Arkitektens smarta lösning – svävande trädäck

Det kan inte bli annat än bra när arkitekten ritar ett nytt hus till sin bror snickaren. En del av terrassen runt huset svävar som om den trotsar tyngdlagen, och vi har fått lov att visa hur du bygger den.

Intro

En terrass kan byggas på många sätt och av flera olika slags material. Vi föll för denna otraditionella terrassen för att den ser otroligt lätt ut, trots att den är byggd av kraftiga reglar på 45 x 195 mm.

Den svävande effekten får vi genom att dra tillbaka de understödjande reglarna ca. 160 cm från fronten, så att reglarnas ändar hänger fritt över marken.

Det kan göras eftersom de kraftiga, tryckimpregnerade reglarna är ställda på högkant och fastskruvade i en stor, sammanhängande skiva. Det är 12 mm mellanrum mellan reglarna, så att regnvatten kan rinna undan. Det hjälper till att öka terrassens hållbarhet.

LÄS OCKSÅ: Trall - vilket trä är bäst?

För att denna “terrasskiva” inte ska tippa över när hela familjen står ute på kanten, är var tredje regel fastgjord i huset med en balksko. De syns inte när terrassen är färdig.

Det är inga problem att bygga denna terrass. Det enda du ska komma ihåg är att stryka träet med träskydd några gånger innan du bygger ihop den. Det är nämligen svårt att komma åt senare. Fixar du detta har du en terrass som håller i en evighet.

Instruktion

01
Montering 5 Steg

De lodräta reglarna som utgör terrassens golv görs fast i huset med balkskor. Använd balkskor med inåtgående flikar, de syns inte så tydligt.

Själva terrassen vilar på två tvärsgående balkar,där den yttersta är flyttad en tredjedel bakåt från fronten så att den inte syns.

De lodräta reglarna skruvas fast i varandra med skruvar för ca. var 60 cm, med 12 mm klossar emellan. Måla gärna avståndsklossarna svarta först, så syns de inte.

1

Skruva fast den första balkskon (C) i samma höjd som de vågräta balkarnas ovansida (B). Det ska vara en balksko för var tredje regel (A).

2

Lägg den första regeln (A) i balkskon (C), och kontrollera med vattenpasset att den ligger rakt innan den skruvas fast. Montera nästa balksko med 126 mm avstånd.

3

Borra hål i nästa regel (A) med ca. 60 cm avstånd. Borra bara i en regel åt gången då hålen ska förskjutas från regel till regel.

4

Skruva fast avståndsklossarna (D) från baksidan genom den lösa regeln (A).

5

Res regeln upp (A) och skruva fast den i den första regeln (A). Fortsätt med nästkommande reglar, och kontrollera hela tiden att de ligger 100 % vågrätt åt bägge håll.

Material

Till 300 x 480 cm terrass:

 • 45 x 195 mm tryckimpr. reglar: 53 stycken (A) à 480 cm
 • 97 x 97 mm tryckimpr. stolpar: 2 bottenbalkar (B), 300 cm
 • 14 balkskor m/inåtvänd flik (C), 45 x 97 mm
 • 260 avståndsklossar (D), skurna i 50 x 50 mm av en 12 mm cementspånskiva
 • 10 betongplattor (E)
 • 1 rulle syllpapp
 • 520 Climate-skruvar, 6 x 80 mm
 • 84 beslagsskruvar, 5 x 40 mm

Specialverktyg

 • Korslaser
 • Långt vattenpass
 • Lång rätskena
 • Cirkelsåg

Ritning

Så här får du terrassen att sväva

Själva terrassen vilar på två tvärsgående balkar (B), som är lagda med ca. 1/3 av reglarnas (A) längd, så att den sista tredjedelen svävar fritt i luften. Balkarna är uppklossade på plattor (E) med syllpapp emellan. Ovanpå ligger de lodräta reglarna (A). Var tredje är fastgjord i väggen med balksko (C) med inåtvända flikar. De syns inte så tydligt uppifrån. Reglarna skruvas samman med 5 svartmålade avståndsklossar (D) emellan. Klossarna är placerade med ett inbördes avstånd på cirka 60 cm.

Så här får du terrassen att sväva

3D-modell

3D-modell

Tvävande trädäck

Trädäcket hänger ut 1/3 och ger intryck av att upphäva tyngdlagen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Trädäckets fundament

Trädäcket vilar på två tvärgående reglar, som har klossats upp på betongplattor med syllpapp emellan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Trätrallen

Trallbrädorna läggs med distanser mellan och fästs med balkskor i väggen.

Öppna 3D-modell

Tips & Tricks

Så blir terrassen perfekt

Den professionella snickaren vet saker som vi andra oftast inte har koll på. För det första kontrollerar han att reglarna inte böjer sig innan han lägger dem. På det viset blir golvytan helt plan.

För det andra oljar han in reglarna innan han bygger ihop terrassen. Och slutligen spänner han en lång rätskena under reglarna i den ände som saknar understöd. Det säkerställer att alla reglar hamnar helt jämnt när de är fastskruvade. Det är nämligen inte möjligt att justera en enskild regel mitt i själva terrassen, om den skulle sitta en halv centimeter högre eller lägre än resten.

Snickaren mäter och justerar för varje regel som skruvas fast. Annars är det för sent.

Snickaren kontrollerar att reglarna inte är böjda innan han monterar dem.

En rätskena i botten håller reglarna på plats medan de skruvas ihop.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck