Använder du (också) din ogräsbrännare fel?

Det är en ganska vanlig missuppfattning att ogräs ska brännas bort. Det är mycket effektivare om du bara bryner det. För genom att hetta upp ogräset fördärvar du cellväggarna i växten. Då dör det efter några få dagar.

Ogräsbrännare: Använder du (också) din ogräsbrännare fel?

En mycket fuktig träskiva kan användas att skärma av med. Men det är bäst med skiva av obrännbart material.

Det ska erkännas att det verkligen är frestande att bränna ner varenda liten ogräsplanta medan du går runt med den eldkastande ogräsbrännaren.

Men gör det inte! Ogräset kommer upp igen fortare än du anar och det beror på att rötterna överlever din attack och att växten på det sätt kan börja om från början.

Om du i stället nöjer dig med att bryna ogräset mycket hastigt så skadar du växtens celler, vattnet i den dunstar och hela växten dör. Den dör av törst.

Du kan inte bekämpa allt ogräs på en gång med ogräsbrännare!

Även om du gör allt enligt regelboken är det inte möjligt att få bukt med allt ogräs efter endast en behandling med ogräsbrännare, så du måste vara beredd att ta fram eldkastaren igen. En del växter kommer att överleva din attack även om de försvagas märkbart och nytt ogräs kanske sår sig själv.

Proffs brukar säga att man ska värmebehandla cirka var 14:e dag från april till midsommar och sedan var tredje vecka.

Tanken bakom att snabbt bryna ogräset

Alla växter måste kunna suga till sig vatten och detta kan du sabotera genom upphettning. Det är det du ska göra med din ogräsbrännare. Den är allra effektivast på små späda växter. De dör efter bara någon sekunds upphettning.

Gräs, maskrosor, tistlar och nässlor kräver i regel ett par behandlingar. Ta gärna fram ogräsbrännaren redan efter fyra-fem dagar och behandla på nytt.

Ogräsbrännare: Tanken bakom att snabbt bryna ogräset

Håll brännaren cirka 10 cm från växten och låt flamman sedan hetta upp växten ett par sekunder. Det räcker.

Det här händer med ogräset

Føre

Bearbetning

Precis efteråt

Dagen därpå

1 vecka senare

Ogräsbrännare: Kontrollera om din ogräsbrännare har skadat cellväggarna i bladen

Det är lätt att kontrollera om värmen har skadat cellväggarna i bladen. Ta upp ett blad och kläm det mellan två fingrar. Blir det en mörk fläck så har du gjort på rätt sätt, cellerna har sprängts och växten torkar ihjäl.

Var försiktig med ogräsbrännaren

Ogräsbrännare är den indirekta orsaken till en mängd bränder varje år. Den verkliga orsaken är slarvig hantering med elden. Det finns all anledning att hantera den försiktigt och hela tiden hålla ett öga på lågan.

Använd inte ogräsbrännaren när det är snustorrt ute eller när det blåser. Det är bästa att bränna ogräs efter ett par regnskurar. Ev. kan du vattna först.

Se till att ha brandsläckningsutrustning i närheten. En vattenslang, en våt filt eller kanske en eldsläckare.

Håll avstånd till torra buskar eller skärma av dem!

Olika typer av ogräsbrännare

När man ska köpa en ogräsbrännare kan man välja mellan två olika typer:

  1. Ogräsbrännare med gas
  2. Elektrisk ogräsbrännare

Här kan du läsa om fördelarna och nackdelarna med de två olika typerna.

1. Ogräsbrännare med gas

Ogräsbrännare med gas är inte någon ny uppfinning. Användningen av gas ger en stark och effektiv låga, som brinner så länge det finns gas i tuben. Och det är den långa arbetstiden samt lågans styrka som gör ogräsbrännare på gas så populära. Många trädgårdsmästare och trädgårdsentusiaster väljer därför ogräsbrännare med gas.

Som med alla andra redskap finns det nackdelar och fördelar med de olika sorterna av ogräsbrännare. För de gasdrivna ogräsbrännarna är nackdelen bland annat brandfaran som de medför. Det sker en del brandolyckor i de svenska trädgårdarna, i förråd och källare, och här misstänker man att en del ogräsbrännare tenderar att självantända. Det är därför en bra idé att förvara sin ogräsbrännare i en bod, eller under ett skärmtak, en bit från huset så att elden inte kan sprida sig om olyckan skulle vara framme.

En annan nackdel med ogräsbrännaren är att de behöver fyllas på och att det kostar pengar. Den är tung och besvärlig att ta med sig och när man arbetar, men det sistnämnda finns det dock bot för.

Har du investerat i en ogräsbrännare med gas kan det vara en bra idé att köpa till en vagn, så att du kan dra den tunga gasflaskan efter dig när du arbetar. Det underlättar arbetet enormt mycket.

Ogräsbrännare: Ogräsbrännaren med vagn

En ogräsbrännare med vagn gör det lättare att hantera ogräsbrännaren och den medföljande gasflaskan.

2. Elektrisk ogräsbrännare

Ska du bara bränna lite ogräs mellan plattorna då och då kan en elektrisk ogräsbrännare vara ett bra alternativ till den traditionella ogräsbrännaren.

Den elektriska ogräsbrännaren skiljer sig först och främst från ogräsbrännaren med gas genom att den är elektrisk, och därför behöver en lång förlängningssladd om du ska kunna ta med den överallt i trädgården. Däremot är den inte i närheten av så tung att släpa runt på som en gasdriven.

En annan fördel är att den elektriska ogräsbrännaren inte gör en låga, utan i stället genererar luft på upp mot 650 grader, som ger ogräset en så kallad termisk chock som spränger cellerna inifrån. Plantan vissnar inom loppet av några dagar.

Utöver detta är de elektriska ogräsbrännarna billiga, och vad gäller brandfaran så är den minimal när ogräsbrännaren förvaras.

Ogräsbrännare: Elektrisk ogräsbrännare

Ett exempel på en elektrisk ogräsbrännare är denna brännare från Hozelock. Den blåser en 600° varm luftström mot ogräset. Och det fungerar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgårdsmaskiner