Grön och stark uppfart med gräsarmering

Med gräsarmeringssten får du en stark uppfart som är lätt att underhålla och som kan suga upp stora mängder regnvatten. Se hur underlaget byggs upp och stenarna läggs.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
20.000 kronor

Intro

Väldigt ofta är en ny uppfart bara en stor yta av betongstenar. Så måste det inte vara. Om du väljer gräsarmering behöver du visserligen också lägga plattor, men med hål i så att det kan växa gräs. Väljer du armeringssten eller “plattor” av plast med stora hål för jord, kan det rinna ner mycket vatten i marken. Det är värt att fundera på om ditt avrinningssystem lätt blir överbelastat vid kraftiga skyfall.

En grön uppfart är lika stark som en klassisk uppfart med betongstenar och har en väldigt lång livslängd. Den är dessutom lättskött - gräset ska bara klippas regelbundet precis som en vanlig gräsmatta och få gödning ett par gånger om året.

Betong eller plast?

Det finns många olika sorters gräsarmering - de flesta av betong, men det finns också en del av plast. Innan du väljer ska du fundera på hur mycket du ska gå på beläggningen. Ju mindre gräs det kan växa i fogarna, desto bättre är stenarna att gå på. Betongsten är generellt också starkare än plast, som i gengäld är betydligt lättare.

GRÄSARMERING HANSA S:T ERIK,

betong, 40 x 60 x
10 cm. Cirka 275 kr per kvm.

GRÄSARMERINGSKUB,

betong, 20 x 20 x 8 cm.
Cirka 259 kr per kvm.

GRÄSARMERING BIRKA, S:T ERIK,

betong, 20/40 x 40 x
8 cm. Cirka 450 kr per kvm.

GRÄSARMERING

i plast (Jem & Fix), 40 x 60 x 4 cm.
Cirka 155 kr per kvm.

GRÄSARMERING

i plast (Plastmo), 3,8 x 38,6 x 58,6
cm. Cirka 360 kr per kvm.

Instruktion

01
Underlaget görs klart 6 Steg

Underlaget måste vara starkt när det ska hålla för tunga bilar, så att det inte sjunker ihop och det t ex bildas hjulspår. Det är helt avgörande för ett bra resultat att du tar bort det översta lagret jord och bygger ett nytt underlag av bärlager och stenmjöl. Lagerna ska packas efterhand och det ska göras fall så att vattnet leds bort från huset.

Du måste också se till att stenarna inte kan glida ut åt sidan. Det gör du med en kantsäkring, t ex genom att som här gjuta en kant av jordfuktig betong.

1

Det understa lagret stenmjöl packas med en 200 kg markvibrator. Fördela det så jämnt som möjligt på marken och kör över kors och tvärs med markvibratoren.

2

Gjut en kraftig kant av jordfuktig betong så stenarna inte riskerar att glida iväg. Dra ett murarsnöre där kanten ska vara. Kanten byggs upp genom att hålla en rätskiva längs snöret medan du fyller på med betong.

3

Lägg på bärlager och skapa fall på uppfarten så vattnet leds bort. Placera två metallrör i gruset som markerar fallet. Rören ska ligga 2 cm över den slutliga höjden eftersom lagret komprimeras och sjunker.

4

Bärlagret jämnas till när du har koll på fallet. Använd en rätskiva eller en lång, rak bräda som du drar över rören i sicksackrörelser. Det går lättare om ni är två som hjälps åt. Därefter tas rören bort.

5

Packa underlaget när betongkanten har torkat efter ca 3 dagar. Om gruset är torrt bör du vattna det med en vattenslang innan du kör med markvibratorn. Lagret kommer att sätta sig ca 2 cm när det har packats.

6

Lägg på sättsanden och jämna till det med rätskivan som åter dras över stålrören som du har lagt ner i underlaget på rätt höjd. Lagret med sättsand ska vara ca 3 cm högt.

02
Stenarna läggs 5 Steg

Det är viktigt att stenarna läggs med förband när det är för en beläggning på en uppfart med tunga bilar. Sten i förband - alltså där stenarna läggs förskjutna i förhållande till varandra - ger den starkaste beläggningen eftersom stenarna i det närmaste låses ihop.

När du ska lägga sten på en större yta är det en bra idé att hålla koll på riktningen, så att du inte riskerar att en liten skevhet växer sig stor. Det kan du göra genom att dra ett snöre var fjärde rad, som stenarna ska riktas in efter.

1

Stenarna läggs med en fog på 2-5 mm och i halvförband, dvs att varannan rad börjar med en halv sten, så att skarvarna inte hamnar framför varandra. Det ger den starkaste beläggningen.

2

Sedan handlar det bara om att sätta sten. När de ska kapas kan du använda en kraftig stenkap, som eventuellt kan hyras.

3

Spänn upp ett murarsnöre vid var fjärde rad så att du säkerställer att stenarna håller en rak linje. Här motsvarar det 80 cm.

4

Fyll hålen i beläggningen med jord när alla stenar har lagts. Den bästa jordblandningen består av lika delar jord och sand, som du enkelt kan blanda i en skottkärra och fördela med en piassavakvast.

5

Kör en sista gång med markvibratorn så att jordblandningen kommer på plats. Fyll på efteråt om det behövs. Och så ska det strös ut gräsfrön över beläggningen så jämnt som möjligt, som en vanlig gräsmatta.

Material

 • 9 m3 stenmjöl
 • 7 m3 bärlager
 • 1 m³ jordfuktig betong
 • 2 m³ sättsand
 • 45 kvm gräsarmeringssten
 • 1 m³ jord och 1 m³ fogsand
 • Gräsfrön

Specialverktyg

 • Markvibrator, 200 kg
 • Stenkap, kraftfull

Tidsförbrukning

Ca 1 vecka.

Pris

Ca 20.000 kronor för 45 kvm.

Svårighetsgrad

Det är viktigt att underlaget är i ordning, speciellt på en uppfart. Själva plattläggningen är inte svår.

Ritning

Underlagets uppbyggnad

Det är viktigt att du gör ett stabilt underlag till en gräs­ armerings beläggning - särskilt när det ska köra bilar på den. De är tunga och för att undvika att det bildas hjulspår ska det översta lagret jord tas bort och ersättas med grus som packas så att det blir fast.

Underlagets uppbyggnad

Video

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

TEKNIK: Delning av sten och plattor

En kraftfull vinkelslip med diamantskiva klarar uppgiften

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppfart