Trädäck med breda trappsteg

Om du bygger en träterrass med ett par breda steg längs kanten kan du strunta i räcket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
18.700 kronor

Intro

När avståndet från terrassen till gräsmatten endast är cirka 40 cm, så behöver du inte sätta ett räcke längs kanten. I varje fall inte om du som här avslutar terrassen med två breda trappasteg som gör det lätt och bekvämt att ta sig mellan terrass och gräsmatta. Om du har små barn och därför vill ha ett räcke kan du lätt komplettera med det. Det gäller också om du vill sätta upp ett trappräcke som stöd när man går mellan terrass och gräsmatta.

De breda trappstegen kan fungera som sittplats eller användas till olika krukväxter.

Terrassen byggs av tryckimpregnerat trä klass A, och här har vi valt brun trall. Efter en eller två strykningar med träolja ser träet ut som dyrt exotiskt träslag, och ändå kostar det bara runt 20 kr löpmetern. Terrassbrädorna ligger på reglar som i sin tur vilar på stolpar, som vi har grävt ner. När jorden som här är mycket torr håller stolparna länge, i synnerhet när de är av klass A. I fuktigare mark hade vi nog gjutit plintar eller använt stolpspjut. Stolparna kostar 50 kr/m, plintar kostar från 100 kr/st och spjut från 50 kr/st.

Terrassen får extra stabilitet av att den har fästs på en bärlina, som i sin tur har skruvats fast på huset.

Instruktion

01
Bärlina på huset 5 Steg

Vi börjar med att röja undan på tomten där terrassen ska ligga, vi tar alltså bort grästuvor, små buskar och annan växtlighet. Här har vi tur för marken består av torr sandig jord som vi lätt kan plana ut med skyffel och kratta.

Vi gräver inte bort sand eftersom reglarna kan ligga i sanden i minst 20 år. Höjden på terrassen ger sig själv: den ska vara en förlängning av golvet i villan. Vi bestämmer höjden när vi fäster bärlinan på väggen. Det bästa är om man kan fästa bärlinan så långt ner att reglarna, som terrassbrädorna vilar på, kan läggas ovanpå bärlinan. Det gick inte här, så därför har vi fäst alla reglar med balkskor på bärlinan.

1

Tomten där terrassen ska ligga röjs. Buskar och gräs grävs bort och marken planas ut. Eftersom det kan tränga ner regnvatten, så planas sanden ut med fall bort från huset.

2

Nu mäter vi, så placeringen av bärlinan kan bestämmas. Grunden har bara putsats en bit ner och vi kan inte sätta bärlinan så lågt att reglarna kan vila ovanpå den. Vi tar bort så mycket sand att vi kan fästa bärlinan på väggen.

3

Bärlinan (C) förborras med 10 mm borr på cirka var 60:e cm och pallas sedan upp till önskad nivå. Höjden justeras in med hjälp av ett par stumpar av terrasstrall, så att terrassen kommer på samma nivå som golvet i villan.

4

Med borrhammare borrar vi hål i huset för pluggarna genom hålen i bärlinan. Pluggarna sticks in genom hålen i träet och knackas in innan skruvarna dras åt. Redan den första skruven kan bära bärlinan i ena änden medan du arbetar vidare.

5

Vid alla ventiler sågas urtag i bärlinan som fästs med en skruv på båda sidor om varje ventil. Urtagen är nödvändiga för att krypgrunden ska kunna ventileras, och tack vare skruvar på båda sidor om hålet klarar bärlinan belastningen.

02
Stolpar och bjälkar 8 Steg

Den bärande delen i konstruktionen är stolparna och bjälkarna. Som du kan se på ritningen på nästa sida fäster vi bjälkarna i mitten lägre än bärlinan.

Om du lägger en liten terrass kan det räcka att du fäster en bärlina på väggen och en bjälke på plintar eller stolpar i framkant. Med tanke på storleken på denna terrass bygger vi i stället ett bjälklag som vilar på ett antal stolpar i marken, både i mitten och längs framkanten.

Det räcker med en bärlinebredd på 45 mm, men vi väljer 90 mm breda bjälkar. De består av två 45 mm reglar vid sidan av varandra. De ger en bättre skarvning (se bild 6) än om vi skarvar en 95 mm regel - och dessutom blir det billigare.

1

Hålen för stolparna görs med en hyrd motordriven jordborr. Det går lätt när jorden är så sandig som här. Stolparna är av 95 x 95 mm tryckimpregnerat trä och borren ska vara lite större. Här ska framsidan av de yttre stolparna stå 460 cm från huset.

2

Stolparna (A1) under den yttre bjälken sätts ner. Vi börjar med hörnstolparna som sätts parallellt med huset och 460 cm därifrån. De placeras lite ”innanför” bärlinans bredd. Därefter drar vi ett snöre mellan stolparna.

3

Stolphöjden kontrolleras. Här gör vi det med hjälp av ett nivelleringsinstrument, men det går lika bra med krysslaserpass, laservattenpass eller slangvattenpass att överföra höjden på bärlinan till stolparna. Såga av stolpen.

4

Skruva fast en vinkel på stolpen som bjälken kan vila på. Fäst också en bit tjärpapp ovanpå stolpen så att den inte suger vatten. TIPS: Den ände som sticks ner i marken får inte ha en sågad yta.

5

Den yttre av bjälkarna (C) skruvas fast i beslaget, så att framsidan kommer i nivå med framsidan på stolparna. Vi använder dubbla reglar, alltså 90 mm totalt, eftersom belastningen på bjälkarna blir stor. Vi väntar med att kapa ändarna.

6

Det blir nödvändigt att skarva reglarna, så att de blir totalt 900 cm långa. Här är det en fördel att använda 45 mm reglar. Den ena skarven vänds framåt och neråt medan andra vänds bakåt och uppåt. Vi använder rostfria skruvar.

7

Mellan bärlina och yttre bjälkar sätts ytterligare en parbjälke. Den är helt enkelt nödvändig eftersom terrassen blir nästan 5 m bred. Dessa två bjälkar monteras 145 mm lägre så att reglarna kan vila ovanpå. Vi gräver hål för stolpar på var 150:e cm.

8

Den mittersta bjälken fästs på stolparna med hålplåt på båda sidor. Det räcker med några få skruvar i varje plåt för bjälken ligger still av tyngden. TIPS: Se till att stolparna står stadigt innan de kapas och att höjden passar.

03
Bjälklaget 5 Steg

När bärlina, mellanbjälke och yttre bjälke är på plats är det dags att lägga golvreglarna så att bjälklaget blir klart.

Reglarna ska ligga så tätt att terrassen inte gungar när man går på den. Brädorna ska ligga så stadigt att de ska tåla att man dansar på dem - inte helt ovanligt om man har trädgårdsfest. Med tanke på att brädorna är 28 mm tjocka så bör de ha stöd för var 60:e cm. Men eftersom de ska sticka ut lite på båda sidor av terrassen, så ska avståndet mellan de två yttre reglarna vara mindre. Vi räknade ut att det passade bäst med 59 cm mellan reglarna (se ritningen).

Reglarna monteras på högkant i balkskor på bärlina och yttre bjälke.

1

Balkskorna skruvas först fast på bärlinan. De två yttersta sätts kant i kant med bärlinans kortändar och därför använder vi beslang med invändiga flikar. Från yttre kant till yttre kant på nästa beslag är det här 54 cm, därefter 59 cm.

2

Därefter fäster vi balkskor på den yttre bjälkens insida. Vi sågade inte av bjälken när vi monterade den och efter att vi har snickrat en rätvinklig triangel, och dragit ut måttet från bärlinan, kan vi markera exakt hur lång bjälken ska vara.

Förhållandet mellan sidorna i triangeln ska vara 3:4:5 för att triangeln ska vara rätvinklig.

3

Reglarna i den yttre bjälken sågas av innan vi skruvar fast den första balkskon. Även här placeras den kant i kant med kortänden och vi använder balkskor med invändiga flikar. Alla andra balkskor i konstruktionen har utvändiga flikar.

4

Vi stämmer bort cirka 3 mm från den första regeln (D) så att balkskon inte sticker utanför träet. Här ska vi ju senare sätta ett lodrätt sättsteg, och då får inte balkskon vara i vägen.

5

När alla balkskor är på plats fästs reglarna (D). Vi börjar med de två yttersta, som vi mäter mycket noga för. Därefter drar vi ett snöre mellan dem så vi är säkra på att alla reglar kommer på samma nivå.

04
Trappan på sidorna 3 Steg

1

Vi tjuvstartar med trappan på de två sidorna för vi ska nämligen först fästa de lodräta bjälkstöden (H), som ska bära de innersta bjälkarna (F). Stöden skruvas fast på insidan av bjälken (D) med fyra skruvar. Till den främre bjälken gräver vi ner stolpar (A3).

2

Trappstöden (B) skruvas fast på trappstödsreglarna (F). Skruvarna dras i snett från sidan och vi använder rostfria skruvar, 6 x 100 mm, med borrspets så att vi slipper förborra. Framkanten på stöden ska hamna 29 cm utanför bjälken.

3

Sättsteget (K) längs sidorna skruvas fast nu, 5 mm under ovankanten på bjälken. Skruvarna sätts i rak linje ovanför trappstöden (B) för att då hamna på samma linje som de i planstegen. Sättsteget kapas längs främre bjälken.

05
Trallen läggs på 5 Steg

Nu går vi från trapporna till själva terrassen, för vi ska lägga trall.

De tryckimpregnerade brädorna är bruna och 28 mm tjocka. Efter strykning med olja kommer de att se ut att vara av teak eller något annat exklusivt träslag - och ändå kostar de bara 20 kr/löpmetern på Byggmax.

Det exklusiva försvinner emellertid snabbt om brädorna inte fästs ordentligt och om avståndet mellan dem varierar. En kontrollmätning visar att inte alla brädor är lika raka, så därför mäter vi noga för var några av dem ska placeras - här nr 10, 20 och 30. Därefter sätter vi varannan bräda mellan dem och till sist övriga brädor. Det ger snyggast resultat.

1

Vi avsätter ett streck för bräda 10 (räknat från väggen). Framkanten ska hamna 10 x 145 mm från väggen, vilket motsvarar 10 brädor med 5 mm luft. Vi sätter av 145 cm på de två yttersta reglarna och markerar med snörslå på resten.

2

Det första trallbrädan (J) skruvas fast i reglarna (D) med två 4,2 x 70 mm trallskruvar. Här går det åt nästan två och en halv bräda i varje rad. Reglarna kan eventuellt justeras lite medan de första brädorna monteras.

Om du förborrar gör du det med en maskin och borrar med en annan. Det sparar tid.

3

Vi fortsätter med bräda 20 och 30, och när de sitter fast lägger vi varannan bräda. Dessa fästs också längs de märken vi har mätt oss fram till och markerat med snörslå. För att skruvarna ska hamna i rak linje markerar vi skruvlinjen med vattenpass.

4

I takt med att trallen skruvas fast fördelar vi avståndet mellan dem med ögonmått. En del brädor är skeva och då tvingar vi dem på plats med en kofot samtidigt som vi skruvar.

5

Vi kapar brädorna först när alla har lagts. Under läggningen har vi varit noga med att skarva två brädor exakt på en regel och därför kan några av dem sticka ut lite. Med cirkelsåg och sågskena sågas alla snabbt av.

06
Två steg i trappan 8 Steg

Nu är det dags att göra trapporna klara. Även om det är färre brädor att sätta på plats, så tar det sin tid.

Trappstödsreglar och trappstöd är klara på de två kortsidorna. Nu ska vi också bygga upp trappan på framsidan. Här kan vi fästa den innersta trappstödsregeln (E) direkt på stolparna (A1), medan trappstödsregeln längre ut måste bäras av egna stolpar (A3). Det är inte så noga hur de placeras, men du ska se till att trappstödsreglarna har 29 cm avstånd till underkanten av bjälken (C), så att du får plats för steg (J) och sättsteg (K).

Trappstöden görs av två reglar. Nederst den långa (G) som det första plansteget läggs på, överst den korta (B).

Vardagsrummet har byggts ut med cirka 50 kvadratmeter. Här är lä från tre sidor, men öppet uppåt - och ut mot gräsmattan.

1

De långa trappstödsreglarna (E) sätts på plats. Den innersta skruvas fast på stolparna (A) med 29 cm avstånd till bjälken. Den yttersta regeln skruvas fast på egna stolpar (A3). Det går lätt att göra hål för stolparna med den hyrda jordborren.

2

Därefter skruvas de undre trappstöden (G) fast på reglarna, och de ska sitta i förlängningen av reglarna i bjälklaget så att skruvarna hamnar i raka rader. Vi låter dem sticka ut 58 cm. Vi drar en lina mellan de två yttersta att rikta efter.

3

De övre trappstöden (B) monteras på de undre. De ska sticka ut 28,5 cm i förhållande till bjälken ovanför dem. Vi fäster dem med skruvar snett ner i träet. Om du vill kan du fästa dem med beslag, så att de sitter ännu stadigare.

4

Sättsteget (K) skruvas fast upptill på bjälken. Precis som på kortsidorna håller vi 5 mm avstånd till terrassbrädorna. Det görs lätt med avståndsbrickor. Och skruvarna hamnar förstås i rak linje med dem i terrassbrädorna.

5

Nu lägger vi trall på det övre trappsteget. Vi börjar med den yttre som sticker ut 4 cm från trappstödet (B). Därefter fästs den inre med 5 mm avstånd. De fortsätter förbi kanten på brädorna på kortsidans trappa.

6

Nu är det dags att fästa sättstegen (K), även nu med 5 mm avstånd upptill. De kapas så att de kan skruvas ihop i hörnet.

TIPS: Längst ut på sättstegen läggs ett par 5 mm lister av trä eller plast, så att plansteget får stöd och inte böjs ner.

7

Trallen till det nedre steget skruvas fast ihop med ett sättsteg som avslutar ner mot gräsmattan. Längs kortänden, där tomten sluttar, sågas det sista sättsteget kilformat eftersom det bara ska avsluta. Sedan kan vi montera det.

8

Nu ska de sista skruvarna dras i och därför kollar vi hela terrassen och trapporna. Vi fäste ju inte alla skruvarna från början, då var det monteringen av brädor som var viktigast. Men nu går det fort när alla brädor ligger på plats.

Material

95 x 95 mm tryckt trä, klass A:
• 8 stolpar (A1) à cirka 150 cm under yttre bjälken
• 8 stolpar (A2) à cirka 140 cm under mittenbjälken
• 14 stolpar (A3) à cirka 100 cm under trappan

45 x 170 mm tryckt trä, klass A:
• 26 trappstöd (B) à 29 cm

45 x 145 mm tryckt trä, klass A:
• 1 bärlina (C), cirka 880 cm
• 4 parbjälkar (C) à 880 cm
• 16 golvreglar (D) à 451 cm

45 x 95 mm tryckt trä, klass A:
• 2 trappstödsreglar (E) à 990 cm under trappstöden
• 4 trappstödsreglar (F) à 200 cm under trappstöden
• 16 trappstöd (G) à 57 cm under nedersta plansteget
• 6 bjälkstöd (H) à 70 cm

28 x 140 cm terrassbrädor, bruna, à 360 cm:
• Cirka 230 m trall (J) till terrassen och trappstegen
• Cirka 26 m till sättsteg (K)

Dessutom:
• 15 pluggar och skruvar à 10 x 120 mm
• 28 balkskor à 45 x 97 mm med utvändiga flikar
• 4 balkskor à 45 x 97 mm med invändiga flikar
• 16 hålplåtar à 180 x 95 mm
• 30 vinkelbeslag à 50 x 80 x 45 mm
• Beslagsskruvar, varmgalv.
• Rostfria skruvar, bl.a. 6 x 90 mm och 6 x 100 mm
• Rostfria trallskruvar Cutters A2, cirka 1500 st. 4,2 x 70 mm
• Tjärpapp

Specialverktyg
• Motordriven jordborr, 20 cm
• Kapsåg eller annan såg
• Borrhammare
• Skruvdragare

Tidsförbrukning

2–3 veckor

Pris

Virket kostar c:a 14 700 kr, beslag och skruvar 4 000 kr

Svårighetsgrad

Det är inte nödvändigt att vara snickare för att lägga en träterrass, men det är ett stort arbete och du ska ha förberett det noga. Det krävs också gott humör …

Ritning

Terrass med trappa

Så här bygger du terrassen så att den klarar vikten av alla gäster på en stor midsommarfest.

Terrassens bredd anpassas för att vara delbar med hela brädor. Våra brädor är 140 mm breda och det ska dessutom vara plats för en fog på 5 mm. Om vi använder oss av 32 brädor får vi en totalbredd på 464 cm (32 x 14,5 cm = 464 cm), men eftersom det yttre sättsteget ska ligga under den yttre terrassbrädan, så drar vi in stolpen 4 cm (brädan är ju 28 mm tjock). När vi drar bort 4 cm får vi ett stolp-avstånd på 460 cm från fasaden.

Terrass med trappa

3D-modell

3D-modell

Trädäck med trappa

Zooma in och se konstruktionen under brädorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Trappans konstruktion

Trappstegen stöddas i sidled genom att vangstyckena skruvas direkt in i stolparna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dubbla reglar säkrar stabiliteten

Den yttersta och mittersta golvregeln är gjord av två reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Mittregel med spikbeslag

Mittregeln är skruvad ovanpå stolparna med spikbeslag.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TEKNIK: Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

TEKNIK: Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TEKNIK: Pluggade skruvar på trädäcket

Med ett tappborrset får du perfekt resultat

TIPS: Vrid träet i form

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck