Vackert och hållbart trädäck av hårt trä

Ett trädäck i hårt trä är inte bara en fröjd för ögat. Det håller också extra länge, för att träet innehåller naturlig olja. Den underliggande trästommen kan så klart byggas av billigare tryckimpregnerat trä, som också har lång hållbarhet om du skyddar det mot väta.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
15.000 kronor

Intro

I den här gör-det-självbeskrivningen kan du se hur du bygger det snygga trädäcket. Vi visar bl a hur du bygger fundamentet med en kombination av:

 • balkskor, till trädäckets golvreglar, som fästs i väggen
 • stolpskor gjutna i betong som stöd
 • plattor som utgör ett stabilt och fast underlag
 • syllen, som är en kraftig regel, används för att fästa reglarna på trädäckets yttre del.

Vi visar naturligtvis också hur du lägger själva trallbrädorna på det underliggande fundamentet.

Lycka till!

LÄS OCKSÅ: Trall - vilket trä är bäst?

Instruktion

01
Balksko 5 Steg

När du ska börja bygga ett trädäck, är en bra idé att allra först markera dess storlek med ett par pinnar i marken. Då är du säker på att det får rätt dimensioner. Du ska också bestämma dig för vilken nivå trädäcket ska vara på. Här är det smart att utgå från dörren som leder ut till trädäcket.

De underliggande golvreglarna som ska bära upp trädäcket monteras i balk-skor, som på ena sidan fästs i väggen. I den andra sidan ska de fästas mot en syll. Avståndet mellan golvreglarna är här 54 cm, eftersom det då blir minst spill efter de dyra brädorna av ipé.

1

En trallbräda hålls upp mot dörren som leder ut till trädäcket. Det är logiskt att det är den här dörren som bestämmer höjden på trädäcket. Här ska nivån motsvara golvnivån på andra sidan dörren.

2

Rita upp trädäckets höjd på väggen när du har bestämt dig. Använd ett vattenpass och rita upp trädäckets hela längd på husväggen. Markera därefter var balkskorna till golvreglarna ska placeras.

3

Gör schablon av en balksko och markera var balkskorna ska placeras. Lägg en bit av en trallbräda ovanpå, som hamnar i nivå med din markering av trädäckets höjd, så att det blir så noggrant som möjligt.

4

Borra hål i väggen för montering av balkskorna. De ska fästas med 7,5 mm betongskruv, så vi förborrar med 6,5 mm stenborr med en borrhammare. Fördelen med dessa skruvar är att det inte behövs några plugg.

5

Fäst balkskorna i väggen med betongskruv. Det görs enklast med en slagskruvdragare, men en kraftfull vanlig skruvdragare kan också användas.

02
Syll 6 Steg

Under den främre delen av trädäcket består fundamentet av en kraftig syll, som golvreglarna kan fästas i. Syllen ska ligga på två stolpskor som gjuts fast i betong och dessutom stöttas upp av plattor. Hålen för stolpskorna ska grävas och plattorna för att palla upp ska läggas ut.

Syllen pallas upp på små plastklossar, som skruvas fast, så att de ligger kvar. När syllen sedan justeras in på sin plats, läggs tre reglar jämnt fördelade ovanpå, med ett vattenpass överst, så att du kan se när det är vågrätt.

1

Gräv hål till stolpskorna som ska bära upp den tvärgående syllen. Gräv till frostfritt djup, 60-150 cm. Lägg också ut plattor som syllen kan bäras upp av.

2

Lägg den tvärsgående syllen på plattorna och placera tre reglar ovanpå - en på var sida och en i mitten. Palla nu upp syllen så att den ligger helt vågrätt. Du hittar enkelt den rätta höjden om du ställer ett vattenpass på regeln, medan du justerar och pallar upp.

3

Plastkilarna skruvas fast i syllen så att du är säker på att de ligger kvar. Skruven drivs in snett från syllens nedersta del.

4

Fäst de tre reglarna provisoriskt i syllen, med vinkelbeslag och 4 x 30 mm-ankarskruv, när den ligger helt jämnt. När stolpskorna har fästs i syllen, skruvas reglarna bort och sågas till på längden.

5

Skruva fast stolpskorna på syllen rakt över de två grävda hålen. Här används franska skruv, som skruvas i med en hylsnyckel.

6

Gjut fast stolpskorna. Här används betongbruk som bara ska blandas med vatten. Jämna till ytan, när betongen har fyllts på i hålet, och låt det härda över natten.

03
Golvreglar 7 Steg

Golvreglarna läggs på plats i balkskorna vid väggen och läggs rakt över den tvär syllen i den andra änden, där de fästs med vinkelbeslag.

Rakt under reglarna läggs plattor, som används för att stötta reglerna, så att trädäcket blir så stabilt som möjligt. Stöttningen görs med småbitar av regelvirke som placeras stående på plattorna som små stolpar som reglarna kan skruvas i. Stolparna sågas diagonalt och både regeln och stolpen kläs på undersidan med syllpapp för att skydda stommen mot väta.

1

Övriga reglar placeras i balkskorna och på den tvärgående syllen, som det har lagts syllpapp på. De yttersta reglarna och den i mitten skruvas fast i den tvärgående syllen och övriga läggs på plats med ett avstånd på 54 cm.

2

Sätt en tvärgående regel i ytterkant på alla reglarna. När den är på plats är det lättare att dra de andra reglarna ända ut till den. Fäst resterande golvreglar i syllen med vinkelbeslag och ankarskruv.

3

Skruva nu fast reglarna i balkskorna vid väggen, när de ligger rätt i den andra änden. Här används 4 x 30-mm-ankarskruv.

4

Reglarna stöttas med plattor. En läggs under mitten av varje golvregel. De ska användas som stöd till avsågade bitar av golvregel som ställs upp som små stolpar som golvreglarna kan fästas i.

5

Sätt fast syllpapp i änden av de små “stolparna”, som är avsågade bitar av reglar. Syllpappen häftas fast med klammer, så kan träet inte suga upp vatten från plattan.

6

Såga av de stående bitarna på diagonalen, när alla reglar skruvats fast i en “stolpe” som står helt rakt. Det går snabbt och lätt att med en tigersåg göra de diagonala snittytorna, så att vattnet kan rinna av.

7

Alla golvreglar kläs med syllpapp. Lättast är att skjuta fast syllpapp med en häftpistol, men pappet kan också sättas fast med vanliga pappspik. Pappet skyddar träet mot vatten.

04
Trallbrädor 9 Steg

När den underliggande trästommen är färdig, kan du komma igång med själva trädäcket.

Om du väljer trallbrädor av hårt trä, tex ipé, ska du vara medveten om att brädorna inte är lika medgörliga som t ex tryckimpregnerat trä. För att det inte ska bli snett från början, väljer vi därför att först fästa var fjärde bräda med exakt samma avstånd emellan. Därefter skruvas de tre mellanliggande brädorna. Det kan behövas en kofot för att få brädorna helt på plats.

1

Sätt stående täckbrädor på trädäckets front och de båda sidorna. Täckbrädorna placeras 1 cm under reglarna överkant. Sätt eventuellt fast en plastkil som markerar rätt avstånd medan du skruvar.

2

Mät upp för trallbrädorna. Här mäts upp för var fjärde brädas placering. Kom ihåg att det ska vara samma avstånd mellan brädorna. Här är det 8 mm.

3

Var fjärde trallbräda fästs efter markeringarna. De skruvas fast med 6 x 60- mm-skruvar i förborrade hål. En bräda ska också skruvas fast vid trädäckets ytterkant. Den ska sticka ut lite över kanten.

4

Mät upp för den mittersta brädan mellan två av de redan iskruvade brädorna. Den ska ligga precis i mitten, så att avståndet är lika stort till de båda närliggande brädorna. Skruva sedan fast den.

5

Lägg en bräda på plats mellan de två fastskruvade brädorna. Det behövs en kofot för att trycka den rätt. Brädan läggs med lika stort avstånd på båda sidor, ögonmått duger, och hålls på plats med kilar.

6

Brädorna fixeras med plastkilar, när de ligger med rätt avstånd. Skruva fast dem med 6 x 60 mm-skruvar som sätts i jämna rader.

7

Skruva i den yttersta brädan. Den kommer att sticka ut precis 1 cm över den stående täckbrädan - som planerat.

8

Markera var brädorna ska kapas i ändarna, där de sticker ut olika långt. Det är gjort fullt medvetet, eftersom det är enklast att kapa på slutet med ett enda snitt.

9

Kapa trädäckets ändar med en sänksåg med styrskena, som spänns fast längs din markering. Här sticker brädorna ut 3 cm över de stående täckbrädorna på sidorna.

Material

 • Trallbrädor (ipé),21 x 140 x 2.750 mm
 • Stolpar (tryckimp.), 95 x 95 mm
 • Reglar (tryckimp.), 45 x 95 mm
 • Plattor som stöd (begagnade)
 • Balkskor
 • Stolpstöd, 60 x 98 x 300 mm
 • Betongskruvar, 7,5 x 92 mm
 • Vinkelbeslag, 2 x 35 x 50 x 50 mm
 • Ankarskruv, 4 x 30 mm
 • Trallskruv, 6 x 60 mm (rostfri/syrafast)
 • Plastkilar
 • Gjutbetong, 25 kg
 • Syllpapp
 • Ogräsduk

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena

Tidsförbrukning

Ca. 3-4 dagar för 11 kvm

Pris

Ca. 15.000 kr för 11 kvm.

Svårighetsgrad

Det krävs lite mer att bygga i hårt trä, då brädorna är svårare att justera, och så måste man förborra.

Ritning

Trädäckets fundament

Avgörande är att ditt trädäck har ett rejält fundament, så att trallbrädorna inte gungar när du går på dem eller sjunker ned där trädgårdsmöblerna står. Uppbyggnaden kan göras på olika sätt. Här har vi använt en kombination av flera av de vanligaste metoderna:

BALKSKO fästs i väggen till trädäckets golvreglar.

STOLPSKO gjuten i betong håller uppe en syll som används för att fästa golvreglarna i den andra änden.

PLATTOR ger ett stabilt och fast underlag som används under syllen, som komplement till stolpskorna, och under varje golvregel.

SYLLEN är en kraftig regel som används för att fästa golvreglarna längst ut på trädäcket.

Trädäckets fundament

3D-modell

3D-modell

Trädäckav hårt trä

Konstruktionen av det här trädäcket är väldigt enkel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Uppstöttad på plattor

Under golvreglarna ligger den yttersta bärlinan uppstöttad på plattor och kilar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utan bärlina

In mot huset finns inte plats för en bärlina. Därför skruvas varje regel ihop med en bit av en stolpe som står på betongplattor.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

TEKNIK: Pluggade skruvar på trädäcket

Med ett tappborrset får du perfekt resultat

Video

TEKNIK: Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

Video

TIPS: Såga enkelt i hårt trä

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Tips för hårt trä

FÖRBORRA MED METALLBORR
När du bygger ett trädäck i hårt trä, är det nödvändigt att förborra eftersom träet flisar sig. Om du överhuvudtaget lyckas driva i en skruv! Ipé är så hårt att du med fördel kan använda ett så kallat HSS-borr, som egentligen är till för metall. Detta eftersom ett vanligt träborr slits ut alldeles för snabbt.

SKRUVAR SOM INTE BEHÖVER FÖRSÄNKAS
Till det här trädäcket har vi använt NKT High End Rostfri KV.A4 (syrafri) 6 x 60 mm-skruvar. Det är en bred och robust skruv med fördelen att man inte behöver försänka själva skruvhuvudet. När man har förborrat med ett 5,5 mm-borr går det mycket lilla skruvhuvudet nämligen enkelt ned i träet och blir nästan osynligt.

SÅGKLINGA MED MÅNGA TÄNDER
När du ska såga i mycket hårt trä, är det alltid bra att använda en sågklinga med många tänder. Snittytan blir snyggare, träet flisar sig mindre och maskinen belastas mindre. I det här projektet har allt träet sågats upp med en batteridriven kap- och gersåg, med en klinga med 48 tänder.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck