Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Med gräsarmering i betong eller plast kan du göra en gräsmatta så stark att du kan parkera din bil på den, utan att den tar skada. Du kan också använda gräsarmering på de ställen där det är ett stort slitage, ex. vid gångstråk, framför förrådet eller vid gungställningen.

Med gräsarmering i betong eller plast kan du göra en gräsmatta så stark att du kan parkera din bil på den, utan att den tar skada. Du kan också använda gräsarmering på de ställen där det är ett stort slitage, ex. vid gångstråk, framför förrådet eller vid gungställningen.

Smarta, starka plastmattor

Du kan köpa armeringssten med håligheter som ger en ”grön” yta. Men om du lägger armeringsmattor av plast, kommer den gröna ytan dessutom att låta minst 70 procent av regnvattnet passera ner i marken.

Mattorna läggs på ett bärlager och fylls med en blandning av sand (30%) och jord (70%). Underlaget ska jämnas till men det måste inte vara lika jämnt som när man lägger stenplattor.

LÄS OCKSÅ: Så får du en stark gräsmatta med gräsarmering!

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du lägger armeringsmattor på din uppfart. Du kan bland annat se hur du:

  • bygger upp bärlagret
  • förstärker kanten med betongsten
  • komprimerar underlaget
  • jämnar till översta lagret
  • klickar ihop armeringsmattorna