Så här monterar du glasvägg i duschhörnan

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
5.000 kronor

Intro

OBS: Den här beskrivningen är en del av ett större tema.
Se hela temat här: Nytt badrum ända från början

Är duschutrymmet tillräckligt brett kan man nöja sig med en enkel glasskiva som här - passagen ska helst vara minst 50 cm bred för att det inte ska bli alltför trångt att gå in och ut i duschen. Alternativt kan du sätta upp en extra glasskiva som dörr, så att du sätter för helt och hållet.

Vår dusch är 130 cm bred och vi har valt en glasskiva som är 80 cm bred.

Instruktion

01
Glasvägg 9 Steg

1

Markera på väggen var glasskivan ska monteras. Vi har planerat att den ska stå på kanten av den 1 cm höga kant som vi har gjort från duschgolvet och upp till resten av badrummets klinkergolv.

2

En sugkopp på glaset ger ett bra grepp. Låt skyddshörnen sitta kvar och ställ glasskivan på en träbit så att den inte skadas av den hårda klinkern.

3

Sätt monteringsskenorna på glasskivans kanter. Skenorna finns i ett antal olika metaller och ytbehandlngar. Undvik dem av plast som lätt blir för instabila.

4

Glasskivan lyfts med stor försiktighet på plats i det 1,5 cm breda spåret som vi har satt längs klinkerkanten. Kolla så att den står i lod.

5

Räta upp glasskivan och skenan i lod med hjälp av de små, klara ”klossarna” som kan köpas tillsammans med glaset. Golvet lutar ju mot brunnen, så det behöver justeras lite.

6

När klossarna är på plats och glasskivan står i lod markeras glaskanten på U-profilen + 1 mm, det är så mycket plats som silikonet i väggskenan kommer att ta efter monteringen.

7

Skenan kortas av därefter med en fintandad bågfil eller elsåg. Med en fil tas spår och vassa kanter bort.

8

Ta av metallprofilerna från glasskivan, nu är provmonteringen färdig.

9

Metallskenan fästs på väggen med skruvar - kom ihåg att hålen ska vara försänkta och i höjd med U-profilen, annars kommer måtten inte att stämma.

02
Montering av skenor och glasskiva 9 Steg

Precis som väggskenan ska golvskenan fästas. Den limmar vi fast - vi har golvvärme, som vi helst inte vill punktera med en skruv.

Det silikon som vi använder är en specialprodukt som är gjord för just montering av glas i våtrum.

Var noggrann när du arbetar med silikonfogar som här. Silikon är klibbigt och kan krångla, men du ska sätta snygga fogar - annars syns dina misstag väldigt tydligt. Silikon ska fästa men inte synas.

1

Golvet avfettas mycket noggrant med sprit och en ren trasa.

2

Avfetta också på insidan av U-profilen - och gör det flera gånger. Det är viktigt!

3

Sätt därefter en sträng klar specialsilikon på insidan av U-profilen. Silikonet är till för just montering av glas.

4

Lägg en smal sträng silikon på klinkerna där skenan sedan ska fästas. Vi vill inte borra hål i golvet. Dels för att det inte behövs, dels för att vi har golvvärme under klinkerna.

5

I golvprofilen sätts också en sträng silikon och profilen träs på glasskivans undersida. KOM IHÅG att först lägga de små klara kilarna i profilen. Det är kilarna som ser till att skivan står lodrätt.

6

Skivan med den nedre skenan på lyfts in i väggskenan och sänks ner på plats på golvet. Kolla så glasskiva och undre skena passar på längden och att skivan står exakt där den ska.

7

Spraya med en mild tvålvattenlösning. För glasskivan ända in mot väggen, gärna med stort tryck, för silikonet både bakom skenan och där nere ska tryckas ihop helt.

8

Med försiktig hand och utan att råka knuffa till glasskivan tas överflödigt silikon lätt bort, både det som har sipprat ut från den nedre skenan och det som har tryckts ut under den.

9

Samma procedur upprepas längs in- och utsida på den lodräta delen av glasskivan. Torka av överflödig silikon från fogpinnen, spreja med tvålvatten och fortsätt med fogpinnen. Låt fogen torka i 24 timmar.

Material

  • 8 mm säkerhetsglas, 80 x 200 cm inklusive aluminiumskena
  • Klara glasklossar
  • Våtrumssilikon

Specialverktyg

  • Sugkopp för glas

Tidsförbrukning

Ett par timmar.

Pris

Ca 5.000 kronor

Svårighetsgrad

Det ser kanske svårt ut, men det är faktiskt ganska enkelt - bara du behandlar glaset försiktigt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Duschkabin