Gör sommarstugan större med en solterrass hela vägen runt

Eftersom solen inte står stilla på himlen, så återstår det bara att bygga en terrass hela vägen runt huset. Då har du chans att följa solen nästan hela dagen, och du har chans att alltid finna en skuggig plats om det blir för varmt i solen. Denna sommarstuga utökades med cirka 60 kvadratmeter terrass i nivå med golven i huset.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 dagar
Pris
20.000 kronor

Den färdiga terrassen fungerar som en naturlig förlängning av rummen i sommarstugan, och det finns plats för utemöbler och en grill på den.

Intro

Det är absolut inte svårt att lägga en terrass. Men om du vill att den ska fungera som en förlängning av rummen, gäller det att planera den rätt och lägga lite tid på planering. Hur långt ut ska terrassen gå? Hur mycket av fasaden ska den täcka? Hela eller kanske bara tre sidor? Var vill du placera utemöblerna? Finns det plats att komma förbi möblerna?

För att det ska vara bekvämt att gå ut på terrassen från huset beslöt vi att den skulle ligga i nivå med golven. Men det innebar att vi måste snickra trappor från terrassen ner till gräset, och helst också sätta upp räcke på att par ställen.

Det finns en hel den trall, alltså terrassbrädor att välja bland. Du kan köpa exotiska träslag som håller i 100 år och du kan välja nordiska, ljusa träslag. Brädorna kan vara tryckimpregnerade, värmebehandlade, vakuumimpregneradeeller linoljebehandlade - allt efter tycke och smak. Det billigaste är naturligtvis trycktimpregnerat. Väljer du värmebehandlat trä blir det ungefär dubbelt så dyrt. Här används en ny produkt, Super-wood från Vida Wood, och det är impregnerat med bl.a. koldioxid.

Till bjälklaget räcker det om du väljer tryckimpregnerat trä som är NTR-märkt i klass AB. Färgkoden för sådant virke är gul och virket håller länge.

Instruktion

01
Mät och skissa 3 Steg

Liksom vid alla andra arbeten är det viktigt att planera och förbereda. Här var det viktigt att familjen fick en terrass med gott om plats för umgänge, men den skulle passas in på ett naturligt sätt - både på tomten och mot huset.

Detta medförde en hel del skisser innan man kom överens om hur det skulle se ut. Om du inte är så bra på att göra ritningar kan du ta bilder av huset och rita in terrassen på dessa.

För att kunna mäta och markera behöver du ett långt mätband och ett antal pinnar att knacka ner. När du är klar bör du för säkerhets skull dubbelkolla alla mått.

1

Mät noga. För att få ett bra resultat gäller det att vara riktigt noga under mätning och markering. Var noggrann och dubbelkolla alla mått så slipper du senare obehagliga överraskningar.

2

Fasta markeringer. Vi knackar ner tältpinnen så att den står stadigt och lodrätt. Brädan ligger här 28 mm innanför linan och markerar var terrassbrädorna slutar innan yttre täckbrädor monteras.

3

Underlag till stolparna. Här var jorden mycket fast och därför räckte det att ta bort lite matjord för att få fast underlag. Ett par stenplattor hindrar stolparna från att sjunka.

Gamla stenplattor kan användas som underlag på fast mark för stolpar.

02
Reglar och bärlina 5 Steg

Det är reglar och bärlina som utgör bjälklag under terrassen. När trallen har lagts ser man inte bjälklaget, men just för att det blir osynligt är det viktigt att göra det stabilt. Du kan ju senare inte se om ett problem uppstår.

Till bjälklaget används tryckimpregnerat virke, men där stolparna är i kontakt med stenplattor lägger vi takpapp (för att fukten inte ska sugas upp i träet). Mellan bärlinorna och grunden på huset sörjer vi för en liten luftspalt, så att träet kan torka snabbt efter regn. För att det inte ska växa ogräs under terrassen lägger vi en tjock plast på marken.

1

Bärlinan fästs på huset. Den ska sitta 28 mm under färdig höjd för terrassbrädorna. Vi förborrar 8 mm hål på cirka var 90:e cm och så snart bärlinan sitter vågrätt, borrar vi hål i grunden.

2

Luftspalt mellan bärlina och grund. Franska träskruvar på 8 x 160 mm håller fast bärlinan, och mellan den och grunden trär vi galvaniserade brickor på skruvarna. Då ser brickorna till att det finns en luftspalt mellan träet och väggen.

Kraftiga brickor ser till att hålla avstånd.

3

Stolparna kapas. De kraftiga stolparna på 100 x 100 mm kapas till önskad längd och förses med urtag upptill, så att de 50 mm tjocka reglarna kan vila i urtagen. Reglarna fästs sedan i stolparna med 5 x 80 mm skruvar.

Fäst takpapp under stolparna.

4

Skarvning i hörn. Eftersom stolparna är 100 x 100 mm är det lätt att såga urtag i hörnstolparna för två reglar. Den ena regeln kommer här från bärlinan på väggen och den andra kommer från en annan stolpe.

5

Kompletterande stöd. Reglarna parallellt med husväggen förses med kompletterande stöd i form av terrassbrädor, som vilar på stenplattor som lagts på marken. Brädstumparna limmas och skruvas fast på reglarna.

03
Klart för räcket 3 Steg

Redan från början var det bestämt att en del av terrassen skulle förses med räcke.

Eftersom marken här är stenhård så snart matjorden tagits bort - och tomten är väldränerad - var det inte nödvändigt att gräva ner stolparna eller fästa dem på plintar.

Vi rekommenderar annars att du använder plintar eller nergrävda stolpar som stöd för terrassen, så att den inte sjunker eller sätter sig. Stolparna fästs också med byggbeslag på bjälklaget.

Vi kompletterar här med extra stolpar på de yttre reglarna. De ska stötta de yttre brädorna och den lodräta framkanten längs terrassen.

1

Både stolparna och räcket snickras av 45 x 95 mm tryckimpregnerade och hyvlade reglar. Ovankanten på stolparna är här 90 cm ovanför bjälklaget.

2

Extra stöd längs framkanten. Den yttre brädan stöttas av lodräta reglar placerade på var 60:e cm längs den yttre längsgående regeln. Reglarna används också att fästa framkantsbrädorna på.

3

Stolparna fördelas. Avståndet mellan stolparna fördelades så att räcket ser harmoniskt ut. Här blev det mellan 120 och 150 cm. När stolparna var på plats målades de - innan brädorna las.

04
Terrassbrädorna 5 Steg

Här har alla brädor fästs med galvaniserade kamspikar och spikpistol, och det beror på att vi hade en spikpistol. Det har annars egentligen ingen betydelse om du skruvar eller spikar fast trallen. Det handlar mest om vilka maskiner du har och vad du har lust att göra.

En sak är dock viktig: välj spikar eller skruvar efter både virket och klimatet. Lägger du tryckimpregnerad trall och terrassen finns vid havet, bör du använda rostfria eller syrafasta skruvar (spikar). Monteringen går snabbt och är den skojigaste delen av jobbet, för det är spännande att se hur terrassen blir mer och mer färdig.

1

Terrassbrädorna monteras. Fäst varje bräda med två skruvar i varje regel och håll några millimeters avstånd mellan brädorna. Här är det 7 mm. I ett par brädor fick vi såga urtag för stolpar.

2

Vänta med att kapa brädorna. Om du inte vill skarva terrassbrädorna så kan du lägga dem i hela längder och vänta med kapningen. Den klarar du snabbt efteråt när alla brädor har satts fast.

3

Brädorna kapas. När samtliga terrassbrädor har spikats fast, fäste vi ett anhåll - en absolut rak list - 30 mm från där de skulle kapas. Det är nämligen 30 mm från sågklingan till fotplattans kant.

4

Samtliga brädor är på plats. Så snart brädorna hade kapats såg terrassen nästan klar ut, men det återstår förstås en del snickrande.

5

Brädor på framkanten. Till sist fäste vi två brädor längs framkanten hela vägen runt terrassen. Vi fäste dem med 5 x 60 mm skruvar och avståndet mellan dem bestämdes av snickarpennan.

05
Trappor 8 Steg

1

Fast underlag. När vi hade bestämt oss för var vangstyckena till trapporna skulle placeras, grävde vi bort matjord ner till fast underlag, la på grus och stenplattor och justerade plattorna vågrätt.

2

Mäta för trapporna. Från terrassens ovansida till stenplattan är det 45 cm. Vi beslöt då att göra trappan med två steg på vardera 15 cm höjd.

3

Vangstyckena sågas till av 45 x 195 mm tryckimpregnerat hyvlat trä. Bitarna gjordes lite längre än avståndet från regeln under terrassbrädorna till utsidan av stenplattan för att få plats för två steg.

4

Klart för montering. När det första vangstycket var klart, kunde det användas som mall för de övriga. De försågs sedan med kraftiga vinkelbeslag, för att kunna fästas på bjälklaget.

5

Stöd under planstegen. Vi snickrade en enkel trappa med stöd på insidan av vangstyckena för planstegen. Stöden sågades till av trallbitar och kapades 28 cm långa och geringssågades i ändarna. Varje stöd blev nästan 40 mm högt.

6

Markering för planstegen. Vi drog två streck på insidan av varje vangstycke, ett 15 cm nerifrån och ett 30 cm nerifrån. Därefter fäste vi stöden med tre skruvar i varje 28 mm under strecken.

7

Innan trapporna sattes ihop lät vi allt ändträ på vangstyckena stå i blöt i träolja i cirka en kvart. Planstegen placerades sedan så att framkanten på dem kom kant i kant med vangstycket. Stegen fästes med 5 x 60 mm skruvar i stöden.

8

Läcker och praktisk detalj. Ändträet på trallen vid varje trappa ska skyddas. Det gjorde vi genom att fästa list på dem. Listen sågade vi av en terrassbräda. Vi förborrade och fäste listen med en 4,5 x 60 mm skruv i varje kortände.

06
Räcke 5 Steg

1

Räcket fästs på stolparna med 5 x 80 mm skruvar uppifrån. Se till att avståndet mellan stolparna är lika stort upptill och nertill. Håll en snedsträva mot hörnet och markera sågspåren med penna.

2

Kapa snedsträvor. Snedsträvorna görs av 45 x 45 mm reglar och sågas spetsiga i båda ändar. Håll fast snedsträvan med tving och markera både upp- och nertill. Då passar de perfekt.

3

Knacka snedsträvorna på plats. Måla snedsträvorna innan du knackar dem på plats. Det går trögt om du har varit noga med märkningen. Använd kloss så att det inte blir märken efter hammaren.

4

Finjustering. Om du var riktigt noga när du mätte och markerade, så passar snedsträvorna kanske inte när de har målats. Då får du slipa ändarna lite lätt innan du försiktigt knackar dem på plats.

5

Dold montering. Snedsträvorna skruvas fast när alla har knackats på plats. Skruvarna (5 x 60 mm) dras i nerifrån så att skruvhålen inte syns. Nertill fästs de uppifrån och hålen fylls med lite färg.

Material

Tryckimpregnerat
hyvlat trä:

• 45 x 45 mm, totalt 25 m
• 45 x 95 mm, totalt 25 m
• 45 x 145 mm, totalt 22 m
• 45 x 195 mm, totalt 12 m

Tryckimpr. sågat trä:
• 50 x 125 mm, totalt 12 m
• 50 x 150 mm, totalt 70 m
• 100 x 100 mm, totalt 7 m

Terrassbrädor:
• 28 x 120 mm, totalt 500 m

Dessutom:
• Ankarskruvar, 5,0 x 40 mm, 2 paket
• Trallskruv, 4,2 x 75 mm
• Skruvar, 5 x 60, 5 x 80 och 6 x 120 mm
• Beslag – balkskor, vinklar, spikplåtar
• Franska skruvar, 8 x 160 mm och brickor
• Transparent utelasyr
• Fiberduk
• 75 mm kamspikar, 1500 på band

Tidsförbrukning

Det tog cirka 10 dagar innan terrassen blev klar.

Pris

Cirka 20000 kr för en terrass på 60 m2 inklusive trappor och räcke och färg.

Svårighetsgrad

Uppgiften är rätt omfattande men det är inte svårt att lägga en träterrass.

Ritning

Här är den relativt enkla konstruktionen av bjälklag med räcke och trall. Eftersom reglarna är kraftiga kan man hålla långt avstånd mellan stödpunkterna (stolparna).

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck