Duschkabin i lättbetong

Lättbetong är ett perfekt material i fuktiga miljöer som till exempel badrum. Här visar vi dig hur du bygger en snygg duschkabin av de flexibla lättbetongblocken.

Intro

Lättbetong har många användningsområden. Du kan bygga väggar, badrum och hela hus av materialet. Det går snabbt och lätt eftersom blocken bara ska staplas med lite lim emellan. Och eftersom blocken är lätta behöver man inte ha någon medhjälpare till att bära eller bygga.

I den här artikeln kan du se hur du bygger en duschkabin med lättbetongblock. Men oavsett vad du bygger är principen densamma. Ytan kan efterbehandlas på flera sätt och här visar vi hur den spacklas och målas. Den kan förstås också putsas eller förses med tätskikt och kläs med kakel.

Lättbetong är perfekt till badrummet

Lättbetong blandas av finmald sandsten, cement, kalk och vatten och eftersom den inte innehåller organiska material kan den inte ruttna eller angripas av svamp. Lättbetong är därför ett perfekt material i fuktiga utrymmen som badrum. Lättbetong är dessutom diffusionsöppen.

LÄS OCKSÅ: Allt om duschkabiner

Instruktion

01
Förberedelser 5 Steg

Innan själva bygget påbörjas måste du veta exakt var du ska bygga. Det underlättar en hel del om du markerar på både golv och vägg där du har tänkt bygga en ny vägg. Då får du ju ett par hjälplinjer att följa under arbetet.

Här kommer golvbrunnen inte att finnas inom själva duschområdet utan bakom den vägg du bygger upp. Det är för dyrt och besvärligt att flytta golvbrunnen. Vi gör i stället ett urtag längst ner i väggen där vattnet kan rinna igenom och vidare till brunnen.

Det är lätt att göra urtag i lättbetong med såg eller vinkelslip.

1

Använd vattenpass och markera var väggarna runt duschhörnan ska stå. Det är viktigt att du är noggrann när hjälplinjerna ritas för då kan du senare bygga upp längs dem.

2

Såga till den första skivan som ska utgöra sockel i den första väggen som byggs upp. Här finns redan en sockel längs den ena sidan av hörnan.

3

Markera för ett urtag. Här tvingas vi göra urtag i den ena skivan för att vattnet ska kunna rinna från duschplatsen till brunnen på andra sidan väggen.

4

Gör urtaget. Det kan du göra med såg eller vinkelslip. Tänk på att urtag endast bör göras i skivor och block som är armerade eller också armerar du med järn för att skivan inte ska brytas sönder.

5

När urtaget är klart sätts en ventil på plats. Det går lätt för den ska bara tryckas fast. Limma inte fast den för då blir det svårt att ta loss den och rensa rent.

02
Sockeln 2 Steg

För att kunna bygga med lättbetongblock och -skivor är det nödvändigt att ha lim - och det ska först blandas.

Här krävs också att vi blandar ett fallbyggnadsbruk för att palla upp det första blocket tills det ligger vågrätt.

Det är viktigt att du är noggrann med placeringen av block och skivor så att de hamnar i rak linje och vågrätt. När detta är klart går det lätt att stapla blocken.

Följ anvisningarna på limförpack-ningen när du blandar. Använd omrörare och en stark borrmaskin.

1

Lägg lim på bocket och fördela det så noga som möjligt. Det ska endast vara ett tunt skikt. Här ska blocket dessutom tryckas fast i fallbyggnadsbruk för att ligga vågrätt.

2

Kolla att blocket ligger vågrätt när du har tryckt ner det i det våta fallbyggnadsbruket. Använd vattenpasset flitigt för att vara säker på att blocken hamnar vågrätt. Ta bort överflödigt bruk.

03
Väggen 5 Steg

1

De första skivorna ställs ovanpå sockeln. Stryk lim på skivorna och tryck fast den första mot anslutande vägg. Kolla att den står rakt.

2

Stryk lim på nsäta skiva och sätt den på plats. Limmet läggs på med tandspackel om du inte har skaffat en limskopa. Förstärk skarvarna/fogarna med spikbleck, som knackas ner med hammare.

3

Sätt upp en hörnskiva när du har fördelat lim på kanterna och under skivan. Förstärk monteringen med en lång betongspik eller -skruv.

4

Fortsätt med skiva efter skiva. Glöm inte att såga till skivorna så att fogarna inte blir genomgående utan förskjuts för att väggen ska bli stark.

5

De översta skivorna sågas till för att sluta så tätt som möjligt mot taket. Här har vi tvingats göra urtag för ett par rör. Den översta skivan limmas fast mot taket.

04
Avslutande finish 4 Steg

När väggen runt duschhörnan har rests så ska den ytbehandlas. Och nu kan du välja mellan t.ex. putsning, spackling, målning, tapet eller kakel.

På den invändiga sidan ska väggen fukttätas med hörnarmering, förstärkning vid kranarna och längs vinkeln mellan golv och vägg. Därefter ska väggen förses med tätskikt. Men det visar vi inte här - det kan du läsa om i någon av våra artiklar om tätskikt på vår webbplats, www.gds.se Den utvändiga sidan sandspacklas innan väggen målas. Längs taket och golvet fogas med akrylfogmassa.

1

Väggen sandspacklas för att få en slät och plan yta. Massan läggs på med en bred spackel och dras sedan ut i tunna och täckande skikt. Låt massan torka och lägg ev. på ett skikt till.

2

Slipa väggen när spackelmassan har härdat för att få en så slät och fin yta som möjligt. Det kan du göra med en planslip med mellangrovt slippapper. Det är klokt att använda filtermask.

3

Förslut alla springor med akrylfogmassa. Hur noga du än har varit så blir det säkert springor mellan väggarna. De fylls igen med fogmassa som sedan slätas till.

4

Väggen målas på den utvändiga sidan i ett par omgångar med t.ex. vit färg. För att väggen inte ska suga så mycket färg är det smart att först pensla den med en primer.

Material

• 22 skivor à 40 x 60 cm (några av dem ska sågas)
• 1 armerat lättbetongblock, 10 x 15 x 100 cm, till ventil
• Ev. 1 ventil
• Fallbyggnadsbruk
• Lättbetonglim
• Spikbleck
• Sandspackelmassa
• Akrylfogmassa
• Väggfärg
• Ev. primer

Specialverktyg

• Lättbetongsåg
• Tandspackel (10 mm)
• Spackel
• Omrörare till borrmaskin
• Ev. limskopa

Ritning

Multimedia

Video

TEKNIK: Bygg med lättbetong

Med en limslev går det lätt och fogen blir stark.

Video

TEKNIK: Lättbetong - inklämda skivor

Med skivor delade på snedden blir fogen stark.

Video

TEKNIK: Lättbetong - fixering av skivor

Spikbleck och vinkelbeslag ger en stark konstruktion

Video

TEKNIK: Bredspackling av lättbetong

Noggrann slipning är viktigt för ett fint, jämnt resultat.

Video

Tips & Tricks

Materialet
Lättbetong blandas av finmald sandsten, cement, kalk och vatten och eftersom den inte innehåller organiska material kan den inte ruttna eller angripas av svamp. Lättbetong är därför ett perfekt material i fuktiga utrymmen som badrum. Lättbetong är dessutom diffusionsöppen

Kapning
Det är lätt att såga lättbetongblock och -skivor till önskat mått. Det görs enklast med en grovtandad specialsåg, en s.k. lättbetongsåg. Det går även med en fogsvans, men tänderna blir snabbt slöa.

Limmet
Lättbetong limmas med ett speciallim som ska läggas på ganska tunt för att blocken och skivorna ska sitta ihop så tätt som möjligt. Det ger dessutom en slät och plan yta. Limmet fördelas med tandspackel eller ett specialredskap, limskopa. Denna har samma bredd som skivorna och täcker därmed hela kanten efter ett drag. Limmet köps i pulverform och blandas med vatten till önskad konsistens.

Skarvarna
Skarvarna och fogarna mellan block och skivor förstärks med spikbleck, som knackas ner tvärs över skarven mellan två skivor.

Montering
Det är nödvändigt att förankra lättbetongblocken i anslutande vägg med exempelvis vinkelbeslag eller specialbeslag. De låses fast med spikar, som ska slås ner ordentligt i lättbetongen

Hörnskydd
Kanterna på lättbetongblock och -skivor är mycket sårbara och skadas lätt av t.ex. dammsugaren. Skydda dem därför med gipshörnskydd som du trycker fast i spackelmassa. Därefter spacklar du över skenan.

I stället för att montera stålskenor på kanterna kan du runda av dem. Då blir de inte lika ömtåliga. Du kan runda kanterna med grovt slippapper och kloss beroende på hur mycket som tas bort.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Duschkabin