3 metoder för dolda trallskruvar

Du blir glad om du bestämmer dig för att dölja skruvarna på din nya terrass. Det ser inte bara snyggt ut – det finns även ett bra syfte med att gömma dem. Se här vilka möjligheter du har.

Dolda skruvar på din terrass

Här får du 3 valmöjligheter när terrasskruvarna ska döljas.

Det tar längre tid att bygga en terrass med dolda skruvar än det gör att skruva bräda för bräda. Det blir dock finare när man gömmer skruvarna så att de inte syns. Detta är dessutom förnuftigt. Om du har råkat stöta tån i ett skruvhuvud som börjat sticka ut ur terrassbrädan, vet du hur irriterande skruvarna kan vara. Skruvhuvudena är dessutom en svaghet i terrassen. Det är nämligen på skruvhuvudena vattnet samlas när det har regnat.

LÄS OCKSÅ: Detta ska du veta när du bygger altanräcke

Detta vatten tränger sedan ned i träet och med tiden kommer träet att ruttna och behöva bytas ut. Genom att dölja skruvarna så att de inte syns, blir ytorna där vattnet kan angripa konstruktionen färre. Och det är precis det vi tänker på.

De 3 metoderna

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi 3 valmöjligheter när terrasskruvarna ska döljas. Du kan läsa om:

 1. Skruvar på snedden: Den snabba lösningen
 2. Beslag: Gör det lätt att byta en bräda
 3. Träpluggar: Snickarens val

1. Skruvar på snedden - den snabba lösningen

Smart specialverktyg gör det lätt att dölja monteringen.

På byggmarknaden har du kanske sett reklam för verktyg som gör att du kan dölja terrasskruvarna genom att skruva ned dem snett i träet. Det finns två bra lösningar: Marksman Pro från Camo och Hidden Decking System från Essve.

Båda verktygen består av ett handtag som sluter om terrassbrädan. På båda sidor om handtaget har det gjorts ett hål för skruvarna.

Med en speciell bit monterad på skruvdragaren skruvas de långa terrasskruvarna ner i brädan och tack vare vinklingen på hålen döljs skruven på brädans sida. Det ger en stark och hållbar montering som samtidigt är helt dold när terrassen är klar. Både Essve och Camo ser till att det blir rätt avstånd mellan terrassbrädorna och därför behöver du inte använda avståndsklossar. Även om skruvarna sitter dolda går det bra att skruva ut dem igen om man behöver ta bort en skadad terrassbräda. Priset ligger på ca 800 kr för handtagen.

Fördel:
Stark och hållbar montering, lätt att få rätt avstånd mellan brädorna.

Nackdel:
Kräver skruvar och bits som utformats för användning med Camo Marksman Pro eller Hidden Decking System från Essve.

Marksman Pro från Camo

Hidden Decking System från Essve

2. Beslag - gör det lätt att byta en bräda

Det finns en hel del monteringsbeslag till terrassbrädor. Brädorna är lätta att ta bort igen om det skulle behövas.

Fördel:
Det kan bli nödvändigt att ta bort en terrassbräda om den ruttnar eller går av. Det kan vara lite svårt med dold montering, men inte om du använder ett av de tre beslag som vi visar här. Det finns en flexibilitet som inte påverkar hållbarheten.

Nackdel:
Priset för de beslag som visas är högt. Dessutom är två av beslagen system, och du måste köpa brädor som passar till monteringsbeslagen.

ProFi Deck T-klämmor är det självklara valet för dig som vill bygga en terrass i komposit. ProFi Deck är ett system som består av terrassbrädor i stark, underhållsfri komposit som fästs med smarta klämmor och passar in i de frästa spåren, noten, på brädorna. Som namnet antyder är klämmorna formade som ett T där det vågräta strecket skjuts in i noten på brädan. Klämman fästs på bjälkarna med en skruv som skruvas ned genom den lodräta delen av T:et. Nästa bräda skjuts därefter in under T-klämmans andra kant. Gör detta försiktigt med en gummihammare så att inte plankan skadas. Priset är ca 7 000 kr för terrassbrädor terrass och T-klämmor till 10 m² terrass.

I-CLiPS är en relativt ny produkt och den skiljer sig på flera sätt från de andra är en relativt ny produkt och den skiljer sig på flera sätt från de andra alternativen. Terrassbrädorna ska nämligen inte alls skruvas fast. De ska i stället klickas på plats i en skena. Det betyder att i-CLiPS ska köpas som system och att du alltså inte kan använda vilka brädor som helst. Endast brädor från i-CLiPS som har rätt fräst form kan användas. I gengäld är brädorna lätta att lägga och kan läggas helt utan att verktyg behöver användas. En uppsättning skenor och 4 brädor i formatet 21 x 118 x 4 500 mm kan köpas för ca 800 kr.

Terrasseflex är en av de smarta typerna av beslag som finns på marknaden. Det är ett förbindelsebeslag i plast som skruvas fast på undersidan av terrassbrädan. Den ena änden på beslaget skjuts in under den intilliggande brädan, medan den andra änden skruvas fast i bjälken. Den stora fördelen är att träet inte har kontakt med bjälkarna, eftersom beslagen ligger mellan dem. Det innebär att det blir färre ställen för vattnet att samlas på. En uppsättning med Terrasseflex och skruvar till 10 m² terrass kan köpas för ca 2 000 kr.

3. Pluggar - snickarmästarens val

Att dölja skruvarna med träpluggar är en elegant lösning, men det är också ett mycket tidskrävande arbete. Det är dock värt allt slit med tanke på resultatet.

Precis som vi har slagit fast finns det massor av beslag och smarta skruvsystem som kan dölja monteringen. Men det finns ännu ett alternativ som kanske är det snyggaste och mest eleganta: träpluggar som ger terrassen ett lite marint utseende. Själva arbetsprocessen är enkel nog: Borra ett hål i terrassbrädan med ett Forstner-borr. Skruva i en skruv i hålet. Borra ut en träplugg ur en överbliven terrassbräda och limma pluggen i hålet. Slipa ned pluggen till terrassbrädans nivå. Så enkelt är det.

Nu ska du bara göra det 600, 800 eller 1 296 gånger, allt bero-bräda ende på hur många skruvar som ska användas till din terrass. Det är ett arbete som kräver tålamod och noggrannhet. Det är mycket viktigt att du håller borrmaskinen helt lodrätt när du borrar hål med Forstner-borret. Annars är det inte säkert att pluggen passar i hålet. Ett cylinderborr kan köpas för omkring 200 kr. En påse med 500 pluggar kostar från 900 kr.

Fördel:

 • Helt dolda skruvar.
 • Snyggt och elegant uttryck.

Nackdel:

 • Tidskrävande.
 • Mycket svårt att ta bort en bräda igen.

Använd ett vasst stämjärn för att ”skära” ned pluggen i nivå. Slipa därefter pluggen med en excenterslip tills plugg och bräda är helt i samma nivå.

1. Borra hål med ett Forstner-borr. Vi placerar ut hål ca 2,5 cm från kanten. Borra en centimeter ned i brädan, precis ovanför en underliggande bjälke. Skruva ned skruvar i hålen i bjälkarna.

2. Pluggarna limmas i hålen. Borra pluggarna själv eller köp en påse med träpluggar som är färdiga att användas. Banka försiktigt på pluggarna tills de helt når ner till skruvarna nedanför.

3. Pluggarna slipas ner i nivå. När limmet är torrt avlägsnas den översta delen av pluggarna med ett stämjärn. Därefter slipas de ned till terrassbrädornas nivå.

Du kan även köpa en påse med färdigborrade pluggar som är färdiga att användas. Om pluggarna ska ha en mer dramatisk effekt på terrassen, kan du välja pluggar i en annan färgton än terrassbrädorna.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck