Våtrumssäkring

Efter ett dygn har golvet torkat så mycket att man kan gå på det. för att slippa framtida vattenskador ska alla väggar våtrumssäkras. du får göra våtrumsarbete själv, om det görs fackmannamässigt. Men försäkringsbolagen kräver oftast dokumentation. Det är lämpligt att fotografera utrymmet du arbetar med, och spara uppgifter om olika material. Hör även med ditt försäkringsbolag i förväg.

Muraren börjar med att tvätta väggarna med sprit, så att alla tvålrester, fett och annan smuts. Var extra noga runt blandaren. Vid vattenrören sätter man en krage av självklistrande tätningsband, tillverkat av syntetiskt gummi. Skär av en bit på cirka 10 cm från rullen och vik den två gånger så att du får en fyrkant.Det vikta hörnet skärs av med en hobbykniv och man har en tätningslapp med ett hål för vattenröret.

DU kan också använda en kakeltång för att klippa av hörnet.Kontrollera att lappen verkligen passar till röret innan du tar bort folien på tejpens baksida.Tejpen fastnar så att det nästan är omöjligt att ta bort den, därför är det väldigt svårt att släta ur veck. Muraren börjar med att ta bort folien på ena sidan och klistrar fast tejpbiten på väggen. Först när den sitter fast plockas resten av folien bort. Lappen runt nästa vattenrör fästs på samma sätt. Det är viktigt att tätningsremsan trycks fast ordentligt, så att den nästan smälter samman med underlaget. Du kan till exempel använda en murarslev.

Alla fogar, kanter och hörn ska förses med tätningsband. Hantverkaren mäter upp hur långa remsor han ska klippa från rullen.När du, som här, ska fästa remsan i ett hörn rekommenderar hantverkaren att man bara tar bort 50 cm folie åt gången och bara längs ena sidan. Då är det lättare att styra var remsan hamnar.Tätningsremsan ska gå hela vägen ner till golvet och runt avloppet ska den, som här, täcka kanten, för att det ska bli helt tätt.

När ena kanten av remsan sitter på plats fäster man resten av den på samma sätt. När det sitter tätningsremsor i alla hörn ska det på motsvarande sätt fästas remsor i övergången mellan golv och vägg. Speciellt runt avloppet inne i duschhörnet ska man vara noga med att få alla fogar helt täta. För att få en helt vattentät konstruktion ska man nu föra på en speciell tätningsmassa, ett membran, på väggen. Kontrollera gällande regler för att få reda på hur stora områden som kan påföras membran åt gången. Här använder vi ett tvåkomponentsmembran. Det består av ett bindemedel som man blandar med pulver. Följ angivet blandningsförhållande. Med en fot på vardera sidan spannen är man säker på att den inte flyttar på sig medan man blandar.

LÄS OCKSÅ: När är det nödvändigt med våtrumsspackel?

Som alltid bör verktygen tvättas direkt efter användningen.ätningsmembranet kladdar lätt, så se till att använda gamla avlagda kläder och ett par gummihandskar. Membranet förs på med en stålskånska eller ett putsbräde på samma sätt som när man putsar en vägg. När massan fördelats över ytan ska den kammas upp. Muraren använder en tandspackel med 4 mm tänder. Kamningen säkerställer att membranet blir lika tjockt över hela väggen. För att sedan släta till ytan så att man kan sätta kakel på den glättas kammarna med baksidan av tandspackeln. Med en 4 mm tandspackel får man till slut en tjocklek på tätskiktet om 1 mm när man glättat ytan.

Runt rörgenomföringarna kan det vara nödvändigt att använda en murslev för att komma åt att glätta. Övriga väggar påförs membran på samma sätt tills det sitter tätningsmembran runt hela våtrumszonen.Membranet torkar på ett dygn och sedan kan man sätta upp kakel.

LÄS OCKSÅ: Våtrumsfärg: Här ska du använda våtrumsfärg