Snyggt cykelskjul i moduler

På bara ett par dagar kan du bygga ett snyggt skjul åt dina cyklar och trädgårdsredskap. Skjulet byggs med smarta moduler av reglar och OSB-skivor, och så har vi försett det med ett läckert grästak som gynnar miljön.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
13.000 kronor

Intro

Detta smarta skjul till cyklar och trädgårdsredskap bygger du över en långhelg tillsammans med en vän. De vattentåliga skivorna och de liggande dekorreglarna ger skjulet ett modernt utseende. Som en extra detalj har vi försett skjulet med grästak, som både är snyggt och gynnar miljön.

LÄS OCKSÅ: Använd ett gratis 3D-ritprogram och få perfekt resultat!

Detta är inget svårt projekt, men du ska vara noggrann när reglarna sätts på plats, så att de sitter jämnt och rakt hela vägen runt. Om ni är två personer som bygger skjulet, klarar ni av projektet på tre dagar.

Instruktion

01
Väggarna och dörren görs först 5 Steg

När du har monterat ihop de fyra väggarna och dörren är skjulet i stort sett klart att sättas upp.

Du behöver inte gräva eller gjuta, eftersom väggarna vilar på justerbara ben (ställskruvar). Detta kräver dock att du har ett helt plant underlag att arbeta på, så vi rekommenderar att du lägger plattor innan du reser skjulet.

OSB3-skivorna som används är gjorda för byggnationer utomhus, men bör för säkerhetsskull få en omgång färg eller lack när de monterats.

1

Börja med att göra fyra lika ramar och en dörr. Ramarna blir tre väggar och en vägg med dörröppning. Använd 5 x 120 mm skruvar: två i varje stolpe (A) och två i dörröverliggaren (B1).

2

Skjulet står på ställskruvar (C), som du förborrar till i botten på alla ramar. Vi använder fyra ställskruvar till varje ram.

3

Justera alla ställskruvar till 1,5 cm från marken. På så sätt slipper du en del av skruvarbetet när väggarna är på plats och ska justeras in i rätt nivå. Även en plattsättning kan vara ojämn.

4

Såga till de nedersta väggskivornas (D) botten. Använd en cirkelsåg och snedsåga skivornas nederkant i 45° vinkel. Då kan ev. regnvatten ledas bort från väggen istället för att sugas upp i konstruktionen.

5

Skruva bara fast de nedersta skivorna på ramarna med 5 x 50 mm skruvar, så de följer ramens ytterkant på vänster sida och skjuter ut en bit på den högra. Den snedså-gade änden vänds inåt och släpps ner 1 cm.

02
Skjulet reses upp 7 Steg

Har du inte redan en hjälpande hand i projektet, så är det på tiden nu. Du behöver någon för att hålla och för att lyfta, när väggarna ska sättas på plats och skruvas samman.

När de fyra väggarna är resta ska du kontrollera att alla ställskruvar når marken, och att skjulet står helt i nivå.

Det är sedan dags att limma och skruva på resten av väggskivorna och såga bort överskottet på sidorna. Avsluta med att lacka eller måla väggarna in- och utvändigt.

1

Res bakstycket först. Bär dit den första väggen, där den ska stå. Var noga med att lyfta väggen om den ska flyttas. Annars bryts ställskruvarna av i botten. Stötta upp väggen med ett par reglar.

2

Res nu vägg nummer två kant i kant med den första väggen, men på innersidan. Nästa vägg monteras sedan på yttersidan, så du hela vägen runt kan se två stolpar (A) på vänster sida och en stolpe (A) på den högra.

3

Lyft upp väggen i nivå, så nederkanten är i höjd med den första väggen. Det är enkelt, om du använder en bit regel och en spade, som här. Oroa dig inte om ställskruvarna inte når marken. De justeras senare.

4

Skruva ihop de två väggarna i hörnen med 3 st 5 x 120 mm skruvar. Se till att botten och ytterkanterna följer varandra helt, och fortsätt på samma sätt med de resterande två väggarna.

5

Få alla väggar att stå jämnt (i nivå). Justera ställskruvarna med en skiftnyckel. Kanske behöver du lägga något under, då skruvarna blir ostabila om de skruvas ut mer än 3 cm.

6

Så är det dags för väggskivorna (D). Börja med att lägga ett sträng montagelim på den nedersta skivan, och montera nästa skiva ovanpå. Skruva fast den med 5 x 50 mm skruvar. Till vänster i bild ser du två lodräta stolpar i sidan, medan där bara är en synlig stolpe på den högra. På sidan med två lodräta stolpar skjuter OSB3-skivorna ut från ramen, så de täcks.

7

Avsluta med att lacka väggarna. När alla väggar är resta ska de behandlas, så de klarar att stå utomhus. Här lägger vi ett par lager lack, för att behålla strukturen synlig, men du kan också täckmåla.

03
Dekorreglarna sätts på plats 8 Steg

Det moderna utseendet på skjulet skapar vi genom att sätta flera liggande reglar, som går som parallella band, hela vägen runt.

Såga till alla reglar och måla dem innan du sätter upp dem. På det sättet får de även färg på baksidan, och ev. fukt som tränger ner längs med väggen kommer inte göra någon skada.

Det är 16 dekorreglar på varje vägg, och de ska sättas med ca 8,5 cm avstånd. Använd distansklossar och vattenpass för att få ett exakt resultat.

1

Såga till alla reglar (E) med en cirkelsåg. De ska vara 259,2 cm och mötas i hörnen på samma sätt som väggarna. Såga till två reglar och kontrollera snitt och mått, innan du fortsätter med resten

2

Måla reglarna i den färg som passar dig. Se till att grundmåla reglarna först med ett kvistlack, så ev. kvistar inte slår igenom senare. När lacken har torkat, målar du alla reglar två gånger på varje sida,.

3

Låt färgen torka ett dygn mellan varje strykning. Ställ reglarna på tork inne i skjulet, där de inte är i vägen.

4

Såga ut till fönster i vägg och dörr. Måttet bestämmer du själv; såga ut det med cirkelsågen. Limma och skruva fast en smal list på fönstrets insida, och limma fast plexiglas som ruta i falsen utifrån.

5

Första dekorregeln (E) sätts fast. Börja med en lös dekorregel som distanskloss upp mot takreglarna (F), och använd dig av en skruvtving. Skruva fast regeln från insidan med 5 x 70 mm skruvarr.

6

Fortsätt med reglar hela vägen runt. Använd distansklossar och skruvtvingar till att få reglarna på plats, och skruva fast dem inifrån. Det går lätt, om den ena av er står på utsidan och den andra skruvar i inifrån.

7

Reglarna på dörren ska sågas i en 45° vinkel på den sidan det sitter gångjärn, så dörren kan öppnas. Reglarna på väggen ska också få samma vinkel. Kom ihåg att måla ändarna.

8

Låset är enkelt; här har vi bara satt en skjutregel på undersidan av en dekorregel. Den syns inte direkt, men den håller dörren stängd. Vill du tjuvsäkra, behöver du ett hänglås.

04
Taket läggs med ett litet fall 5 Steg

Taket är väldigt enkelt, då det består av samma OSB3-skivor som väggarna. Först sätts takbjälkar upp, och ovanpå dessa läggs fem reglar som sågats till så det blir ett litet fall på taket.

Reglarna är 12 cm breda och snedsågas, så de bara är 6 cm i den ena änden, men 12 cm i den andra. När du sågar dem med cirkelsågen, är det klokt att spänna ihop två reglar, så sågen har något att vila på. Detta förenklar sågningen.

1

Först läggs de fem takbjälkarna (F). Det är 12 x 4,5 cm reglar, som sågas tilll så de mäter 10 x 4,5 cm. Reglarna ställs på högkant och skruvas fast med 150 mm långa skruvar.

2

Montera sedan på de andra takreglarna (G) på högkant. Även här används 12 x 4,5 cm reglar, men nu sågas de till, så de blir 6 cm på höjden i ena änden och 12 cm i den andra. Det ger ett automatiskt fall på taket.

3

Takskivorna (H) skruvas fast. De är inte tillräckligt långa, så försök lägga skarvarna över en regel. Limma alla skarvar och skruva fast med 5 x 50 mm skruvar. Såga till ändarna med cirkelsågen.

4

Skruva på vindskivorna (J). De är gjorda av OSB3-skivor som är 39 cm höga. Montera dem så de går 12 cm ovanför takskivorna, och såga rent i ändarna. Kom ihåg att limma alla skarvar.

5

Klä taket med takpapp. Nöjer du dig med takpapp är du färdig nu. Vill du ha grästak ska det på ett särskilt fuktmembran först. Det köper du ihop med gräset.

Material

22 mm OSB3-skivor, 67,5 x 250 cm:

 • 16 väggskivor (D)
 • 6 takskivor (H)
 • 4 vindskivor (J) a 39 x 320 cm

70 x 70 mm regel:

 • 16 stolpar (A) a 208 cm
 • 8 golvregel/överliggare (B) a 240,8 cm
 • 2 dörrregel (A1) a 181 cm
 • 2 golvregel/dörröverliggare (B1) a 100 cm

45 x 120 mm reglar:

 • 5 takregel (F) a 320 cm (sågas till 10 cm’s höjd)
 • 5 takregel (G) a 320 cm (snedsågas ner till 6 cm höjd i ena änden)

45 x 70 mm reglar:

 • 64 dekorregel (E) a 259,2 cm

Dessutom:

 • 16 ställskruvar, 10 mm
 • 1 skjutregel till dörren
 • 2 plexiglasskivor till fönster
 • 4 gångjärn till dörren
 • Montagelim och diverse skruvar
 • Takpapp
 • Fuktmembran och Sedum-mattor
 • Kvistlack och lack eller målarfärg

Tidsförbrukning

Tre dagar, om man är två personer.

Pris

Skjul med takpapp ca. 13.000 kr. Tillägg för grästak ca. 6.000 kr.

Svårighetsgrad

Det här är inget svårt projekt, men var försiktig när dekorreglarna monteras så de sitter rakt hela vägen runt.

Ritning

Så är skjulet uppbyggt

Skjulet är byggt av fyra moduler (tre identiska väggar och ett dörrparti). Varje modul består av en golvregel och en överliggare, och mellan dem skruvas fyra stolpar fast. I dörrpartiet sågas golvregeln av och flyttas upp, så den blir en överliggare.

Väggarna och skivorna monteras med förskjutning, efter principen som syns på bilden.

Så är skjulet uppbyggt

Takreglarna (G) är 12 cm höga i ena änden och 4,5 cm i den andra. Detta ger ett fall på taket. För ett jämnt resultat sätts dekorreglarna (E) från hörnen och ut.

3D-modell

3D-modell

Cykelskjul i moduler

Modulbyggt skjul med grästak.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Väggarna och dörren

Varje modul består av en övre och en undre regel. Mellan dessa skruvas det fast fyra stolpar med samma avstånd. I dörrpartiet sågas den undre regeln av och flyttas upp så att deyn blir en överliggare.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Få alla väggarna att stå rakt

Justera ställskruvarna med en fast nyckel. Kanske måste du lägga något under, eftersom skruvarna behöver ett fast underlag.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dekorlister på vägg och dörr

Såga 45° vinkel på gångjärnssidan så att dörren går att öppna. Listerna på väggen ska också sågas av i 45° vinkel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takreglarna sätts på högkant

Takreglarna sätts på högkant i ena änden för att få fall på taket.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Grästakets uppbyggnad

Vattentätt/rötsäkert membran, fuktsugande kapilärlager, uv-tåligt plastkar, lätt växtmedia och sedumväxter.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Tips & Tricks

GRÄSTAK = LÄTT TAK

Det är inte raketforskning att lägga grästak. Du köper färdiga mattor med den typ av växtlighet du vill ha, och lägger dem direkt på taket ovanpå ett lager takpapp och ett vattentätt membran.

Dränering, jord och växter finns i mattorna som bara läggs ut. De mattor vi visar här är sedum-mattor med särskilt tåliga växter anpassade för gröna tak.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Cykelskjul