Snabbt och enkelt fundament med markskruvar

Glöm allt hårt grävarbete, tung betong och lång väntetid, när stolpen eller bjälken ska fästas i marken. På ett ögonblick kan du skruva dig till ett starkt, hållbart och miljövänligt fundament till carporten, terrassen och andra mindre byggnationer.

Fundament med markskruvar

Du kan använda skruvfundament på alla ställen där du annars använder gjutna fundament, men också på ställen där ett gjutet fundament är besvärligt eller omöjligt

Bli klokare på markskruvar

I denna gör-det-självbeskrivning kan du lära dig mycket om markskruvar. Du kan bland annat läsa om hur du väljer bland de olika storlekarna, längderna och sorterna som finns bland markskruvar. Du behöver nämligen veta en del om bärförmåga, beslagstyp, jordmån m.m., innan du kan välja rätt typ av markskruv. Du kan även se:

 • vilket verktyg du ska använda till att skruva ner markskruvarna i marken
 • hur du sätter i markskruvar
 • när ett fundament med markskruv är perfekt att använda.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Många fördelar med markskruvar

Skruvfundamentet har många fördelar framför ett gjutet fundament. Här är några av dem:

 • Kan användas till tillfälliga fundament (kan lätt tas bort igen).
 • Du slipper gräva.
 • Ingen överskottsjord, som ska transporteras bort.
 • Du slipper tunga grävmaskiner.
 • Du behöver inte transportera tunga material som grus och cement.
 • Kan användas på svårtillgängliga ställen som ex. i skogen, på slänter eller på stranden.
 • Kan installeras genom befintlig beläggning (du behöver bara borra ett hål eller ta bort en platta).
 • Kan installeras under vatten.
 • Ingen härdningstid, kan belastas direkt.
 • Det går mycket fortare än att gjuta, så du sparar massor av tid.
 • Bra val för miljön i jämförelse med betong.

... och en nackdel

 • Skruvfundamentet kostar ofta mer än dubbelt så mycket som grus, cement och ex. en stolpsko. Precis hur stor prisskillnaden är beror på vilken längd och typ av skruv som projektet kräver.

LÄS OCKSÅ: Gjut världens enklaste plintgrund

Innan du kan välja markskruvar

Det finns väldigt många storlekar, längder och typer av skruvfundament. Det finns det en bra anledning till. Det är inte bara bärförmåga och beslagtypen, som avgör valet av markskruv. Det är viktigt att känna till jordtypen, djup till bärande jordlager och jordens andra geologiska egenskaper. Så även om du själv har valt att använda ett skruvfundament är det viktigt att du tar råd av en expert. Då får du en skruv som passar och som ger en säker förbindelse mellan just din jord och byggnaden.

Storleken och typen bestämmer verktyget

Läs här om vilka verktyg du behöver till olika sorters och storlekar av markskruv.

Till alla skruvar. För att kunna skruva ner skruvarna direkt i jorden är det en fördel att “förborra”. Om du hyr verktyg hos en uthyrare, följer det ofta med ett dorn, så du kan slå ett hål i marken. Annars kan du borra ett hål med ett långt (avlagt) borr i borrmaskinen.

Till de riktigt små skruvarna behöver du i regel inte använda några extra verktyg. De små, korta modellerna är of-verktyg. of tast försedda med ett hål som kan vridas med en rundstång som följer med.

Till få eller korta skruvar med stolpsko eller annat beslag kan använda en bit virke som “skruvdragare”. Om virkesbiten passar i beslaget och spänns fast är det lätt att styra.

Ska du skruva ner flera eller långa skruvar, är det en fördel att hyra verktyg. Det kan ex. vara ett T-handtag som kan justeras i längden och bredden. Handtaget monteras med olika “specialbits”, som passar till skruvtypen.

Kräver ditt projekt många och långa skruvfundament, kan du spara både tid och kraft genom att hyra en skruvdragare av större modell. Hos den uthyrare som vi besökte får du öva en stund innan du tar med dig maskinen hem.

Så sätter du skruvarna i jorden

Precis som med alla andra fundament är det viktigt att mätarbetet blir exakt, så skruvarna hamnar i en linje och ex. vinkelrätt. Förutom att du sparar tid och kraft har skruvarna också den fördelen att de är lätta justera till samma höjd, även om terrängen varierar. Vid fasta beslag som stolpskor är det ofta riktningen på beslaget som avgör. Här kan djupet variera motsvarande ett halvt varv på gängan. Variationen jämnas lätt ut med hjälp av klossar eller kilar mellan virket och beslaget.

Montering av små markskruv

Til torkställning, badmintonnät, stångtennis och liknande.

Markskruv 1

Borra ett 20-30 cm djupt hål med ett mm borr i borrmaskinen. Du kan till exempel använda ett betongborr. Se till att hålla borret så lodrätt som möjligt.

Markskruv 2

Sätt skruven i marken och skruva ner den lodrätt i marken. Skruva den så långt ner du kan med händerna. Trä den medföljande rundstången genom hålet, och vrid skruven längre ner.

Markskruv 3

Är marken hård, och det är svårt att vrida i skruven helt, kan du dra tillbaka rundstången så att du får mer moment. Se till att skruven hålls lodrätt hela vägen ner.

Montering av stora markskruv

Till terrass, vedbod, soptunneskjul och liknande.

Markskruv 1

Markera upp exakt var skruvfundamentet ska stå. Borra ett 40-50 cm djupt hål med ett 20-25 mm borr. Se till att hålla borret så lodrätt som möjligt i båda riktningarna.

Markskruv 2

Sätt skruven lodrätt i hålet och vrid den så långt ner du kan med händerna. Kontrollera riktningen med ett vattenpass.

Markskruv 3

Skruva fast en träbit till beslaget. Det finns ett hål i toppen för en rundstång, men för att få den kraft som krävs är det mycket bättre att använda en bit trä.

Markskruv 4

Med hjälp av virkesbiten kan du skruva ner skruven till önskat djup.

Markskruv 5

Kontrollera löpande med ett vattenpass tills skruven är helt stabil nere i marken.

Montering av långa markskruv

Till krävande byggnationer i sand eller långt ner till bärande lager.

Markskruv 1

Det är nödvändigt att hyra verktyg till de mest krävande uppgifterna. I vårt fall följer det med ett slagdorn och ett trekantsvattenpass i verktygssetet så att man kan “förborra” lodräta hål.

Markskruv 2

Trekantsvattenpasset flyttas över till skruven. Skruva fast skruvarna i hålet med handkraft. Se till att skruven hela tiden hålls helt lodrätt. Vrid skruven så långt ner du kan, så den står stabilt.

Markskruv 3

Ett T-handtag monteras med ett tillhörande bits. Det vågräta handtaget kan justeras i höjden, ju längre ner skruven kommer i marken. Den hyrda utrustningen ger en del praktiska möjligheter. Det T-handtag vi har hyrt har ex. en libell monterad på toppen, som gör det lätt att se om man håller T-handtaget lodrätt.

Här är markskruven perfekt

Du kan använda skruvfundament på alla ställen där du annars använder gjutna fundament, men också på ställen där ett gjutet fundament är besvärligt eller omöjligt, ex. mitt i en befintlig plattsättning eller under vatten. Här är en rad exempel.

CARPORT

Stolpar till carport. Direkt i gräsmattan utan att gräva eller gjuta.

SKÄRMTAK

Stolpar till ett skärmtak placerade i en befintlig beläggning. Här har vi bara borrat ett hål.

TERRASS

Fundament till terrasser och andra plattformar. Särskilt när terrängen sluttar.

LEKTORN

Säker montering av lekredskap och liknande som kommer tas ner igen.

LÅNGT FRÅN ALLTING

Punktfundament på besvärliga ställen, ex. ett vindskydd eller jakttorn i skogen.

TRÄBYGGNADER

Fundament till träbyggnader, ex. sommarstuga eller kolonistuga.

BADBRYGGA

Fundament till brygga, både på land och vatten.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fundament