Trädäcket

Det är inte svårt att fräscha upp trädäcket. Detta klarar alla av.

DIAGNOS: RUTTNA BRÄDOR
Vinterns fukt och kyla har skadat träet, och vi konstaterar att en bräda är angripen av röta och måste bytas ut.
1. Här har fukten kunnat samla sig i en spricka i träet, och lite skrapande med stämjärnet avslöjar att det är mjukt en cm ned – brädan måste därför bytas ut. Ofta är lösa spikar eller skruvar ett tecken på röta i träet.
2. Undvik att skada de övriga brädorna. När vi har lossat brädan i ena änden och satt en kil under är det lätt att bända loss den med kobenet.
3. Den nya brädan görs fast i bägge ändar. Om brädan är lite böjd tvingas den in på plats genom att bända med kobenet innan spikarna slås i. Detta kan vara nödvändigt att göra vid varje underliggande regel. Därför är alla spikar halvt islagna – och redo att slås ned i reglarna.

DIAGNOS: ALGPÅVÄXT
Trädäcket är hårt ansatt av gröna alger, som har spridit sig över hela ytan. Därför ska det rengöras grundligt innan vi stryker det med terrassolja.
1. Skrubba bort algerna med en borste. Trädäcket förvattnas för att förbereda träet för rengöringsmedlet. Rengöringsmedlet appliceras sedan med en rotborste och behöver ca. 20 minuter på sig att verka innan du kan börja arbeta med rotborsten. På områden som är väldigt angripna av alger kan du behöva upprepa proceduren.
2. När hela trädäcket är grundligt rengjort ska det skrubbas och spolas rent, så att alla rester av alger och rengöringsmedel sköljs bort. Det görs enklast och mest skonsamt med en högtryckstvätt och ett altantvättsmunstycke – och inte för högt vattentryck!
3. Vid all oljebehandling gäller att man ska ge träet tid till att dra åt sig så mycket det kan. Terrassoljan stryks på i träfibrernas riktning. Var noggrann med att även stryka brädornas sidor/kanter, då det kan se lite märkligt ut om de har en annan färg.
4. Den olja som inte sugits in i träet torkas av med en ren bomullstrasa. Annars får du stora oljefläckar, som sedan måste slipas bort.
5. Trädäcket går knappt att känna igen efteråt. Den tjocka hinnan av alger, märkena efter krukor och den ruttna brädan är borta. Efterhand kommer den nya brädan att smälta ihop med de andra, så att den inte sticker ut så mycket. Det är viktigt att det är torrt väder när du oljar in trädäcket, och du måste ha koll på att vädret håller i sig medan oljan torkar.