Bygg en carport i stål

En carport i galvaniserat stål och plast är något för dig som vill ha modernt utseende och lång hållbarhet. Carporten levereras monteringsklar och har massor av fördelar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
8 dagar
Pris
65.000 kronor

Intro

Carport i galvaniserat stål

En carport i stål ser trevligt ut på uppfarten och kommer inte att kännas dominerande i förhållande till huset. Det viktigaste är att bilen kan stå skyddad från regn och snö under carportens tak.

Vi har monterat en stilren carport i galvaniserat stål med termotakskivor och inbyggd hängränna och stuprör.

Fördelar med en carport av galvaniserat stål

En carport av stål har många fördelar framför en traditionell carport av trä.

  • Galvaniserat stål rostar inte – och termotakplattor bildar inte kondens.
  • En carport i stål är tack vare materialvalet mycket lättare.
  • Stålcarporten levereras i en monteringsfärdig sats – så det är bara att skruva ihop den.
  • I takkanterna finns inbyggda hängrännor, och hörnstolparna fungerar som stuprör. Genialt och mycket enkelt.

Lätt att utvidga till dubbel carport

Man kan enkelt bygga ut carporten till en dubbel eller tredubbel. För varje utbyggnad beställer man bara en tilläggsmodul som delar hängränna och stolpar med den angränsande delen.

Stålcarporten kan stängas av på sidorna med trä, och du kan
dela upp den invändigt med ramar av stålnät, så får du en plats där du kan förvara ved eller större trädgårdsredskap.

Carport i stål med hållbara takskivor

Det finns som regel ett tydligt sammanhang mellan pris och kvalitet. Billiga carports har vanligtvis enlagers trapetsplattor av pvc. Dessa plattor gulnar eller bleknar på bara några år.

Dyrare carports har oftast termotakplattor. De är tillverkade av polykarbonat, är UV-beständiga och slagtåliga. Samtidigt slipper du kondensdropp på undersidan, eftersom takplattorna är i två lager.

LÄS OCKSÅ: Smart och billigt garage som byggsats

Hämta en komplett bygginstruktion för carport i stål

En carport i galvaniserat stål förgyller varje villa och infart och skyddar bilen i alla slags väder.

om du hämtar vår bygginstruktion för en elegant och stilren carport i stål kan du följa våra experters detaljerade steg för steg-guide för en elegant och stilren carport. Du får en komplett materiallista för projektet.

Det tar cirka 8 dagar med förberedelse, gjutning av stolpar och montering av själva carporten med tilläggsmodul.

Priset är cirka 65.000 kronor för den visade dubbelcarporten inklusive träväggar.

Carporten kan köpas hos Scandinavian Steelhouse, som även levererar till Sverige.

LÄS OCKSÅ: Allt om carports

I artikeln visar vi dig också hur du säkrar att carportens stolpar blir precis lika höga.

Instruktion

01
Nivellering 3 Steg

Carport Aluminium 1

Spänn upp snören och bestäm exakt var stolparna skall stå. Gräv hål som är 90 cm djupa och minst 40 x 40 cm breda så det finns plats för fyllningen runt stolparna.

Carport Aluminium 2

Slå ner en påle mitt i carporten och sätt ett märke 40 cm ovanför marken. Med slangvattenpasset överför du höjden till pinnar som står på bottnen i de nygrävda hålen.

Carport Aluminium 3

Såga till en 115 cm lång mätpinne (40 + 70 +5). Häll torrbetong i hålet och ställ mätpinnen på den. När änden är mitt för märket på den första pinnenhar betonglagret rätt höjd. Lägg i en 5 cm sten.

02
Sidorna monteras 3 Steg

Carport Aluminium 1

Skruva ihop de två sidoramarna. Därefter skruvar du fast de tre stolparna på sidoramarna. Placera delarna vid hålen i marken innan du börjar montera.

Carport Aluminium 2

Sidoramarna är också hängrännor. Därför skall de tätas med fogmassa runt bulthålen och runt hålen för stuprören i stolpen.

Carport Aluminium 3

Montera ihop stolpar och sido- ramar med rostfria stålbultar med brickor och muttrar.

03
Sparrarna monteras 4 Steg

Carport Aluminium 1

Vippa nu sidan på plats i hålen. Den första stolpen stagas med två bitar läkt. Nästa stolpe stagas bara med en snedställd läkt. Spänn fast läkten med skruvtving, montera ett hålband med två skruvar och ta sedan bort tvingen.

Carport Aluminium 2

Montera och res den andra sidan. Skruva fast tre böjda taksparrar på sidoramarna. Den sista sidan stagas av en enda läkt - kolla att diagonalmåtten är lika. Montera resterande taksparrar.

Carport Aluminium 3

Sätt betongbitar i spänn för att hålla stolparna i lod. Pressa ner betong runt foten av varje stolpe. Ett par dagar senare kan betongbitarna tas bort och mer betong fyllas på. Efter en vecka kan den stödjande läkten tas bort.

Carport Aluminium 4

När betongen härdat går det fort att göra carporten färdig. Taket läggs på ett par timmar …

04
Taket läggs på 6 Steg

Carport Aluminium 1

Ta bort skyddsfolien som skyddar takplattorna mot repor. Lägg märke till markeringen för ovansidan som är special-behandlad mot uv-strålning.

Carport Aluminium 2

Dammsug takplattans kanaler helt rena. Sätt på den medföljande tejpen på ytterkanten. Den stänger ute insekter m.m. och sörjer samtidigt för att kanalerna kan ”andas”.

Carport Aluminium 3

Med patronsprutan lägger du ut en sträng fogmassa på övre flänsen på vinkelprofilen av aluminium och trycker fast den på kanten av takplattan.

Carport Aluminium 4

Sätt fast bitar av dubbelhäftande tejp på sparrarnas ovansidor. Ett svart gummitätningsband rullas ut och stryks fast mot tejpen.

Carport Aluminium 5

Dra upp takplattan utan att repa den. Böj och spänn den mot sidoramarna med tvingar på båda sidorna.

VIKTIGT! Borra hål i aluminiumlisterna innan du placerar dem mitt över skarvarna och skruvar fast dem i sparrarna.

Carport Aluminium 6

Skjut upp de vinklade stoppbeslagen under täcklisterna så att de håller fast aluminiumprofilerna och skruva sedan fast dem.

05
Väggar av trä 6 Steg

Om du vill klä in carporten är möjligheterna många. Vi har valt att klä sidorna med lärkträ som satts upp vågrätt på klink, dvs. med överlappning, så att vattnet kan rinna av.

Lärkbrädorna skruvas fast i 30 x 45 mm läkt, som tillverkats av 45 x 95 mm reglar av lärk sågade på längden.

Samma läkt används till lodräta stöttor. På detta sätt skapar man en diskret väggbeklädnad som är elegant från båda sidorna.

Före monteringen behandlade vi allt trä med lärkträolja pigmenterad i kulören lärk, som skyddar mot fukt och sprickor och bevarar träets lyster.

Carport Aluminium 1

Börja med att spänna fast en läkt (B) på stålstolpen med skruvtvingar. Kontrollera att läkten är i plan med stolpens baksida innan du spänner fast den.

TIPS: Borra 6 mm hål i läkten innan du spänner fast den på stolparna.

Carport Aluminium 2

Borra med ett 5,5 mm borr genom hålen i läkten in i stolpen. Gör gängor med en 6 mm gängtapp och sätt fast läkten med 6 x 60 mm maskinskruv. Räkna med fyra skruvar per läkt.

Carport Aluminium 3

Fäst en 9 mm tjock avståndslist med tejp längs läkten. En lite tunnare list tejpas fast på andra sidan. På båda listerna ritas märken på var 125:e mm, motsvarande brädornas täckande bredd.

Carport Aluminium 4

Börja skruva brädor (A) nerifrån. Håll änden på brädan mot 9 mm listen medan den skruvas fast. Då blir det lika mycket luft i båda ändarna.

Carport Aluminium 5

Skruva lodrät läkt på insidan av träväggen. Vänd läkten på högkant och skruva fast den från utsidan.

TIPS: Håll fast läkten med tvingar medan du skruvar.

Carport Aluminium 6

Lärkträ skall behandlas som allt annat trä, men den bärande stålkonstruktionen står sig utan underhåll …

Här har vi visat hur du kan dela upp en enkel carport med ramar och nät så att du får en kombinerad ved- och redskapsbod.

Material

• Carport i byggsats
• Betong och betongbitar
• Läkt till snedstag
• Avståndslister

25 x 150 mm lärk:
• Klinkbyggda väggar (A)

45 x 95 mm lärk:
• Sågas till tre 30 x 45 mm läkt (B)

Dessutom:
• 6 x 60 mm rostfria maskinskruvar
• 4,2 x 75 mm rostfria skruvar
• Grundningsolja för lärkträ
• Lärkträolja med pigment i kulören lärk

Specialverktyg

• Slangvattenpass
• Kap/geringssåg
• Cementblandare, plintspade
• 6 mm gängtapp

Tidsförbrukning

8 dagar exklusive torktid

Pris

Cirka 65.000 kronor för den visade dubbla carporten inklusive träväggar.

Svårighetsgrad

Noggranna förberedelser med nivellering för fastgjutning av stolpar är nödvändiga.

Ritning

Så blir stolparna exakt lika höga

Längden på stålstolparna är beräknad så att de skall sticka ner 70 cm under golvnivån. På pålen i mitten sätts ett märke 40 cm ovanför markytan. Måttet överförs med ett slangvattenpass till pinnar som slagits ner i bottnen av de 90 cm djupa hål du grävt.

Så blir stolparna exakt lika höga

Väggar av lärk

De klinklagda väggarna är skruvade på läkt som monterats på stolparna med 6 mm rostfri maskinskruv.

Väggar av lärk

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Carport