Bygg med klossar med Smartbloc

Med Smartbloc kan du enkelt bygga t ex garage. Byggklossarna sätts ihop utan att använda bruk eller lim, och så har de en imponerande isoleringsförmåga.

Bygg med klossar med Smartbloc

Med Smartbloc kan du t ex bygga garaget med klossar.

Smartbloc är en superenkel byggkloss med så många goda kvaliteter att det nästan är för bra för att vara sant.

 • Den är lätt
 • Enkel att bygga med
 • Snabb att bygga med
 • Har hög isoleringsförmåga
 • Är brandsäker

Klossen är uppbyggd runt en kärna av lättbetong och den lätta konstruktion betyder att klossarna kan göras relativt stora utan att de blir för tunga.

Klossarna staplas ovanpå varandra och hålls ihop av stavar av cellplast – helt utan att använda bruk eller något annan slags lim. Det betyder att de går snabbt att arbeta med och när du väl har fått koll på tekniken, och det understa skiftet är lagt, kan du bygga ungefär 5 m2 i timmen.

Stadig och säker

Även om det går snabbt och enkelt att arbeta med Smartbloc, så går det inte ut över hållbarheten. Klossen kan nämligen användas till byggnader som är upp till tre våningar höga, den är brandsäker och den har bra isoleringsförmåga med ett U-värde på 0,18 W/m²K, utan ytterligare isolering. Väljer du att täcka väggen invändigt med 100 mm isolering, hamnar U-värdet ända nere på 0,12 W/m²K. U-värdet är ett mått på hur bra en konstruktion har isolerats. Ju lägre värde desto bättre.

En yttervägg i ett nybygge bör ha ett U-värde på under 0,15 W/m²K. Smartbloc kan därför både användas till vanliga nybyggen och till enklare byggnader som garage, där kraven egentligen inte är lika hårda.

Läs mer om: Vad är u-värde?

Så här ser ett Smartbloc ut:

 1. Det översta skiftet klossar har ett spår överst som slutligen fylls med armering och betong som rinner ner i de öppna hålen i väggarna.
 2. Medan konstruktionen byggs hålls klossarna ihop av stolpar som finns kvar i väggen efteråt.
 3. Det yttersta cementbaserade lagret är hårt och kompakt och ger bra brandskydd.
 4. Klossarnas kärna är gjord av lättbetong.
 5. En kloss på 30 x 30 x 60 cm väger cirka 12 kg.
 6. Vartannat hål förstärks med armeringsjärn och fylls till sist med betong.

Så enkelt är det att bygga med Smartbloc

Klossarna till det här visade garaget, som är 8,1 x 5,7 meter och 2,4 meter högt, kan en person montera på en dag.

Klossar samt utvändig fiberputs och -nät köps direkt av Smartbloc, och priset är omkring 144.000 kronor, om du gör jobbet själv.

Förutom det får du räkna med cirka 1.600 liter betong och 300 meter järn.

1

Det understa lagret läggs på ett plant fundament.

2

I varje hörn borrar du ner i fundamentet genom hålet i klossen. Det samma gör du i varje klosshål mellan hörnen. Borret ska vara 12 mm och hålet ska vara 10 cm djupt. Sätt 70 cm långa 12 mm armeringsjärn i vartannat av de borrade hålen. Går det inte jämnt upp med vartannat hål, sätts armeringsjärn i två hål vid sidan om varandra.

3

I de övriga hålen sätter du låsplugg. Nederst placeras en halv plugg och därefter hela plugg ovanpå, så att låspluggen sätts förskjutna i förhållande till stenarna. Eftersom låspluggen består av cellplast går det enkelt att kapa dem – t ex med en såg.

4

Bygg upp hörnen och rätta in dem så att de är helt i lod. Klossarna läggs i förband.

5

Bygg upp väggen mellan hörnen med hjälp av låsplugg. När du har lagt tre skift rättas väggen in.

6

Kapa klossarna med en såg där du ska använda halva klossar.

7

7

Gör undersidan av fönsteröppningarna med U-block som har en ränna överst.

8

Avsluta väggen med ett skift U-block som har en ränna överst.

9

9

Sätt 12 mm armeringsjärn i alla öppna håligheter. Lägg även armering i rännor i U-block och överliggare. Det går åt cirka 4-5 meter järn per kvadratmeter vägg.

10

Fyll U-blocken med betong som rinner ner i armerade hål i väggarna och på så sätt låser konstruktionen. Du behöver cirka 25 liter per kvadratmeter vägg.

11

11

Avsluta utvändigt med ett fibernät och två lager fiberputs.

12

12

Invändigt kan du nöja dig med att putsa väggen om garaget bara ska hållas frostfritt. Ska byggnaden värmas upp kan du avsluta med isolering och gips.

Du kan läsa mer på hemsidan www.smartbloc.no/

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Garage