Hur får jag cyklarna att ta mindre plats?

Sidorna är dubbla och ger därför stöd på bägge sidor av cykelns bakhjul."

Problem

Våra cyklar står hela vintern i ett stort källarrum, men jag har många andra planer för just det rummet än cykelparkering och funderar på vad jag ska göra av cyklarna. Det finns inget annat ledigt rum och cyklarna tar stor plats. Vad ska jag göra?

Lösning

Det gäller att komma på ett annorlunda sätt att förvara cyklarna på än att låta dem stå i ett vanligt cykelställ, för då tar de mycket plats. Om det finns en ledig vägg i rummet så kan du försöka parkera cyklarna lodrätt i stället för vågrätt.

Till det ska cykelställen se lite annorlunda ut. Du kan lätt snickra några billiga ställ som det på bilden. Det är nämligen konstruerat för lodrät parkering av en cykel. Om du sedan skruvar fast ställen på väggen så tar de inte så mycket plats och det går ändå att få tag på cyklarna.

Redaktionen rekommenderar: Parkera cykeln på bakhjulet

Till stället använder du billigt virke, men brädorna bör dock vara minst 18 mm tjocka så att de är stabila och inte slår sig när de skruvats fast. Börja med att snickra ett stort L av billiga reglar eller läkt. Skruva därefter fast en bräda på varje sida av reglarna så att det bildas spår för hjulen.

Placera därefter en snedsträva mellan den lodräta och den vågräta delen och fäst en bräda på varje sida av snedsträvan. Då blir det lätt att rulla upp framhjulet tills cykeln står på bakhjulet. Sätter du en stoppkloss längst ut på det vågräta L-et så rullar cykeln inte baklänges. Montera en hållare för framhjulet på den lodräta delen. Den anpassas efter cykelns storlek, eller rättare sagt efter framhjulets storlek.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Cykelskjul