Så bygger du en snygg träaltan på de gamla plattorna

De gamla terrassplattorna var slitna, skeva och tråkiga att se på. Nu täcker vi dem med en snygg träaltan, och vi gör det ordentligt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En vecka
Pris
250 kr./m2

Intro

Den nya altanen bygger vi av rejäla brädor, och vi döljer skruvarna med pluggar. Det gamla skelettet under kan du använda oavsett vilket material du vill ha ovanpå.

LÄS OCKSÅ: Trall - vilket trä är bäst?

Se hur du snabbt och lätt lägger en ny träaltan på den gamla stenläggningen. Vi visar dig bland annat hur du fixar ojämnheter så att altanen blir helt plan. Dessutom bygger vi en praktisk bänk, som avslutar altanen.

Instruktion

01
Mät upp och gör i ordning underlaget 5 Steg

Förutsättningen för att du ska kunna lägga en ny träterrass ovanpå på din gamla stenterrass, är att plattorna ligger någorlunda jämnt. Du kan fixa till vissa ojämnheter, men ligger plattorna huller om buller på varandra, är det bättre att ta bort dem och jämna till marken under.

För de allra flesta är så lyckligtvis inte fallet, och då handlar det bara om att hitta stenterrassens högsta punkt. Det är nämligen till den nivån reglarna till träterrassen ska klossas upp för att terrassen ska bli helt jämn.

1

Hitta terrassens högsta punkt. Här använder vi en korslaser som skickar en vågrät linje mot tumstocken. Den högsta punkten utgör utgångspunkten för terrassens slutgiltiga höjd.

2

Ta reda på terrassens maximala höjd. Här är det terrassdörren som begränsar höjden. Vi ser till att det blir minst 3-4 cm luft mellan dörr och terrass.

3

Stryk terrassbrädorna (B) med olja eller träskydd på bägge sidor. Gör det innan de läggs på, så att du lätt kan olja in dem på bägge sidor och alla kanter.

4

Rulla ut fiberduk. En kraftig och mörk fiberduk ser till att inget ogräs kan växa upp under terrassen.

5

Vänd brädorna med märgsidan uppåt. Om de böjer sig lite när träet torkar, kommer de att pressas ned mot reglarna istället för att lyfta sig. De ligger rätt när de “ler”.

02
Bygg skelettet, och lägg på brädorna 9 Steg

När du har lagt ut fiberduken, har du en god överblick över hela ytan där terrassen ska läggas. Nu kan du lägga ut stödreglarna.

Reglarna (A) är 45 x 95 mm och tryckimpregnerade. Vi lägger dem ned på grund av det korta avståndet upp till dörren. Det innebär att stödreglarna ska ligga med ett avstånd på maximalt 60 cm.

Kan stödreglarna stå på högkant blir de starkare, och då kan de placeras med max. 100 cm mellanrum.

1

Lägg ut stödreglarna (A). Liggande ska de inte ha mer än max. 60 cm mellanrum, på högkant max. 100 cm. Här gör terrassens bredd att det blir ca. 58 cm mellan stödreglarna.

2

Klossa upp regeln närmast huset. Den ska upp i nivå med den regel som ligger på stenbeläggningens högsta punkt. Det löser du med ett vattenpass.

3

Klossa upp med kilar och klossar. Dra fast varannan eller var tredje regel. Det ska vara ett litet fall (ca. 1 cm/meter) bort från huset. Klossa upp med takpapp, klossar av tryckimpregnerat trä (C) och plastkilar.

4

Gör fast resterande reglar (A). Gör som i föregående steg med papp, klossar och kilar. Då det är ett litet fall i de reglar som är fastdragna, ska resterande reglar bara upp i nivå med vattenpasset/rätskenan.

5

Kapa till terrassbrädorna (B). De flesta brädorna ska ha samma längd, så de kan kapas på förhand. Har du inte en kap-/geringssåg, så låna eller hyr en.

6

Lägg ut den första brädan. Den ska ligga vinkelrätt mot huset och sticka 4,5 cm ut över ändarna på reglarna (A). Skruva fast den enligt anvisningen.

7

Märk upp för skruvarna. Det ska sitta två skruvar mitt över varje regel (A) 3,5 cm inifrån kanten av brädorna (B).

8

Märk upp för brädorna på varannan regel. Märk upp för minst 5 brädor i bredd inklusive mellanrum på 8 mm. Då kan du lägga var femte först och sedan de resterande. Det gör det lättare att styra nivån.

9

Hoppa över fyra markeringar, och lägg den femte plankan parallellt med den första. Börja med att skruva fast den i ändarna. Fortsätt med de mellanliggande brädorna.

03
Avsluta med skruv och pluggar 6 Steg

Genom att borra ut hålen och sätta i träpluggar får vi en fin yta. Här pluggar vi med bitar av en rundstav. Det är lätt, men fungerar bara om terrassen oljas eller målas regelbundet. Annars ska du borra ut pluggar med ett pluggborr ur en terrassbräda.

Terrasskruvarna ska vara så långa att ca. 2/3 av skruven går in i regeln under. Då blir bara skruvens ogängade hals kvar i terrassbrädan. Pluggarna säkerställer att det inte samlas vatten i hålen, som kan orsaka röta.

När pluggarna stryks med olja eller träskydd blir de nästan osynliga.

1

Bygg ett djupstopp: Såga till rundstaven så att borret kommer att sticka ut ca. 2 cm när du har borrat igenom rundstaven.

2

Borra med djupstopp. Sätt spetsen av borret exakt där du märkt upp för skruven. Se till att hålla borrmaskinen lodrätt.

3

Borret styr sig själv ned i träet och stoppar när rundstaven stöter emot underlaget. Nu kan du skruva fast brädan i regeln med en 5 x 60 mm rostfri terrasskruv.

4

Slå i en rundstav (D) i hålet. En 16 mm fururundstav passar perfekt i hålet. VIKTIGT! Denna lösning förutsätter att du målar/oljar terrassen regelbundet. Annars ska du borra ut pluggar ur en terrassbräda.

5

Kapa rundstaven med en multisåg, och lägg en spackel eller liknande mellan terrassen och klingan. Det ger pluggen en liten förhöjning, så att vattnet ska kunna rinna av.

6

Slipa pluggen. Den får gärna vara lite konvex så att det inte blir en grop som samlar vatten. Avsluta med olja eller träskydd, ge gärna pluggarna en extra omgång.

04
Bygg en praktisk bänk på terrassen 7 Steg

Vi avslutar terrassbygget genom att bygga en praktisk bänk på ena sidan. Här gömmer den även en stenkant, vilket gör att det uppstår en nivåförändring. Om du bygger på en plan yta kan du bortse från detta.

1

Skruva fast stolparna (C) i bottenregeln (B). Nivåskillnaden gör att vi behöver stolpar i två längder. Annars ska de vara i samma längd.

2

Vänd upp bottenregeln. Lägg en liten kloss och takpapp för varje stolpe under bottenregeln, så blir den inte för fuktig.

3

Mät de yttersta stolparna. Från terrassens överkant ska det vara bredden av två brädor och tre gånger 8 mm mellanrum.

4

Skruva på de två första tvärstagen (D) efter märkena på de yttersta stolparna.

5

Diagonalt stag (E) monteras när allt är lod- och vågrätt.

6

Märk upp på de mellanliggande stolparna med hjälp av ett märksnöre. Skruva fast alla tvär- och diagonalstag (E och D)

7

Skruva på terrassbrädor (A). Två på sidorna, två ovanpå.

Material

 • 45 x 195 mm tryckimpregnerade reglar (B)
 • 45 x 95 mm reglar (A)
 • 16 x 100 mm tryckimpregnerade brädor till uppklossning (C)
 • 16 mm rundstav av furu till pluggar (D) för skruvhålen
 • Fiberduk, min. 80 g/kvm
 • 5 x 60 mm rostfria skruvar
 • Plastkilar för uppklossning
 • Syll-/takpapp för uppklossning
 • Terrassolja eller träskydd

Specialverktyg

 • Multisåg
 • 16 mm speedborr
 • Långt vattenpass
 • Evt. korslaser

Material för bänk

 • 45 x 195 mm tryckimpregnerade reglar, beklädning (A)
 • 45 x 95 mm reglar, bottenre gel (B), stolpar (C), tvärstag (D), diagonala stag (E)
 • 16 x 100 mm tryckimpregnerade brädor, klossar (F)
 • 16 mm rundstav av furu, pluggar till skruvhålen
 • 5 x 60 mm rostfria skruvar
 • 5 x 120 mm rostfria skruvar
 • Tak-/syllpapp
 • Färg eller olja

Tidsförbrukning

Denna terrass tog ca. en vecka.

Pris

Ca. 250 kr./kvadratmeter.

Svårighetsgrad

Denna terrassuppbyggnad är så lätt att alla kan lyckas med den. Var bara noggrann under tiden.

3D-modell

3D-modell

Trädäck på plattor

Med en grund av gamla plattor, är det lätt att stötta upp det nya trädäcket.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stöttning av reglar

Kilar och klossar på rätt avstånd säkrar bra understöd.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Palla upp trallreglar

Med justerbara kilar blir det helt rakt

Video

TEKNIK: Montering av trallbrädor

Lägg dem i små "grupper", så blir det lätt att komma åt

Video

TEKNIK: Skarvning av trallbrädor

Gör skarvarna på en regel. Då blir de starka.

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

Video

TIPS: Vrid träet i form

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck