Grön uppfart som suger upp vattnet

Vill du helst ha en uppfart med fast mark under bilen och samtidigt på ett enkelt sätt slippa de stigande regnmängderna på din tomt? I stället för plattor - lägg armeringsmattor. De är båda tåliga och lätta att lägga.

Med gräsarmering i betong eller plast kan du göra en gräsmatta så stark att du kan parkera din bil på den, utan att den tar skada. Du kan också använda gräsarmering på de ställen där det är ett stort slitage, ex. vid gångstråk, framför förrådet eller vid gungställningen.

Med gräsarmering i betong eller plast kan du göra en gräsmatta så stark att du kan parkera din bil på den, utan att den tar skada. Du kan också använda gräsarmering på de ställen där det är ett stort slitage, ex. vid gångstråk, framför förrådet eller vid gungställningen.

Intro

Smarta, starka plastmattor

Du kan köpa armeringssten med håligheter som ger en ”grön” yta. Men om du lägger armeringsmattor av plast, kommer den gröna ytan dessutom att låta minst 70 procent av regnvattnet passera ner i marken.

Mattorna läggs på ett bärlager och fylls med en blandning av sand (30%) och jord (70%). Underlaget ska jämnas till men det måste inte vara lika jämnt som när man lägger stenplattor.

LÄS OCKSÅ: Så får du en stark gräsmatta med gräsarmering!

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du lägger armeringsmattor på din uppfart.

Du kan bland annat se hur du:

 • bygger upp bärlagret
 • förstärker kanten med betongsten
 • komprimerar underlaget
 • jämnar till översta lagret
 • klickar ihop armeringsmattorna

Instruktion

01
Bygg upp bärlagret ordentligt 5 Steg

Här ska vi lägga ut gräsarmeringsmat-tor på ett stort område, så det är läge att använda en minigrävare för grävjobbet. Det skonar kroppen och ökar tempot rejält.

När grävningen är avklarad, markeras området med stolpar och utsträckt murarsnöre. Då får du en rak kant att gräva efter när du ska göra en ränna för de kantstenar som ska hålla hela beläggningen på plats.

1

Mät upp och slå i järnstolpar i alla hörn. Spänn upp murarsnöre mellan stolparna, så att du avgränsar uppfartens faktiska yta.

2

Gräv ca 40 cm ner i hela det avgränsade området, så att det finns utrymme för både bärlager (ca 30 cm), avjämningslager (4-5 cm) och armeringsmattor (ca 4 cm).

3

Hugg kanten jämn med en spade, när minigrävaren gjort det tunga arbetet. Gräv 10-15 cm utanför det markerade området, så att det finns plats för den betong som utifrån ska hålla kantstenarna på plats.

4

Kolla så att det grävts minst 40 cm djupt på hela området. Rensa därefter hela ytan från rötter, ogräs osv, och jämna till ytan med en spade.

5

Jorden komprimeras med en markvibrator så att den blir jämn och inte ger efter när den senare belastas med vikten av tunga bilar. Använd en padda på minst 200 kg och gå över hela området en gång.

02
Förstärk kanten med betongsten 4 Steg

Oavsett om en beläggning består av sten eller armeringsmattor av plast, lönar det sig att förstärka kanterna, så att beläggningen inte glider iväg med tiden.

Det gör du genom att gjuta fast kantstenar eller block i betong hela vägen runt längs beläggningens kanter.

Spänn upp ett snöre som markerar kantstenarnas färdiga höjd. Då har du hela tiden något att gå efter.

1

Fyll upp med makadam (32-64 mm) längs kanten, så att kantstenarna kommer i nivå med marken. Kom ihåg att göra plats för ett ca 5 cm tjockt lager betong under stenarna.

2

Kör ett varv längs kanten med paddan, så att du får ett fast och jämnt underlag till kantstenarna.

3

Lägg ett lager betong längs kanten. Det ska vara så fast att stenarna inte sjunker ner och så att du kan forma en kant på fram- och baksidan. Använd murarsnöre.

4

Kantstenarna placeras och justeras, så att de ligger i våg längs kanten och i höjd med marken. Använd en gummiklubba, så att du inte skadar kanten.

03
Komprimera underlaget 2 Steg

När kantsäkringen har härdat, kan du fortsätta med det 30 cm tjocka bärlagret av makadam. Det är krossad sten med raka ytor och vassa kanter. Det betyder att stenen packas och “låser sig” bättre än naturgrus, som består av sten med rundade kanter.

Stenen läggs i ett ca 10 cm tjockt lager och blandas med jord (förhållande 3:1). Räfsa och vattna jorden ned mellan stenarna och packa tills det är fyllt upp till ca 10 cm från färdig höjd.

1

Bärlager av makadam och jord packas med paddan. Du behöver göra det ett par gånger, då vibratorn inte kan komprimera hela det 30 cm tjocka lagret på en gång.

2

Se till att mäta efterhand, så att du inte fyller på för mycket. Bärlagret ska avslutas 10 cm under stenkanten.

04
Jämna till översta lagret 4 Steg

Innan du fyller på avjämningslagret med små stenar blandat med mulljord (3:1), ska du helst lägga ut våder av vattengenomsläpplig fiberduk. Fiberduken ser till så att det översta “fina” lagret inte blandar sig med det grövre bärlagret.

När du tidigare la de stora stenarna först och därefter blandade i jord, måste du här blanda de mindre stenarna med jorden innan du lägger ut blandningen på fiberduken.

1

Rulla ut våder av fiberduk över hela ytan, med ett överlapp på ca 10 cm. Håll under tiden fast fiberduken med en sten, så att den inte flyger iväg.

2

Fiberduken fästs med fästkrokar som här eller stålspjut, som bankas ner med lagom mellanrum.

3

Nu är det dags för avjämningslagret. Det ska vara 4-5 cm tjockt och bestå av småsten blandat med jord. När det är fördelat och jämnat till, packas det med markvibratorn.

4

Jämna till avjämningslagret, så att det finns plats för mattorna, som ska ligga med 1,5 cm fall per meter bort från huset. Här använder vi en avjämningsskena för proffs, men det går att använda en vanlig rätbräda.

05
Klicka enkelt ihop mattorna 4 Steg

Nu är det äntligen dags för det roliga jobbet att montera armeringsmattorna. Oavsett vilken sorts mattor du väljer, så sätts de samman på liknande sätt. Mattorna klickas enkelt ihop med hjälp av små låstappar, som stampas eller bankas ihop.

Själva läggningsmönstret varierar mellan olika tillverkare. Läs bruksanvisningen noggrant så undviker du att göra ett hörn som du inte kan klicka en ny matta i på grund av låssystemet.

1

Mattorna låses fast i varandra. Den sort som vi använder här, trycks i uppifrån och bankas ihop med den föregående mattan med en gummiklubba.

2

Spänn upp snören, så att du hela tiden har koll på riktningen, och så att mattorna läggs helt rakt.

3

Mattorna ska ha en helt jämn kant mot kantstenen. Du sågar enkelt och exakt till dem med en bordscirkelsåg. Kom ihåg att såga på rätt sida, så att låssystemet fortfarande passar.

4

Kör en runda över mattorna med markvibratorn när hela ytan är fylld.

06
Gräs på de stora ytorna 4 Steg

Det ska ligga lite jord i mattorna, så att gräset kan växa sig starkt och friskt trots trafiken.

Fyll en blandning av 70 % jord och 30 % sand i mattorna över hela området.

Lägg en skena längs området där det ska ligga stenar, så att du får en skarp gräns.

Fördela jorden, så att den ligger ca 5 mm under mattornas överkant.

Blanda gräsfrö med lite jord eller sand. Då är det enklare att fördela gräsfröna jämnt. Välj en tålig grässort som kan tåla trafik.

Material

 • Armeringsmattor
 • Makadam: 32-64 mm till bärlager och 8-11 mm till avjämningslager
 • Fiberduk (vikt: 100 g/m²) och fästkrokar eller spjut
 • Jord och sand
 • Gräsfrö (slitstarkt, t ex 30 % ängsgräs, 40 % rödsvingel och 30 % rajgräs)
 • Kantsten (här 10 x 60 x 17,5 cm)
 • Gjutbetong

Specialverktyg

 • Markvibrator
 • Ev. bobcat/minigrävare

Tidsförbrukning

En dag för 4-5 m², om du gör grävarbetet för hand.

Pris

Mattorna kostar från ca 160 kr m². Till det kommer grus, frön etc.

Svårighetsgrad

Att gräva är tungt arbete men inte svårt. Mattorna går lätt att lägga.

Ritning

Stark gjutning

För uppfarter, där belastningen är stor, behöver man gjuta en kantförstärkning hela vägen runt beläggningen. En trekantsgjutning med betong på båda sidor om kantstenen eller kantblocken ser till så att beläggningen inte börjar flytta på sig.

Tips & Tricks

En funktion - flera sorters mattor

Det finns många olika sorters armeringsmattor av plast. Principen är den samma, att små mattor klickas ihop till en stor yta. Det finns tillverkare som gör mattor i flera olika tjocklekar, och här är regeln att ju tjockare matta desto större belastning klarar de. För en vanlig uppfart är 37-40 mm tillräckligt.

Vissa varianter kan också läggas på lutande underlag, om de fästs mot underlaget med medföljande spjut.

Ecoblock finns i tre höjder, 30, 40 och 50 mm. 30 mm kostar från 230 kr per m².

Mattor från Jem & Fix är 40 mm höga. Kostar 149 kr för 0,93 m².

Armeringsmattor från Plastmo är 38 mm höga. Sett på nätet för 310 kr per m².

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppfart