Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det ser så enkelt och elegant ut när duschhörnan i badrummet avslutas med en fristående glasvägg. Du kan själv sätta upp väggen, försäkrar yrkesmannen medan han med säkra rörelse och erfarna grepp visar hur det ska gå till. Men det förutsätter att du är noggrann och fullständigt uppmärksam på de fällor som är en naturlig – och farlig – del av en uppgift som denna, nämligen felaktiga mått, för små lister eller skenor och feta ytor.

Felaktiga mått på glaset får du om du inte tar hänsyn till skevheter i väggen. Du beställer det härdade säkerhetsglaset med dina mått och eftersom du sedan tar emot en rektangulär glasskiva så ska den passa. Men det gör den inte om du endast har mätt bredden längs golvet. Det beror på att väggen ofta lutar inåt.

För små glasskenor får du om du inte har tagit hänsyn till skevheter i väggen och på golvet. För om glaset inte helt kommer in i hörnet ska skenorna vara så långa att de gör det och de ska vara så breda att de går minst 6 mm in på glaset.

Feta ytor måste du gör allt för att undvika. Om kakel, klinker eller skenor är feta så håller inte limmet i längden. Avfetta därför alla ytor noga.

LÄS OCKSÅ: Geniala byggskivor till duschhörnan