Grundläggande teori ger perfekt resultat

När du ska bygga trädäck är det några helt grundläggande principer som måste följas om du vill vara säker på att få ett lyckat resultat. Bland annat måste du vara noggrann när du mäter, på den bärande konstruktionen och hur du fäster trallbrädorna. Här kan du se alla de grundläggande konstruktionsprinciperna.

Mätning och vinklar

Ska trädäckets hörn vara vinkelräta, måste du kunna "3-4-5-regeln". Den går i all enkelhet ut på att du med tre bara tre längdmått (3, 4 och 5 meter) snabbt och lätt kan göra en 90-graders rätvinklig triangel - så att du kan vara säker på att ditt trädäck får knivskarpa, rätvinkliga hörn.

Genom att se till att det korta måttet är 3 meter, det mellersta 4 meter och det längsta är 5 meter långt, blir hörnet mellan det korta 3-meters måttet och det mellersta 4-meters måttet exakt 90 grader. Det behöver dessutom inte bara 3, 4 och 5 meter. Det är förhållandet mellan de tre sidorna som är avgörande. Det kan t ex vara lättare att hitta vinkeln med hälften så långa mått (1,5, 2 och 2,5 meter).


Bestäm höjden på trädäcket

För att vara säker på att ditt trädäck är i våg eller eventuellt har ett litet fall ut mot trädgården, så att vattnet kan rinna av, behöver du bestämma en höjd att utgå ifrån. Det görs enklast med hjälp av en cirkellaser. Använder en billig cirkellaser, där det kan vara svårt att se laserstrålen vid solsken, får du vänta tills solen gått ner.

Börja med att slå i några stolpar i marken vid trädäckets kanter och inne vid väggen. Sätt cirkellasern i mitten av det tänkta trädäcket. Cirkellasern är självnivellerande och när den lugnat ner sig efter ett par sekunder kan du se laserstrålen hela vägen runt.
Nu markerar du och skär hack i stolparna så att du kan spänna ett snöre mellan dem. Det spelar inte så stor roll vilken höjd du bestämmer, bara det är densamma hela vägen runt.


Nivellering

Oavsett hur du bygger fundamentet till ditt trädäck, så ska trallbrädorna i slutändan helst ligga plant. Det förutsätter att alla reglar (de virke som trallbrädorna fästs vid) ligger på samma nivå. Om de ligger lite hipp som happ i förhållande till varandra kan du inte skruva fast trallbrädorna så att det blir snyggt.

Om du bygger på ett slätt underlag bör reglarnas ovansida vara i samma nivå. Men det kan finnas små ojämnheter i underlaget (och reglarna) och då kan kilar vara till hjälp. Använd två plastkilar för att justera respektive punkt under reglarna individuellt så att reglarnas ovansidor kommer i samma nivå. Slår du in kilarna lite mot varandra, höjs regeln. Drar du kilarna ifrån varandra, sänks regeln.


Avstånd mellan reglar

Om reglarna ligger direkt på kilar eller plattor med kort avstånd mellan varje avlastningspunkt, kan du använda 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar till stommen. På ett högre trädäck, där det är längre mellan avlastningspunkterna, bör du välja en större dimension, t ex 45 x 120 mm, eftersom de är mycket starkare. Mycket högre trädäck kan behöva ytterligare ett lager med tvärgående stöttor.

Ett klassiskt avstånd mellan reglarna är 60 cm från centrum till centrum. För vissa sorters trallbrädor kan det finnas krav på kortare avstånd. Det måste du kolla med tillverkaren. Tunmregeln är ju tjockare trallbrädor desto längre kan avståndet vara mellan reglarna. Men sätt hellre en regel för mycket än en för lite, för ett trädäck som gungar under dina fötter är irriterande att gå på.


Trallbrädor

Oavsett vilken sorts trallbrädor av trä som du väljer att bygga trädäcket av måste du veta hur du vänder dem rätt, hur stort avståndet ska vara mellan dem och hur du vrider dem på plats om du är lite sneda (vilket du förmodligen kommer att vara med om, eftersom trä är ett levande material).

Vänd brädorna rätt
Trallbrädorna ska vändas rätt så att de inte vrider sig. När du tittar på änden på brädan ska årsringarna vridas uppåt. Brädan ska "le". Då ligger den rätt.

Avstånd mellan brädorna
Trallbrädor ligger ute året runt och blir växelvis fuktiga och uttorkade, och därför rör sig träet mycket. Därför måste det vara avstånd mellan brädorna. Vanligast är 3-5 mm. Aldrig mindre! Använd en distans för att få lika stort avstånd när du skruvar fast brädorna.

Räta upp sneda brädor
Ofta kan några brädor ha slagit sig och vara lite sneda, så du kan behöva tvinga en bräda på plats för att få rätt avstånd till grannbrädan. Här kan du antingen använda en kofot (och en kloss för att skydda träet mot märken) och vrida brädan på plats, eller skaffa ett verktyg som är gjort för ändamålet.

Skarvar över reglar
Redan när du planerar ska du komma ihåg att kolla i vilka längder du kan få de trallbrädor som du valt. Det är nämligen smart om brädornas längd stämmer så att du kan lägga två brädor efter varandra direkt ovanpå en regel (med ett avstånd på 3-5 mm) utan att du behöver såga av 40 cm av varje bräda. Det är onödigt arbete och blir spill som för ett stort trädäck kan kosta ansenliga summor.


Montering

Tryckimpregnerade brädor och brädor av hårdträ måste alltid skruvas fast med syrafasta skruvar märkta A4. De är lite dyrare men alla andra skruvar kommer med tiden att bli uppätna av syra från hårdträ eller impregneringsvätskan från de tryckimpregnerade brädorna. Kolla priset i lågprisbygghandeln, de har ofta billiga A4-skruvar.

Se upp med skruvarna
När du skruvar fast brädorna måste du se upp så du inte skruvar i skruvarna för djupt. Gör du det kommer regnvatten nämligen att kunna tränga in i träet i skruvhuvudets fördjupning. Se till att bara skruva i skruvarna så att skruvhuvdet hamnar i höjd med brädans yta. För skruvarna ytterst i brädornas ändar måste du du alltid förborra, så är du säker på att träet inte spricker. Därför är det en bra idé att arbeta med två skruvdragare. En för att borra och en för att skruva.

Dolda skruvar
Du kan också välja ett av många system med dolda skruvar. Fördelen är att du inte har synliga skruvar som går ner i brädorna. Det är en snygg lösning - men den är så klart dyrare än vanliga A4-skruvar.

Dölj med pluggar
Har du valt snygga, dyra trallbrädor kan du välja att göra trädäcket lite extra snyggt: Skruva fast brädorna med skruvar men täck skruvhuvudena med träplugg som du borrar ut av samma slags brädor. Det kräver ett speciellt tappborr och rejält med tålamod. Men snyggt blir det!


Avslutning

I sista delen av trädäcksprojektet gäller det att såga till brädorna exakt och dölja den underliggande konstruktionen, om den är synlig (gäller t ex för förhöjda trädäck).

Kapa brädorna på en gång
Det är i de allra flesta fall enklast att lämna brädorna lite för långa när du arbetar, så att brädorna sticker ut lite över kanten. Då kan du nämligen kapa alla på en gång, antingen med en sänksåg med syrskena eller en cirkelsåg och en rak bräda. På så sätt tar du också höjd för eventuella små ojämnheter och skevheter.

Dölj konstruktionen
Du får ett snyggt trädäck om du döljer ändarna med en "kjol" av trallbrädor. Du sätter alltså en bräda på högkant hela vägen runt längs trädäckets kant, så att man inte kan titta in under konstruktionen. Om du har planerat rätt från början finns ett plast för precis en hel bräda (eller två) längs trädäckets framsida. På sidorna måste du anpessa bredden om du har gjort lutning för avrinning.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck