Så enkelt slipper du ogräs i beläggningen

Tänk dig för, innan du väljer sanden du ska ha mellan stenar och plattor på din uteplats och på din uppfart. Fogarna är avgörande för om det kommer upp ogräs i din plattsättning, hur stark den blir och hur länge den kommer hålla.

Därför är fogarna så viktiga

Det är oftast plattor och sten som får mest uppmärksamhet, när vi pratar om en beläggning – nya vackra plattor på uppfarten eller på terrassen, eller natursten på trädgårdsgången.

Det är helt naturligt, men det är både dumt och kortsiktigt att inte tänka på fogarna när du plattsätter. När underlaget är bra så är det nämligen fogarna som ger beläggningen kraft att stå emot mossa och ogräs, klara tunga bilar och små myror samt att motstå regn och tjäle.

Det är lätt att tänka på fogsand som något som bara fyller de irriterande springorna mellan stenar och plattor. Men fogen har en rad fördelar som går längre än så. Det är därför du inte ska lägga stenarna så tätt som möjligt.

Det måste finnas plats för att fylla fogen, så att den kan arbeta för hela beläggningen. Hela styrkan i din uppfart beror nämligen på att fogen binder samman alla plattor till en enda helhet.

LÄS OCKSÅ: Därför ska du använda fogsand!

LÄS OCKSÅ: Använder du (också) din ogräsbrännare fel?

Fogens många funktioner

Ger stenarna styrka genom att sprida belastningen ut från stenen till grannstenarna och ner i bottenmaterialet. Utan täta fogar går stenarna lättare sönder.

Skyddar kanterna på stenen, eftersom de inte ligger och gnider mot varandra. Gör de det, knäcks de så fort en bil kör över dem.

Håller ogräs borta, när ytan är så tät att ogräsfrön inte lägger sig och gror av fukten i fogen, eller får möjlighet att borra ner sina rötter mellan stenarna.

Förhindrar ogäs underifrån, och gör det omöjligt för växten att ta sig upp mot ljuset.

Leder bort vattnet i den riktning som beläggningens fall leder det, så underlaget hålls torrt. Detta är dess stora styrka.

Leder ner vattnet i underlaget, om det är en yta som ska kunna ta upp regnvatten. Det kräver att fogen snabbt leder bort och ner vattnet.

Dämpar rörelser, när uppfartens stenar rör sig, ex. när en bil kör över den. Med tiden kommer den antagligen röra sig något ovan eller under markhöjd, eller sidled, men med fogen som hjälp säkerställer du en sammanhängande yta.

Håller myror och andra insekter borta, så de inte bygger bo under stenarna.

Gör plattsättningen snygg att se på. Det ingår ju också i dess uppgift.

Klassisk fogsand

VAR: Terrasser, uppfarter, trädgårdsgångar, cykelvägar, parkeringsplatser osv - kort sagt alla klassiska beläggningar med fogbredder upp till 5 mm (eller lite mer, om sanden är gjord för det).

NÄR: När du vill ha en solid beläggning som klarar alla de klassiska funktionerna. Det kan vara allt från belastningen från tung trafik till att hålla undan ogräs och insekter, eller att leda bort regnvatten till någon form av avlopp eller dränerat område.

VAD: Fogsanden består av kvarts, med korn i olika storlekar från 0 till 1,5 mm. Några produkter har tillsatta mineraler, som under lång tid gör det svårt för ogräs att få fäste. Finns i flera färger.

VARFÖR: Sanden packas och blir en tät massa, som sakta suger upp och dränerar. Den behåller förmågan att anpassa sig till omgivningen under hela sin livstid - och riskerar därför både att sjunka och försvinna, så fogarna behöver regelbundet fogas om.

HUR: Fogarna fylls med fogsand, tålmodigt i alla riktningar. Därefter körs beläggningen över med en vibratorplatta, så sanden packas ner i fogarna, där sättgruset fyller upp underifrån. Fogarna fylls på igen under några dagar. Både sand, plattor och luft ska vara snustorra, så kornen åker ner lätt och packas bra.

VILKA: Bl.a. Boke Fogsand, Hey’di Fogsand och Benders Fogsand.

PRIS: Ca 40 kr för 15 kg.

Stenmjöl

VAR: Terrasser, uppfarter, trädgårdsgångar och andra klassiska beläggningar med upp till 20 mm breda fogar.

NÄR: När du vill ha de klassiska egenskaperna som en fog med fogsand besitter, men har mer än 5 mm breda fogar i hela eller delar av beläggningen.

VAD: Stenmjöl är krossad granit i kornstorlekar från 0 till 2 eller 3 mm. Stenmjöl varierar i kvalitet, då det är svårt att styra kornstorleken. Kan vara tillsatt ogräshämmande mineraler. Flera färger.

VARFÖR: Stenmjöl har samma kvaliteter som fogsand och bildar en klassisk fog, som bevarar elasticiteten under hela sin livslängd. Den är på ett sätt bättre än fogsand, för utöver att skydda breda fogar kan den även användas till smala fogar - och det kommer dessutom hålla längre.

HUR: Den nygjorda beläggningens fogar fylls med det torra stenmjöjet, med tålmodiga rörelser i alla riktningar, varpå beläggningen vibreras. Fogarna fylls på, så långt det är nödvändigt. Det måste vara torrt för att stenmjölet ska kunna packas och tränga ner helt. Det kan vara svårt att få ner i smala fogar.

VILKEN: Bl.a. Boke Stenmjöl och Combimix Stenmjöl.

PRIS: Ca 35 kr för 15 kg.

Sättgrus

VAR: Mellan kullersten, marksten och natursten i klassiska beläggningar, där stenarna sätts djupt ner i sättgruset och fogarna varierar mycket i bredd. Normalt har beläggningen inte mycket trafik.

NÄR: När du önskar dig en beläggning med klassiska funktioner, där fogarna är för breda för fogsand - och du tycker att stenmjöl och fogsand med bindemedel får fogarna att se lite för ”kliniska” ut.

VAD: Grus med stor variation i kornstorlek från 0 upp till 4 mm. Används annars som det övre tunna skiktet under stenarna, där det vid komprimering med vibratorplatta också fyller upp fogarna något underifrån.

VARFÖR: Enkelt, billigt och bra där fogarna inte är under 4 mm breda, och om du är förberedd på att fogen behöver rensas och fyllas på igen.

HUR: Sättgruset trycks upp i fogarna, medan stenarna trycks ner i samma grus. När beläggningen har packats, efterfylls fogarna med sättgrus.

VILKEN: Det är samma typ av grus som stenarna sätts i. Kallas även sättsand.

PRIS: Ca 50 kr för 20 kg.

Fastfog (torr)

VAR: Terrasser, trädgårdsgångar och uppfarter med lätt trafik - och med fogbredd från 2 till 15 mm.

NÄR: När du på en vällagd beläggning vill lägga lite extra på att få en fog som är ogräsfri och inte kräver underhåll under några år. Ett tillsatt bindemedel gör den översta delen av fogen fast.

VAD: Kvartssand i storlek från 0 till 1 mm, som är tillsatt bindemedel, så det blir en hård men stabil och flexibel fog. Fogens hårdhet gör att ogräs inte kan växa i fogen.

VARFÖR: De fasta fogtyperna håller längre än fogsand och stenmjöl, för de är sammansatta till en hård, elastisk fog som följer stenens rörelser. Dock inte om stenarna glider för långt ifrån varandra. Då tappar fogen sitt grepp och måste bytas ut helt, då den inte kan efterfyllas.

HUR: Sanden sopas ner torr mellan sten och plattor och vibreras i omgångar som vanlig fogsand. Därefter sopas beläggningen ren och vattnas försiktigt med vattendimma. Kontrollera att sanden är fuktig i hela fogens djup, men undvik att vattna för mycket, så att bindemedlet inte sköjs bort. Efter ett dygn är fogen klar att gå på.

VILKEN: Danfast No Grow och Romex Fastfog.

PRIS: Ca 350 kr för 15 kg.

Hårdfog (fuktig)

VAR: Terrasser, trädgårdsgångar och uppfarter med upp till 100 mm fogar. Underlaget ska kunna ta upp och dränera undan vatten, så här kan du alltså inte använda vanligt sättgrus och bärlagergrus.

NÄR: När du vill lägga lite extra på att garanterat ha minsta möjliga underhåll de första åren och ha en beläggning, som leder regnvattnet ner i marken istället för att leda bort det.

VAD: Kvartssand och bindemedel som ger en hård, elastisk fog. Köps oftast färdigblandad som en blöt massa och fylls i fogarna på en våt beläggning. Finns i kornstorlekar från 1 och 1,5 mm ända upp till 4 mm.

VARFÖR: För att få en nästan underhållsfri, dränerande beläggning, som inte påverkas av regn, myror och ogräs lika snabbt som traditionella fogar gör. Löser alla klassiska fogfunktioner så länge stenarna inte glider från varandra, och fogarna tappar greppet om dem. Då måste fogen bytas ut helt.

HUR: Den nylagda beläggningens plattor eller stenar vattnas, innan den fuktiga färdiga fogblandningen hälls ut på dem och försiktigt trycks ner i fogarna, med svepande rörelser tills de är helt fyllda. Beläggningen hålls blöt under arbetet; det hjälper till att fylla fogarna helt. Till sist spolas beläggningnen helt ren utan att förstöra fogarna.

VILKEN: Ex. Bender Hårdfog Lithomex Heavy och Romex Easy Drive från Flisby.

PRIS: Ca 400-600 kr för 15 kg.

Dränerande fog

VAR: Dränerande terrasser, trädgårdsgångar och uppfarter.

NÄR: När du vill ha en beläggning som suger åt sig regnvatten och leder det ner i marken, så det inte belastar avloppsnätet. Fogarna ska utgöra minst 10 procent av beläggningen.

VAD: Finns både som finfördelat stenflis (2-5 mm) och fogsand utan de minsta partiklarna. Båda kan användas till fogar, som är nästan lika solida som klassiska sandfogar.

VARFÖR: De dränerande fogarna tillåter regnet att sippra ner i marken, så beläggningen inte belastar avloppsnätet. Kraftiga regnfall ökar p.g.a. klimatförändringar. Det är därför en bra idé med vattengenomtränglig fog, för att minska belastningen på avloppsnätet.

HUR: Beläggningen görs av material som bibehåller sin bärförmåga, även om det är fuktigt, och som låter regnvattnet passera snabbt igenom den. Det vill säga skärv eller dränerade bärlagergrus. Fogarna fylls upp och vibreras som klassisk fogsand.

VILKEN: Bl.a. PCI Pavifix 1K Extra och Romex Fastfog.

PRIS: Ca 50 kr för 20 kg.

Fantasifulla fogar

VAR: Terrasser och speciellt trädgårdsgångar.

NÄR: När du vill ge din beläggning extra liv med gröna fogar. Du slipper också att rensa ogräs, för nu är det meningen att fogarna ska vara beväxta.

VAD: Här får du använda fantasin, men om du blandar ner lite jord i fogmaterial som sättgrus eller stenflis, så kan det växa ex. gräs, mossa eller andra mattbildande växter.

VARFÖR: För att skapa en mer naturlig koppling mellan trädgårdens beläggningar och t.ex. gräsmattan, eller för att få en mer ”grön” lösning.

HUR: Prova dig fram, men börja med de mer regelbundna fogarna, så fogarna fortfarande uppfyller sin funktion så långt det går.

VILKEN: Foggräs på påse finns att köpa, men övriga kombinationer får göras själv.

PRIS: Ca 50 kr för 20 kg (sättgrus).

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beläggning