Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Parkera cykeln på bakhjulet

Skriv ut Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Cyklar ska helst stå skyddade mot väder och vind när de inte används. Det gör de i detta skjul, där de parkeras på bakhjulet, och därför tar skjulet ingen plats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
3.500 kronor
Parkera cykeln på bakhjulet

Intro

Om du har tröttnat på att bära ner cykeln i källaren, och kanske samtidigt har dåligt samvete av att den fina cykeln alltid står ute i all slags väder, så är det kanske dags att snickra ett skjul.

Tycker du att det blir svårt att få plats för ett cykelskjul, så ska du kika noga på vår modell. Det tar nästan ingen plats på tomten och anledningen till det är cyklarna parkeras lodrätt.

Redaktionen rekommenderar: BYGG SJÄLV: Snyggt väggfäste till cykeln

När cyklarna parkeras på bakhjulet får du plats för dubbelt så många cyklar på en given yta. Och det smarta med vårt cykelskjul är att det är tämligen enkelt att resa cykeln på bakhjulet och parkera den.

Instruktion

Sidoramar

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Sidoramen består av: Två sidor (B och C) och en bottenlist (D). Den svängda sparren (A) sågas ut ur 45 x 245 mm trä. Kapa inte sidorna förrän du är säker på att de är så långa att de kan anslutas mot den svängda sparren.

2

Skruva fast de två sidorna (B och C)på bottenlisten (D) med 6 x 120 mm skruvar. Lägg delarna på en vinkelrät arbetsskiva när de skruvas ihop.

3

Lägg delarna till ramen på marken och lägg en 45 mm regel på tvären nertill. Fäst en 200 cm list på regeln (se även ritningen till vänster), så att du får en 190 cm lång passare, som används för att rita den svängda formen på sparren (A).

4

Markera med passaren på sidorna (B och C) var regeln, som du gör sparren av, ska placeras. Lägg regeln på plats och slå två cirkelslag så att tjockleken på sparren (A) blir 70 mm.

5

Såga ut sparren (A) med sticksåg. Det krävs en stark sticksåg för att såga i den tjocka regeln. När sparren är klar används den som mall för de två andra.

6

Lägg den färdiga sparren (A) på plats på ramen, så att du kan markera på sidoramen (C) hur och var den ska kapas. Såga längs strecket och kolla att delarna passar ihop.

7

Skruva fast sparren (A) ovanpå den långa sidan (B) med 6 x 120 mm skruvar. Här upptäcker du hur otroligt praktiskt det är att kunna fixera delarna med ett par snabbtvingar.

8

Där sparren (A) fästs på sidan (C) används två 5 x 70 mm skruvar, och de dras in snett i fogen från var sin sida. Se markeringarna på bilden.

9

Kapa nu panelbrädorna till rätt längd. Kontrollmät ramen och se måtten i materiallistan på vänster sida. Nu är det dags att måla delarna i ramen, och här väljer vi efter grundning med olja en heltäckande utelasyr.

Panel på sidorna

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

När färgen har torkat, kan du klä de vita ramarna med brädor. Dem har vi under mellantiden målat svarta. Brädorna fästs med 45 x 2,2 mm galvaniserade spikar.

2

Vi har räknat med cirka 5 mm avstånd mellan brädorna, som är 95 mm breda. Sätt streck var 10:e cm på en bräda och spänn fast den på sidan av ramen. Skjut in brädorna mot hjälpbrädan när de spikas fast.

Hjälpbrädan har försetts med streck var 10:e cm.

3

De fem översta brädorna ska kortas av. Markera på dem längs sparren (A) och såga av med sticksåg. Kom ihåg att måla sågytorna. När alla brädorna har monterats är sidorna klara.

Bakvägg och dörrar

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Den bakre väggen på skjulet görs som en hel vägg. De två yttre reglarna (F) måste flyttas in lika långt som sidoväggen är tjock. Annars kan du inte montera sidorna.

De yttre reglarna (F) ska flyttas in så att du får plats för sidorna.

2

Brädorna (H) spikas fast med 45 x 2,2 mm galvaniserade spikar. Även här har du stor nytta av hjälpbrädan med streckindelning. Skjut in brädorna mot den och fäst dem på ramen.

3

De två dörrarna skruvas ihop. Använd 4 x 35 mm skruvar. Den ena regeln (M) dras in lika långt som sidoväggen är tjock, så att du får plats för gångjärnen. Börja monteringen med att sätta ihop de fyra hörnen.

4

Skruva nu fast panelen av brädorna (K). Se till att avståndet mellan brädorna blir lika stort som på sidor och bakvägg. Använd hjälpbrädan.

5

Geringssåga ändarna på snedsträvan (L). Skruva sedan fast den med 4 x 35 mm skruvar och finsåga ev. kortändarna så att den passar.

6

Takfotsbrädan (G) sågas till så att den passar till takets lutning. Vinkeln tas från framkanten på sidoramarna. Här används bordscirkelsåg, men det går även bra med en vanlig cirkelsåg.

Cykelställen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Sätt först ihop de lodräta och vågräta spåren av brädorna (A och B). Delarna fästs med 4 x 45 mm skruvar.

2

De två spåren sätts ihop vinkelrätt med hjälp av spikplåtar, en på varje sida. Även om det heter spikplåt så fäster vi dem här med 4 x 20 mm skruvar.

3

Markera på de två snedsträvorna (E) när du håller dem på det ställe som anges på ritningen. Såga till dem och skruva fast dem med 4 x 50 mm skruvar. Fäst bottenbrädan (F) med 4 x 50 mm skruvar genom de två sidorna.

4

Kolla att stället passar i storlek till den cykel som ska parkeras. Justera placeringen av hållaren för framhjulet så att den kommer på rätt höjd. Hållaren består av reglarna (C och D), och den skruvas fast med 4 x 35 mm skruvar. Avsluta med att stryka stället med utelasyr.

Det är cykelns storlek som bestämmer var hållaren för framhjulet ska monteras.

Skjulet sätts ihop

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Nu är det dags att sätta ihop delarna till skjulet. Kolla noga att beslagen i betongplintarna hamnar på exakt samma höjd. Om du inte är noga med vattenpasset får du problem senare.

2

Ställ den ena sidan på plats i beslagen i plintarna. Fixera sidan med ett på snedstöttor när den står lodrätt. Fäst sidorna i beslagen med 5 x 60 mm skruvar.

3

Sätt bakväggen på plats i vinkel mot sidan. Spänn ihop delarna med en tving. Skruva sedan ihop bakväggen och sidoramen med 5 x 70 mm skruvar genom reglarna och in i sidoramen.

4

Sätt nu den andra sidan på plats i beslagen. Spänn fast sidan mot bakväggen med tving och skruva fast den med 5 x 70 mm skruvar.

5

Skruva fast takfotsbrädan (G) på sidorna med 5 x 60 mm skruvar, när du har grundat och målat den.

6

Det mittersta sparren sågas till mot bakväggen för att få plats för stöd-regeln. Sparren fästs med två 6 x 120 mm skruvar genom bakväggen och två 5 x 70 mm skruvar genom takfotsbrädan.

7

Vänta med taket - först ska de två cykelställen monteras. Som du kan se på bilden blir det svårt att få ställen på plats om takskivorna redan har monterats.

8

Cykelställen fästs i bakväggen med 4 x 40 mm skruvar. Skruvarna dras i genom bottenbrädan i spåren, och de ska försänkas lite. Annars är det risk att de kryper upp och orsakar punktering när du parkerar cykeln.

Taket monteras

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

1

Såga till takskivan så att den sticker ut 5 cm över sidorna. För att såga korrugerade takskivor av plast behöver du ett fintandat blad i sticksågen. Skivan rör sig lätt när du sågar, så håll emot!

2

Skruva fast takskivan på sparrarna med takskruvar, som är försedda med packningar. Fäst en skruv i varannan eller var tredje vågdal. Om du fäster maskeringstejp på skivan glider skruven inte iväg lika lätt.

3

Nu fortsätter vi med dörrarna. Gångjärnen till dem fästs först på sidorna med 4 x 40 mm skruvar. De fästs sedan på dörrarna med 4 x 20 mm skruvar och fästs på den näst nedersta och näst översta panelbrädan.

Fäst dörren på sidan med gångjärn och 4 x 40 mm skruvar.

4

Skruva fast anslagslisten (N) på insidan av den ena dörren med 4 x 35 mm skruvar. Listen ska sitta ovanpå den lodräta sidoregeln (M). Du kan måla listen före eller efter att den har monterats.

5

Allra sist monteras två låsreglar och eventuellt även ett handtag på den ena dörren, så att det blir lättare att öppna dörrarna. Nu är cykelskjulet klart!

De mjölkvita, korrugerade takskivorna av plast monteras lätt.

Material

Material till skjulet

45 x 245 mm reglar:
• 3 sparrar (A) à 152 cm

45 x 70 mm reglar:
• 2 sidoreglar (B) à 193 cm
• 2 sidoreglar (C) à 150 cm
• 2 bottenlister (D) à 116 cm
• 1 stödregel (E) till bakstycket, 200 cm

45 x 45 mm reglar:
• 2 spikreglar (F) till bakstycket à 190 cm

28 x 120 mm terrassbrädor:
• 1 takfotsbräda (G), 148 cm

22 x 95 mm råplanhyvlat virke:
• 19 brädor (H) till bakväggen à 148 cm
• 38 brädor (J) till sidorna à 130 cm
• 26 brädor (K) till dörrar à 73,5 cm
• 2 snedsträvor (L) till dörrar à 155 cm
• 4 sidobrädor (M) till dörrar à 129,5 cm

22 x 45 mm råplanhyvlat virke:
• 1 anslagslist (N), 129,5 cm

110 cm breda, korrugerade takskivor:
• 1 takskiva (O), 110 x 160 cm
• 1 takskiva (P), 50 x 160 cm

Dessutom:
• 5 betongplintar (Q) • 2 skjutreglar • 4 gångjärn à 60 x 120 mm (uppfällt mått) till dörrarna • 1 handtag • 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 45 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 70 mm och 6 x 120 mm skruvar • skruvar till plasttaket • 45 x 2,2 mm galvaniserade spikar • heltäckande utelasyr

Material till ett cykelställ

22 x 95 mm brädor (ev. råplan):
• 3 brädor (A) till lodrätt spår à 190 cm
• 3 brädor (B) till vågrätt spår à 83,6 cm
• 2 brädor (C) till framjulshållare à 70 cm
• 1 bräda (D) till framhjulshållare, 9,5 cm
• 2 snedsträvor (E) à 83 cm

22 x 50 mm list, sågas ner från 70 mm:
• 1 botten (F) till det sluttande spåret, 90 cm

Dessutom:
• 4 spikplåtar à 90 x 180 mm • 4 x 20 mm, 4 x 45 mm och 4 x 50 mm skruvar
• heltäckande utelasyr

Specialverktyg
• Kapsåg/bordcirkelsåg; det går även bra med en vanlig cirkelsåg

Tidsförbrukning

Du snickrar cykelskjulet på tre arbetsdagar.

Pris

Räkna med cirka 3500 kr.

Svårighetsgrad

Den svängda ovandelen på varje gavel är det svåraste, men det går om du är noggrann när formen ritas.

Ritning

Parkera cykeln lodrätt

Här har du alla delar till cykelskjulet. Först sätter du ihop sidorna som kläs med liggande panel. Därefter fortsätter du med bakväggen och dörrarna. Innan delarna sätts ihop till ett skjul, gör du två cykelhållare som gör det lätt och smidigt att parkera cyklarna på bakhjulen. Till sist monteras taket och dörrarna.

logga in eller köp tillgång

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Parkera cykeln på bakhjulet
Totalt pris: null kronor
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
    • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
    • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
    • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka