Garage, förråd och snickarbod - del 1:3

Har du tänkt bygga garage, så har vi en perfekt lösning. Garaget har plats för både bil och cyklar - och även ett förråd och en isolerad snickarbod.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
5000 kronor

Intro

Garaget har plats för både bil och cyklar. Och i samma byggnad finns även ett förråd och en isolerad snickarbod.

Här visar vi hur bottenbjälklaget snickras och var de bärande stolparna placeras. Konstruktionen är relativt enkel, bl.a. för att vi inte gjuter golv i garaget. Byggnaden vilar på syllar som har fästs i stolpskor.

Den isolerade snickarboden finns i den ena gaveln. Glasdörren och fönstret släpper in mycket ljus i rummet.

Dörren till förrådet är öppen. Vid sidan av den finns ytterligare en dörr, och den går till den främre delen av garaget.

Det är praktiskt med ett garage vid torpet eller sommarstugan. Då kan bilen stå i skugga och är inte så stekhet, när du ska åka och handla. På vintern kan garaget användas som båthus för ekan eller plastbåten, så slipper du oroa dig för isen.

Vi har konstruerat en byggnad som har garage i ena änden. I den andra finns ett förråd och en isolerad snickarbod. Byggnaden består av 2 meter långa moduler. Garaget är tre moduler långt och två brett, alltså 6 x 4 meter, och det ger gott om plats för cyklarna även om bilen står i garaget.

Förrådet och snickarboden är lika stora, 2 x 4 meter. I de avlånga rummen finns massor av plast på väggarna för verktyg och redskap.

Hela byggnaden är 44 kvadratmeter

Serie i 3 delar

Se hur du bygger garaget – steg för steg

Del 1: Bjälklaget
Konstruktionen är relativt enkel, bl.a. för att vi inte gjuter golv i garaget. Byggnaden vilar på syllar som har fästs i stolpskor.

Del 2: Shingeltak
Dags för taklagsfest! Taket består av plywood som vi täcker med shingel, som är ett lättlagt material. Vi visar också hur du gör takstolar.

Del 3: Väggar
Nu ska vi resa väggar invändigt, isolera och klä regelstommen utvändigt med stående panel av lärkträ. Till sist sätter vi in fönster och dörrar.

Instruktion

Små stugor, uthus och bodar behöver ingen gjuten platta. De kan lika gärna byggas på betongplintar eller jordankare försedda med stolpskor. Bygget går snabbare och du slipper gjuta, men du måste se till att konstruktionen är stabil.

Garage har normalt golv och de är täta och uppvärmda. Detta garage är av betydligt enklare konstruktion - mera som en carport med dörrar - och det kan med fördel användas vid torpet eller sommarstugan.

Betongplintar (eller jordankare) placeras under varje bärande stolpe hela vägen runt om och därefter kan du lägga syllen. Innan du skruvar fast reglarna måste du kolla att de ligger vinkelrätt.

VIKTIGT: I princip uppförs byggnaden med torpargrund och bjälklaget hamnar cirka 10 cm ovanför marken. För att det inte ska samlas uppstigande fukt under den del där du lägger golv, gräver du bort gräs och jord till 15-20 cm djup och fyller på tvättad makadam (8-32 mm). Lägg till sist en kraftig plastfolie på makadamen.

Plintar och reglar

Det är mycket viktigt att du är noggrann när du mäter för byggnaden. Det vore ju tråkigt (och jobbigt) att behöva gräva om ett par hål för att ett par plintar står fel. Börja med att markera ena långsidan med två käppar och spänn en lina mellan dem. Se till att linan sitter vågrätt.

Kapa reglar till en lång syll på ena långsidan och markera på den var stolpar och reglar ska placeras. På samma ställen ska plintarna placeras. Lägg syllen på marken vid sidan av snöret och markera för plintarna. Med en stor vinkel markerar du de två kortsidorna och till sist den återstående långsidan.

1

Spänn en lina mellan två käppar så att du markerar den ena långsidan. Lägg två syllar (B) vid sidan av varandra och markera för alla stolpar (C) och reglar. Lägg syllen vid sidan av linan och markera med pinnar i marken för plintarna (A).

2

Lägg syllen på plats i stolpskorna. Fäst den med 8 x 80 mm franska träskruvar genom det undre hålet i beslaget. Glöm inte att förborra med 6 mm borr för annars spricker träet.

3

De tre tvärgående syllarna sågas till. De ska passa precis mellan de två långsidorna så du måste mäta noga. Det är också viktigt att de hamnar vinkelrätt mot båda långsidorna. Detta kan du kontrollera med en stor vinkel.

4

När syllen under den fasta gaveln ligger vinkelrätt, drar du en lina för den andra långsidan. Kolla att den hamnar vinkelrätt mot gaveln och lägg syllen på marken. Sätt nu en pinne i marken för en plint vid varje stolp- och regelmarkering.

Stolpar och reglar

När syllen har skruvats fast hela vägen runt, fortsätter du med stolpar, reglar och hammarband.

Här placeras de bärande stolparna på 200 cm c/c-avstånd och mitt emellan dem ställs reglarna. Stolparna sätts på de märken du redan har gjort på syllen. Med hjälp av tvingar och snedsträvor justeras stolparna in så att de står lodrätt. Då kan du dra i skruvar genom byggbeslagen. Låt snedsträvorna stå kvar lite till, för de stöttar stolparna fint medan hammarbandet läggs på plats.

Markeringarna från syllen överförs till hammarbandet för då blir det lättare att placera stolparna korrekt.

1

Markera för stolparna (C) på hammarbandet (D) genom att lägga hammarbandet på syllen (B) och överföra markeringarna. Då är du säker på att stolparna hamnar rätt.

2

Hörnstolpen är extra viktig för konstruktionen eftersom den ingår i både gaveln och långsidan. Ta tid på dig att få den lodrät åt bägge hållen. Håll stolpen på plats med två snedsträvor placerade i vinkel mot varandra. Fäst dem i syllen.

3

Stolparna ställs på märkena på syllen och fästs med vinkeljärn från båda sidor. Först de två stolparna på varje sida, sedan en i mitten. Resten monteras när hammarbandet har lagts upp.

4

Hammarbandet (D) läggs på plats ovanpå tre av stolparna. För att det ska ligga kvar medan resten av stolparna och reglarna monteras, fäster vi det tillfälligt med ett par snett idragna skruvar.

5

Stolparna fästs i hammarbandet med vinkeljärn, och även nu används ett på varje sida. Nu är konstruktionen så stabil att resten av stolparna och reglarna kan monteras med beslag och skruvar.

6

Den bärande delen av konstruktionen är snart klar på ena sidan. Plintarna (A) står stadigt i marken och håller fast syllen (B). På denna står stolpar (C) som bär hammarbandet (D). Nu kan vi fortsätta med gavlarna och den andra långsidan. Medan vi bygger hålls delarna på plats av snedsträvor.

Material

• 25 betongplintar med stolpskor (A)
• 45 x 95 mm konstruktionsvirke K24 till syll (B)
• 95 x 95 mm råplan till stolpar (C) och hammarband (D)
• 45 x 45 mm reglar till snedsträvor

Dessutom:
• 8 x 80 mm varmgalv. franska skruvar
• 5 x 90 mm skruvar
• Vinkelbeslag/beslagsskruvar
• Träolja

Specialverktyg

• Långt vattenpass
• Stor byggvinkel

Tidsförbrukning

Ett par dagar för bjälklaget (plus ev. tid för grävning).

Pris

Virke och beslag till bjälklaget går på c:a 5000 kr.

Svårighetsgrad

Det är rätt lätt att bygga med plintar och stolpskor, bortsett från att det är hårt att gräva. Är marken fast kan du nöja dig med att borra hål och fylla betong i dem. Var noggrann när du mäter.

Ritning

Så här utnyttjas byggnaden

Till vänster det tämligen rymliga garaget med två stora dörrar på gaveln och en extra dörr på ena långsidan. Närmast garaget finns förrådet, och det har ingång från byggnadens långsida. Längst till höger finns den isolerade snickarboden. Det har försetts med fönster på gaveln och där finns också dörren. Konstruktionen består av 2 meter breda moduler, och det är 2 meter mellan de bärande stolparna i huset. Mitt emellan dessa står vanliga reglar. Garaget är 6 x 4 meter, förråd och snickarbod 2 x 4 meter.

Så här ser du till att byggnaden står stadigt

Eftersom garagets konstruktion vilar på plintar och vi inte har gjutit vare sig grund eller platta, är det viktigt att du stabiliserar byggnaden på andra sätt. Här pekar vi på kombinationen stålband, snedsträvor och fasta skrivor (plywood). Du får inte hoppa över någon av metoderna.

Ovanpå takstolarna fäster vi takplywood (1) och den ser till att hålla avståndet mellan takstolarna och ger bra stadga åt huset. De två hörnstolpar som bär garagedörrarna stabiliseras med ett par snedsträvor (2). Under garagetaket monteras vågrätt ett stabiliserande kryss av stålband (3). Detta ser också till att stabilisera de bärande delarna och att förstärka stolparna som bär garagedörrarna. Slutligen har väggarna i både förrådet och snickarboden klätts med plywoodskivor (4), som ser till att väggarna håller formen och förblir rektangulära.

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Garage