Elegant glasvägg framför duschen

Fel mått på glas och skenor är en av fallgroparna när man sätter upp en glasvägg. Men följer du proffsets råd kan du själv sätta upp den med ett perfekt resultat.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 timmar
Pris
5.000 kronor

Intro

Det ser så enkelt och elegant ut när duschhörnan i badrummet avslutas med en fristående glasvägg. Du kan själv sätta upp väggen, försäkrar yrkesmannen medan han med säkra rörelse och erfarna grepp visar hur det ska gå till. Men det förutsätter att du är noggrann och fullständigt uppmärksam på de fällor som är en naturlig – och farlig – del av en uppgift som denna, nämligen felaktiga mått, för små lister eller skenor och feta ytor.

Felaktiga mått på glaset får du om du inte tar hänsyn till skevheter i väggen. Du beställer det härdade säkerhetsglaset med dina mått och eftersom du sedan tar emot en rektangulär glasskiva så ska den passa. Men det gör den inte om du endast har mätt bredden längs golvet. Det beror på att väggen ofta lutar inåt.

För små glasskenor får du om du inte har tagit hänsyn till skevheter i väggen och på golvet. För om glaset inte helt kommer in i hörnet ska skenorna vara så långa att de gör det och de ska vara så breda att de går minst 6 mm in på glaset.

Feta ytor måste du gör allt för att undvika. Om kakel, klinker eller skenor är feta så håller inte limmet i längden. Avfetta därför alla ytor noga.

LÄS OCKSÅ: Geniala byggskivor till duschhörnan

Instruktion

01
Före beställning av glas och lister 2 Steg

Att mäta är en väsentlig och kanske den viktigaste delen av förberedelserna, framför allt om du önskar smala lister som är diskreta och som dessutom går minst 6 mm in på glaset.

Skenorna kan följa golvets och väggens ojämnheter, men det kan inte glaset och därför ska skenorna vara så djupa att de eliminerar skevheterna. Bredden på skenorna ska motsvara glasets tjocklek plus 3 mm på varje sida för silikonfogen.

1

Mät för glaset med både tumstock och vattenpass. Väggens skevhet, rummets höjd och golvets lutning ska tas med. Öppningen in till duschen ska vara minst 60 cm, helst 80 cm.

2

Glasskivans bredd mäts längs golvett när du har tagit hänsyn till väggens eventuella lutning in mot rummet. Då ska glaset vara så mycket smalare som lutningen är. Se även text till höger.

02
Golvskenan limmas fast 7 Steg

Skenorna är ofta cirka 2 meter långa och vår man kapar dem med specialklinga i kapsågen. Det går dock lika bra med en bågfil om du inte har en kap- och geringssåg.

Innan du limmar fast golvskenan ska du kontrollmäta för att se vilka av de glasklara distansbrickorna som ska användas för att få den att ligga vågrätt. Men distansbrickorna ska läggas i skenan, inte under den, för det är glaset som ska stå vågrätt.

1

Undersök vilka distansklossar som behövs. När du har kapat skenan lägger du den på plats och pallar upp den vågrätt med en kloss i varje ände. Lägg därefter klossarna åt sidan.

2

Avfetta golvet där skenan ska limmas fast. Grundlig avfettning är en förutsättning för att limmet ska hålla och i ett badrum finns det gott om fett och tvålrester på både golv och väggar.

3

Även golvskenan ska avfettas och du kan nästan inte vara för noggrann. Vår yrkesman använder ett specialmedel men du kan använda T-grön eller T-röd.

4

Lägg en sträng fästmassa på undersidan av skenan. Använd glasklart silikonlim (silikonfästmassa) för våtrum. Klicka ut en sträng med din fogpistol.

5

Tryck fast skenan på golvet. Silikon fäster nästan genast och härdar snabbt. Låt skenan sitta en timme så har silikonet härdat så mycket att skenan inte rubbas under återstående arbete.

6

Glaset lyfts på plats och sticks ner i skenan. Vår glasmästare använder sugkoppar för att lyfta glaset, men den är inte tyngre än att du kan lyfta det för hand. Lägg filtar på golvet som skydd.

7

Brickorna limmas fast i skenan när du är säker på att de är de rätta. De ska kanske vara grövre för att tåla trycket och kanske en smula tjockare. Kolla med vattenpass att sidan blir vågrät.

03
Väggskenan limmas fast 5 Steg

Väggskenan fästs med både lim och skruvar. Limningen ska utföras på samma sätt som på golvet, men här ska skenans förankring förstärkas med skruvar. För att skruvarna ska hamna rätt i förhållande till fogarna måste du själv borra hål i skenan. Hålen ska sedan försänkas så att skruvhuvudena inte sticker upp och skadar glaset, som lätt kan spricka om det stöts mot en hård kant eller ett skruvhuvud.

1

Väggskenan ska kapas till rätt längd. Passa på att markera höjden på väggen medan glaset står på brickorna. Mät sedan och kapa skenan.

2

Borra hål för skruvarna i skenan. När den har kapats till rätt längd håller du dem mot väggen och markerar ett borrhål på cirka var 30-40:e cm. Försänk sedan skruvhålen.

3

Markera borrhålen på väggen genom hålen i skenan och borra sedan.

TIPS: Klicka in silikon i hålet, tryck in pluggen och knacka in den med en skruv i så att den försänks. Dra ut skruven.

4

Klicka fram en sträng silikon på baksidan av skenan när du ännu en gång har avfettat både skenan och väggen. Glasmästaren väljer ett vitt silikonlim som passar i färg till kakelplattorna.

5

Skenan hålls upp mot väggen och trycks fast. Sätt skruvar i hålen och dra åt dem så att skenan sitter fast. Om det pressas ut silikon tar du genast bort det.

04
Glasskivan limmas fast 5 Steg

Nu är det dags att limma fast glasskivan i skenorna. Fram med putstrasa och avfettningsmedel och avfetta noga innan glaset ställs i en sträng silikon i golvskenan.

Den 8 mm tjocka glas­ skivan är tillräckligt stark för att kunna stå utan annat stöd än de två skenorna, men vi rekommenderar att du också fäster den i taket eller i mot­ stående vägg med en stång och ett beslag.

Kladd på glaset och skenan torkas av och överflödig silikon dras av med en silikonbricka. Efter en härdning på en timme är duschhörnan klar att användas.

1

En sträng klar silikon läggs på insidan av både golv- och väggskena. Det ska inte vara mer lim än att kanten på glaset limmas fast. Men först avfettar du förstås!

2

Lyft försiktigt upp glaset och ställ det i golvskenan medan du skjuter in det i väggskenan. Det ska helst inte pressas upp lim ur skenan när glaset trycks fast.

3

Tryck ner 3 mm klossar på bägge sidor av glaset i skenan. Du kan trycka glaset åt sidan med en fogsticka eller en trästekspade så att brickorna kan skjutas ner och fixera glaset. De får inte glida in under glaset.

4

Fyll nu fogarna runt glaset med klar silikon. Fyll på så mycket att det pressas upp ut skenan. Det rättar du till efteråt. Lägg också en sträng silikon under golvskenan så att den sluter tätt mot golvet.

5

Längs väggen fogas med vit silikon. Den rutinerade glasmästaren kan foga utan att maskera med tejp. Vi föreslår att du noga maskerar på väggen så att du inte kladdar med massan.

Material

• 1 glasvägg, 8 mm CE-märkt säkerhetsglas med polerade kanter
• 1 väggskena
• 1 golvskena
• Glasklara distansklossar
• Glasklar silikonfästmassa
• Vitt silikonlim
• Rostfria skruvar med pluggar

Verktyg

• Bågfil med fintandad klinga
• Kort och långt vattenpass
• Sprit till avfettning
• Fogpistol
• Metallborr och försänkare
• Träspackel, fogsticka eller trästekspade
• Silikonbrickor till fogmassan

Tidsförbrukning

Cirka en halv arbetsdag

Pris

4000-5000 kr om du själv mäter och monterar.

Svårighetsgrad

Du kan själv klara av jobbet om du följer yrkesmannens råd och undviker fällorna.

När du mäter glasets bredd längs golvet ska du ta hänsyn till om väggen lutar in mot rummet A eller ut från det B. Därefter ska du välja lister som trots skevheten går minst 6 cm in på glaset - både längs väggen och längs golvet.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Duschkabin