Det finns numera ett stort antal beslag och system som gör det möjligt att lägga träterrass utan synliga skruvar. I flera av dem används skruvar som fästs från sidan eller nerifrån, så att de inte gör hål på ovansidan.

Men det går att dölja skruvarna på annat sätt, och ett av dem är maritimt inspirerat. Där döljs skruvarna under träpluggar av samma träslag som brädorna. Pluggarna tillverkar man själv av en terrassbräda. Lösningen är mycket elegant men tar sin tid att genomföra. Här visar vår expert hur enkelt det är.