Så bygger du en perfekt redskapsbod

Vill du ha en bod som passar din trädgård och dina behov perfekt, kan du med fördel bygga den själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
5.000 kronor

Intro

Om du letar efter en billig redskapsbod som kan byggas ihop på en halv dag ska du gå till brädgården. Här brukar det finns specialerbjudanden på färdiga set till ett överkomligt pris för de flesta tomtägare.

Vill du kompromissa?

Genom att välja en sådan lösning är det dock ofta vissa saker som du måste kompromissa med. Du får nämligen inte ett förråd som håller i många år framöver. Du får inte en redskapsbod som är skräddarsydd för just dina behov. Och du får heller inte en bod som kan kombineras med andra lösningar, som till exempel en liten mysig övertäckt terrass.

Bygg dina egna skräddarsydda lösningar

Vill du ha en redskapsbod som passar perfekt i din trädgård och har plats för alla dina trädgårdsredskap kan du med fördel bygga den själv. På det viset får du möjlighet att själv bygga en bod med skräddarsydda lösningar och med plats för en myshörna eller liknande.

Välj rätt material för dig

När du bygger själv har du möjlighet att välja exakt de material som passar just dina behov. Du kan på det viset få en redskapsbod av en betydligt högre kvalitet än vad du kan köpa som färdigt set.

Greppa sågen och skruvdragaren

Om du vill ha en sådan redskapsbod får du själv sköta sågandet och skruvandet.
I artikeln visar vi dig hur vi bygger en bod som passar våra behov. Men fundera på vilka behov av förvaring av redskap, verktyg, utemöbler o.s.v. du har – och lägg till dina ändringar till ritningarna innan du sätter igång.

Lär dig nya tekniker

Oavsett om du vill bygga boden, eller om du bara vill få inspiration av de olika teknikerna, finns det massor att lära i artikelns olika kapitel. Du lär dig bland annat att sätta stolpar, att anlägga terrass, att lägga taksparrar, att bygga sidorna och att klä boden med panel.

LÄS OCKSÅ: Allt om redskapsbodar

Gott om plats i boden och mysigt på uteplatsen. Här finns plats för allt.

Instruktion

01
Stolparna sätts upp 5 Steg

Boden byggs upp kring fyra stolpar, två korta (A) och två långa (B). Skillnaden i längd ger taket ett nödvändigt fall. Dessutom har vi valt två runda stolpar (C) som skall bära upp taket till uteplatsen på bodens höga sida.

Vi gräver ner de tryckimpregnerade stolparna direkt i jorden. Det ger boden god stabilitet. Om det inte går att gräva ner stolparna måste du gjuta plintar, montera stolparna i stolpskor och staga upp konstruktionen med snedställda tvärslåar. Stolparna placeras i hörnen på boden och grävs ner 90-100 cm. De två runda stolparna (C) placeras i linje med bodens kortsidor utanför de höga fyrkantiga stolparna.

1

När du har bestämt var stolparna skall stå gräver du gropar med t.ex. en stolpborr. Groparna skall vara minst 90 cm djupa, dock gärna 100 cm, vilket gör stolparna mycket stabila.

2

När groparna är tillräckligt djupa vidgas de till 30 x 30 cm genom att sidorna skrapas ner med en spade och jorden grävs upp.

Groparna skall alltid grävas ner till frostfritt djup.

3

Den första stolpen sätts ner löst i gropen och förses med två snedsträvor av brädor.

4

Slå ner två pinnar i marken c:a 1 m från stolpen, en på vardera sidan. Skruva fast strävorna i pinnarna. Stolpen rättas in så att den står rätt i gropen och justeras så att den står i lod. De två strävorna skruvas sedan fast i stolpen.

5

När strävorna håller stolpen på plats fylls gropen med jord. Var 10:e cm packas jorden till ordentligt runt stolpen. Snedsträvorna håller stolpen på rätt plats under tiden.

02
Terrassen anläggs 2 Steg

Under terrasstaket läggs en beläggning av marksten och inne i boden läggs ett golv av trallbrädor.

Det är flera fördelar med att börja med golvet i boden och beläggningen på terrassen. När väggarna inte byggts upp går det lätt och snabbt att lägga ett lager grus på terrassen och plana av det. Och trallbrädorna kan få vara lite för långa och sågas till rätt längd när de kommit på plats. Samtidigt ger golv och terrassbeläggning ett plant underlag för stegen under byggnadsarbetet.

Underlaget för markstenen på terrassen består av väl packat bärlager med ett lager av 3-5 cm sättgrus ovanpå. Här lägger vi stenarna diagonalt.

1

Med en rätskena av två brädor som skruvats ihop kan gruset planas av så att höjden passar för de stenar man valt. På den ytterkanten stöder rätskenan mot en regel som spänts fast mellan stolparna med skruvtvingar.

Underlaget skall ha ett fall på cirka 2 procent från boden räknat.

2

Stenarna läggs ut i det mönster man valt. Vi har lagt en ram och inne i den lagt stenarna diagonalt. När stenarna är på plats säkras kanterna med lite torrbetong (7 delar grus och 1 del cement) och fogarna fylls igen med fogsand.

03
Golvet läggs 6 Steg

1

4 bitar 50 x 100 mm virke sågas till rambjälkarna (D1 och D2). Bitarna skall passa in mellan stolparna och monteras med vinkelbeslag i båda ändarna.

2

Rambjälkarna skruvas fast på stolparna. Rambjälkarna skall sitta vågrätt och kant i kant med utsidan av stolparna (A och B).

3

Golvreglarna (E) sågas till. Det skall vara så många att avståndet mellan dem blir högst 60 cm. Reglarna fördelas jämnt och fästs i ramen med 2 st. 6 x 150 mm skruvar i vardera änden.

4

Golvreglarna stöttas med en sten (som är minst 30 x 30 cm) för var 60:e cm. Mellan sten och regel läggs minst ett lager tjärpapp. Flera lager papp kan användas till att justera höjden.

Tjärpappen hindrar fukt från att tränga in i trävirket.

5

Tvärs över golvreglarna läggs ett golv av trallbrädor (J). Brädorna läggs från ytterkant till ytterkant på rambjälkarna med ett inbördes avstånd av 4-6 mm.

6

Brädorna skall när de läggs vara lite för långa. De två yttersta brädorna sågas till längs stolparna. När alla brädor är på plats sågas de så att de ligger 4-6 mm från rambjälkarnas ytterkant.

04
Tagreglarna sågas 2 Steg

1

Märk upp för takreglarna till terrasstaket. Spänn fast reglarna (K) på sidan av stolparna (B och C) med ett par skruvtvingar i önskad vinkel och markera på stolparna var reglarna skall försänkas.

2

Såga igenom stolparna till hälften och hugg bort träet med stämjärn. Varje regel monteras med 6 x 90 mm skruvar i stolpen (B) och med 12 x 120 mm vagnsbult i den runda stolpen.

05
Väggarna byggs upp 2 Steg

Bodens vågräta underlag för väggpanelen består av takreglar överst på stolparna samt spikreglar och kortlingar mellan stolparna. De är alla av kraftigt 50 x 100 mm virke.

Både spikreglar och kortlingar skruvas i stolparna med vinkelbeslag.

Takreglarna monteras på högkant uppe på stolparna på de två långsidorna. Här skall vinkelbeslagen monteras med den långa sidan nere på stolparna.

Spikreglarna och kortlingarna sätts upp mellan stolparna både på de två långsidorna och på gavlarna. De sätts på högkant och i våg.

Vinkelbeslagen placeras på undersidan med den långa sidan på reglarna.

1

De två takreglarna (L) och reglarna (M1) sågas till och monteras på de två långsidorna. Reglarna placeras ovanpå stolparna och kant i kant med yttersida och ytterkant. Reglarna skall ligga kant i kant med stolparnas ytterkant.

2

Reglarna på gavlarna (M2, M3, M4 och M5) skruvas med vinkelbeslag. Där du vill ha dörren till boden monterar du en extra lodrät stolpe (Z). Stolpen fästs upptill och nedtill med vinkelbeslag.

06
Taksparrarna läggs 11 Steg

1

Takreglarna fästs på stolparna med vinkelbeslag. Beslagen fästs med 3-4 skruvar i vardera vinkeldelen. För att inte skruvarna skall hamna för nära änden så att träet fläks upp sätts beslagets långa del mot den avsågade änden.

2

De 6 taksparrarna (N) sågas till. De märks alla upp tillsammans så att de blir helt lika. Två hack sågas i sparrarna så att de ligger stadigt mot takreglarna (L).

3

De två yttersta taksparrarna skall sitta så att de ligger kant i kant med stolparnas yttersidor. De mellanliggande bjälkarna fördelas jämnt på lika avstånd från varandra.

4

Taksparrarna monteras med vinkelbeslag. På de yttre sparrarna skall det bara sitta vinkelbeslag på insidan. De mellanliggande reglarna fästs med vinkelbeslag på båda sidorna.

5

Läkten monteras tvärs över taksparrarna. Låt läkten sticka ut minst 20 cm över de yttersta taksparrarna i båda ändarna.

Läktens längd är oväsentlig. Den sågas till senare. Köp den riktigt lång.

6

Läkten justeras med hjälp av en mätpinne där avståndet mellan läkten ritats in. Mätpinnen läggs ovanpå läkten när den skruvas fast på varje taksparre.

7

Skruva fast två extra läkt (V) under övrig läkt för montering av vindskivor (T) och taksprångsbrädor. Den ena skall sitta tätt intill den yttersta taksparren, den andra 20 cm längre ut.

8

Vindskivor (T) och takfotsbrädor (S) monteras. Vindskivorna skall sticka ut lite längre än takfotsbrädorna. Höjden anpassas till den takbeläggning du valt.

9

På terrassen bärs taket upp av tre reglar (P), 45 x 95 mm råplan, som skruvas i takbjälkarna (K). Reglarna ställs på högkant på takbjälkarna. Förborra i reglarna och skruva fast dem med 150 mm långa skruvar.

10

Decrataket läggs uppifrån och nedåt och spikas i framkanten. Med de flesta takbeläggningar följer en utförlig beskrivning hur taket skall läggas.

11

Innan Fastlock-skivorna klickas på plats spikas monteringsclipsen på reglarna.

07
Boden får ytterpanel 2 Steg

1

Boden får väggar av spårpanel. Brädorna fästs i ramarna (D), tvärreglarna (M), de yttre taksparrarna (N) och takreglarna (L) med 4,5 x 50 mm rostfria skruvar.

2

Taksprånget täcks med lister. Listerna monteras med ett inbördes avstånd på 4-6 mm. Det ger god ventilation i boden.

Material

Till golv och väggar

100 x 100 mm ohyvlade stolpar:
• 2 stolpar (A) à 280 cm
• 2 stolpar (B) à 350 cm

125 mm Ø tryckimpregn. stolpar:
• 2 stolpar (C) à 300 cm

45 x 95 mm brädor, råplan:
• 2 rambjälkar (D1) à 275 cm
• 2 rambjälkar (D2) à 180 cm
• 4 golvreglar (E) à 190 cm
• 2 takreglar (L) à 295 cm
• 5 spikreglar (M1) à 275 cm
• 1 spikregel (M2), 185 cm
• 2 spikreglar (M3) à 180 cm
• 1 kortling (M4), 5 cm
• 2 kortlingar (M5) à 90 cm
• 1 dörrstolpe (Z), 230 cm
• 1 överliggare (X), 80 cm

28 x 120 mm trallbrädor:
• 17 trallbrädor (J) à 295 cm

22 x 95 mm spårpanel:
• Cirka 250 m till väggpanel och taksprång
• 55 vinkelbeslag à 3 x 48 x 90 mm

Dessutom:
• 2 dörrgångjärn
• Skruv och spik

OBS: Virkesdimensionerna varierar! Såga inte till delarna förrän de skall på plats.

Till terrassbeläggningen

• 3 m² marksten
• Grus till underlag och fogar

Till taket

50 x 100 mm sågat trä:
• 2 takreglar (K) à 125 cm
• 6 sparrar (N) à 260 cm

45 x 95 mm råplan reglar:
• 3 reglar (P) à 320 cm

34 x 70 mm råplan:
• 6 takläkt (U) à 340 cm
• 4 läkt (V) till taksprång à 260 cm

25 x 100 mm sågat trä:
• 1 takläkt (Y), 340 cm

25 x 150 mm sågat trä:
• 2 vindskivor (T) à 260 cm
• 2 takfotsbrädor (S) à 340 cm

Dessutom:
• Cirka 10 m2 taktäckning till boden (här Decraskivor)
• Cirka 320 x 135 cm taktäckning över terrassen (här vit Fastlock)

Till dörren

25 x 95 mm spårpanel:
• 7 brädor till dörren (F) à 200 cm

50 x 100 mm virke:
• 3 reglar (G) à 75 cm

50 x 50 mm virke:
• 1 snedsträva (H)

Dessutom:
• 2 hakgångjärn och 1 dörrhandtag

Tidsförbrukning

Cirka en vecka

Pris

Cirka 5 000 kr plus takskivor och marksten

Svårighetsgrad

Roligt och ganska enkelt snickeriprojekt om du arbetat lite med trä tidigare.

Ritning

Stabil konstruktion

Genom att välja rätt dimensioner gör du redskapsboden betydligt stabilare än de flesta av de bodar du kan köpa i byggsats.

Stolparna A och B placeras så att de bildar en rätvinklig rektangel. Från mitten till mitten (c/c-avstånd) skall det på kortsidan vara 190 cm och på långsidan 285 cm. Cc-avståndet från B till de runda stolparna (C) skall vara 95 cm. De två diagonala måtten (X och Y) skall parvis vara lika stora. När stolparna är på plats sågas de av upptill.

Golvet i boden skall ligga lite högre än stenbeläggningen. Golvet bärs upp av en rambjälkar (D) som skruvas i stolparna (A och B) och i golvreglarna (E).

Stolparna grävs ner till frostfritt djup, cirka 90 cm. Höjden ovanför det vågräta planet vid marken skall för A, B och C vara 180, 250 och 200 cm.

Stabil konstruktion

Multimedia

Dörren tillverkas

Dörren till boden består av samma typ av spårpanel (F) som väggarna är klädda med. Brädorna hålls ihop av tre reglar (G) och en snedsträva (H). Strävan skall vändas så att nedre änden slutar vid gångjärnssidan. Dörren förses med stallgångjärn. För att dörren skall kunna öppnas och stängas tas fj ädern bort på ena sidan och noten på den andra sidan.

Dörren tillverkas

3D-modell

3D-modell

Trädgårdsskjul med tak

När du zoomar in på modellen, kan du se att den faktiskt är ganska enkelt uppbyggd.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utsågningar i de runda stolparna

En snygg detalj är att det är utsågat för takspärrarna på de runda stolparna till taket.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Enkel konstruktion

Bakom panelen kan man tydligt se att konstruktionen är relativt enkel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Ett Z förstärker dörren

På baksidan av dörren kan du se att det sitter en lång snedsträva och ett par vågräta brädor - som ett Z.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Lutning på taket

Med bra lutning på takkonstruktionen är du säker på att regnvattnet kan rinna av.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

Video

TEKNIK: Snörräta skruvar för kläder

Med en borrmall går det snabbt och blir helt rakt

Video

TIPS: Palla upp panelbrädorna

Video

TIPS: Led bort vattnet från ändträet

Video

Tips & Tricks

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Bygg själv förråd enkelt och billigt

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd