7 sorters grundelement

Det finns många olika sorters grundelement, eller fundamentblock som de också kallas, men vad de har gemensamt är att de underlättar att bygga en stabil och fuktbeständig husgrund.

Med isolerade lättklinkerblock blir grunden snabbt färdig.

Med isolerade lättklinkerblock blir grunden snabbt färdig.

VAD ANVÄNDS GRUNDELEMENT TILL?

GRUND (OUPPVÄRMD BYGGNAD) Grundelementen ställs på betong i eller under marknivå, armeras och fylls med betong. Blocken är bara en gjutform och styrkan avgörs av mängden betong.

GRUND (BOSTAD) Betong gjuts upp till marknivå och grundblocken muras ovanpå betongen. Man använder antingen grundblock för gjutning eller isolerade block, som här.

GRUND (DIREKT PÅ MARK) Sulblock används som form för gjutning av grundsula. Kan läggas direkt på den packade markbädden och ersätter traditionell formning.

Hur används grundelement?

De traditionella H-formade grundelementen ställs i fuktig betong eller på en gjuten grund i marknivå. Stenarna läggs med förband och armeras innan de fylls med betong. Därefter gjuter man ovanpå elementen.

De isolerade blocken muras ihop med bruk på de sidor som inte består av isoleringsmaterial. Det ligger lös isolering i utrymmet som bildas av bruket. De hålls fast med rostfria isolerspik, så att de inte rostar.

Sulblock läggs ut kant i kant på den packade markbädden. Armeras och fylls med finbetong. Blocken ska torka och härda i minst två veckor innan murverket byggs på sulblocken.

OLIKA SORTERS GRUNDELEMENT

FUNDABLOCK De H-formade betongblocken finns i olika bredder, beroende på hur tjock grundmuren ska vara. Fylls med betong i hålrummet. Används till ouppvärmda byggnader, t ex garage eller förråd.

LÄTTKLINKERBLOCK Muras upp på samma sätt som tegelstenar. Blockens storlek och användningen av murverksarmering/bistål är olika för olika projekt. Behöver inte vattnas som betong och vanligt tegel.

SPÅRAT BLOCK Om trycket på källarväggen är väldigt högt från den omgivande marken, kan man använda spårade block. Det gjuts in två parallella armeringsjärn i spåren.

ISOBLOCK En sandwich av två lättklinkerblock, med isolering som fyllning, gör det enkelt att bygga en isolerad sockel. Blocken kan också användas för att bygga resten av fasaden.

ISOLERAT HÖRNBLOCK För att undvika köldbryggor i hörnen kan man använda hörnblock. Isoleringen sitter fast mellan lättklinkerblocken och anpassas med hjälp av en såg. Muras och säkras med murverksarmering.

MAMMUTBLOCK Till höga socklar och fasader kan det löna sig att använda stora block, som mäter 50 x 100 cm. De väger ungefär 100 kg och kräver lyftutrustning, men man tjänar mycket tid och skonar ryggen.

SULBLOCK Passar för grundläggning direkt på mark, till exempel torpargrund. Mått 25 x 19 x 59 cm, dvs 4 block per löpmeter grund.

Viktigt om armering!

Armeringen görs med järn, och järn kan rosta. Därför ska man antingen använda rostfritt armeringsjärn eller så måste man se till att armeringen är helt omsluten av betong, så att det inte kommer in syre

Bara för lättklinker

Små kulor av lättklinker (t ex leca) gjuts ihop till block som väger mindre, isolerar bättre och är enklare att arbeta med än vad betong är. Lättklinkerblock suger inte åt sig fukt, så man måste inte lägga tjärpapp mellan sockeln och den gjutna grunden..

Dimensioner

Grundelement finns i många olika storlekar. Det är viktigt att fråga en sakkunnig, så att man får rätt dimensioner till det aktuella projektet. Kom också ihåg att fråga hur mycket betong som går åt.

Fundablock

Bredden varierar från 15 cm till 39 cm. Höjden är 20 cm och längden 50 cm.

Lättklinkerblock

Bredden varierar från 5 cm till 39 cm. Höjden är 19 cm och längden 49 eller 59 cm.

Isoblock

Bredden varierar från 33 cm till 39 cm. Höjden är 19 cm och längden 49 eller 59 cm.

Mammutblock

Bredden är 39, 45 eller 49 cm. Höjden är 40 eller 50 cm och längden 100 cm.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fundament