och dörröppningarna har klätts in med brädor. De ska senare täckas med svart aluminium som döljer trästommen.

Material

Specialverktyg

  • Betongblandare
  • Betongslip
  • Gasbrännare till takpapp

Tidsförbrukning

Två personer i fem veckor.

Pris

Ca 250.000 kronor (300.000 kr mindre än offert från byggare)

Svårighetsgrad

Ett komplext projekt som kräver överblick och gör-det-självkunskap inom alla områden.

Video

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

Intäckning av papptak

Med trekantsreglar läggs takpappen på plats

Skär enkelt genom takpapp

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Garage