När är det nödvändigt med våtrumsspackel?

Våtrumsspackel är en del dyrare än vanligt spackel. Är det överhuvud nödvändigt? Eller kan du nöja dig med vanligt spackel i ditt badrum?

Våtrumsspackel: Vad är våtrumsspackel?

Våtrumsspackel appliceras på samma sätt som vanligt spackel.

Vad är våtrumsspackel?

Våtrumsspackel är en förstärkt, lätt sandspackelmassa som är klar att användas.

Våtrumsspackel är utvecklat till att förhindra att fukt tränger in i väggen, men den är samtidigt diffsuionsöppen vilket gör att väggen kan "andas”.

Var bör man använda våtrumsspackel?

Det finns inga ställen där man inte kan använda våtrumsspackel, men det är mest meningsfullt att använda våtrumsspackel i våtzonerna i badrummet.

Hur arbetar man med våtrumsspackel?

Våtrumsspackel skiljer sig inte från vanlig spackelmassa i förhållande till arbetsprocessen. Den dras ut med en bred spackel, om det ska bredspacklas, eller med en mindre spackel om du ska spackla på ett svåråtkomligt ställe.

För att få en helt slät yta är du i regel tvungen att spackla flera omgångar och slipa mellan varje spackling - precis som vid vanlig spackling.

Som utgångpunkt ska hål med ett djup på mer än 3 mm spacklas i flera omgångar. För att undvika sprickbildning är det dessutom viktigt att vårtrumspacklet är genomtorkat innan nästa lager appliceras.

Våtrumsspackel: Hur arbetar man med våtrumsspackel?

Det kommer alltid finns en del förhöjningar efter en bredspackling. De kan dock lätt slipas bort.

Vilka material fäster våtrumsspackel på?

Våtrumsspackel kan användas på flera olika underlag. Våtrumsspackel kan bland annat användas i tak och väggar av betong, lättbetong, puts och gipsskivor.

Vad kostar våtrumsspackel?

Precis som med andra material varierar priset på våtrumsspackel också. Medan 10 liter vanlig spackelmassa kan fås för under 200 kronor, får du räkna med att betala runt 400-500 kronor för motsvarande mängd våtrumsspackel.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Material