Snygg stenlagd altan med skydd mot vinden

Det finns många dolda detaljer som ger ett långt liv åt denna lilla stanaltan med lä från en mur.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
10.000 kronor

Intro

Det är både tungt och hårt att lägga en stenaltan men gör du det ordentligt belönas du med ett resultat som håller i många år. Och det ordentliga arbetet börjar med underlaget – nerifrån och upp.

Om underlaget är kompakt, stabilt och perfekt kommer de olika grusskikten tillsammans med fogar och plattor att bilda en helhet med imponerande egenskaper. Läggs altanen efter våra anvisningar bevarar den i många år sin plana yta, som är flexibel och tål små rörelser i marken, torka, regn och frost, något som annars skulle kunna fördärva altanen på endast några få år.

Muren runt altanen är lika kompromisslös, och även om du aldrig har ”lekt” murare eller svettats över stendiken kan du tryggt ta ansvar för denna mur. Du bygger den av block som staplas och låses lika lätt som legobitar. Och den håller lika länge som altanen.

Tänk igenom altanens placering

Med tanke på den långa hållbarheten är det viktigt att du från början noga planerar var altanen ska ligga. Muren ger lä och insynsskydd och kan (liksom altanen) suga till sig solvärme på dagen och avge värmen på kvällen.

Så tänk inte enbart på utsikt och blåst utan också på om det ska vara sol på morgonen eller på eftermiddagen. För senare kan altan och mur inte flyttas …

Lä och med fin utsikt

Höjden på muren är en balansgång mellan att skapa lä och att bevara utsikten från altanen. När vi får det som vi vill, så ska det både vara lä på altanen och fin utsikt från den.

SE OCKSÅ: Bygg en stadig stödmur i trädgården

Det kan vara besvärligt och resultatet måste bli en balansgång. Här passar den ganska låga muren fint ihop med växtligheten runt den. Nederst har vi en fast mur av betongblock och upptill ett antal små buskar och annan växtlighet som ger skönt lä på altanen.

Muren kan fungera utmärkt som stödmur om det är nivåskillnader i trädgården. Om det är stora skillnader i nivå bör muren få en viss lutning.

Instruktion

01
Underlag som håller i många år 6 Steg

1

Vi sätter ner käppar och drar snören som markerar var vi ska gräva. På käpparna markeras terrassens planerade nivå med ett fall på 15 mm per meter. Snörena dras 20 cm högre för att inte vara i vägen.

2

All matjord grävs bort. Den hårda jorden vibreras sedan med en padda. Du måste gräva minst 35 cm djupare än planerad terrassnivå. Paddan pressar ihop mushål och myrgångar.

3

Bärlagergruset fördelas. Det läggs där vi har grävt bort matjord och ger rätt bra dränering. För att få cirka 15 cm packad bädd lägger vi på cirka 20 cm. Ovansidan av bädden ska ligga 15 cm under färdig nivå.

4

Bärlagergruset packas med en plattvibrator. Du bör använda en maskin på cirka 90–100 kg för att komprimera på djupet, Kör över ytan 3–4 gånger och se till att överlappa med 15–20 cm.

5

Nu är det dags för väggrus. Skiktet ska vara 12 cm efter komprimering och eftersom det sätter sig 2–3 cm lägger vi på 14–15 cm. Det är stenarna i gruset som gör det stabilt och svårt att sticka ner en spade.

6

Väggruset jämnas till och vibreras. För att kunna få ett tunt skikt sättgrus skapar vi en plan yta med fall cirka 4 cm under plattornas botten. Vi styr hela tiden längs de uppspända snörena.

02
Stensäker terrass: Sättgruset justeras millimeternoga 6 Steg

Det är snart dags att lägga plattorna som beläggning på terrassen. Det är starka plattor, men styrkan i terrassen ligger inte minst i det täta sambandet mellan synliga plattor och underlaget.

Det som binder ihop underlaget och betongplattorna är sättgruset. Det har inte samma styrka som väggrus och bärlagergrus, så det läggs i ett tunnare skikt och det justeras med hjälp av ett par rör millimeternoga. Det är nämligen ovansidan på sättgruset som bestämmer läggningens resultat.

1

Sättgruset kärras ut och fördelas så att vi får ett två-fyra centimeter tjockt skikt. Gruset kan eliminera små ojämnheter men är inte stabilt i tjocka skikt, så därför får fördjupningarna i väggruset inte vara för stora.

2

Två långa rör läggs ner i gruset. Det är hemligheten bakom läggningen av en stenterrass. Rören läggs med ovansidan där plattorna ska ligga och med stöd av rören justeras grusbädden.

3

De två rören läggs exakt vågrätt åt det håll som det inte ska vara fall. Det ena röret läggs lite högre än det andra så att de tillsammans skapar rätt fall.

4

Sättgruset fördelas så att det ligger 1–2 cm högre än rören. Det gör du lättast med baksidan på en kratta.

5

Gruset dras ut till en helt plan yta när vi drar en rak bräda ovanpå rören. Det är lättast att dra i sicksack eftersom det ofta är tungt att dra med sig överflödigt grus.

6

Rören tas bort och spåren efter dem fylls med grus. Vi häller inte på för mycket eftersom vi ska dra bort överflödigt grus utan att skada den plana ytan.

03
Fasta plattor med plats för rörelser 6 Steg

Nu har underlaget jämnats till så att plattorna hamnar millimeternoga när de läggs ner på gruset. När vi slår på dem med en regel är det för att det inte ska vara luft under dem och så att gruset packas upp en bit i fogarna. Vi gjuter fortlöpande en kant för att plattorna inte ska glida åt sidan. Det är dessutom viktigt att plattorna läggs med lite luft emellan så att vi sedan kan fylla upp fogarna med fogsand. Beläggningens styrka ligger i att den tål små rörelser.

1

Den första plattan lägger vi i ett hörn. Plattan knackas på plats med en tjock regel, som vi har försett med ett handtag upptill. Eftersom muren kommit upp en bit börjar vi längst in i hörnet.

2

Nästa platta läggs ner på gruset. Genom att ställa den på kanten av föregående platta kan den tippas ner utan att vi anstränger ryggen. Efter lite övning lägger den sig med förnuftig fogbredd mot föregående platta.

3

Avståndet mellan plattorna fixeras. Normalt ska det vara 2–5 mm mellan plattorna, men det bästa är att anpassa fogens bredd till plattorna. Plattorna är nästan 50 cm och när två plattor är 100 cm är fogen lagom.

4

Längs kanten på beläggningen gräver vi en liten ränna och den fyller vi upp med betong för att plattorna inte ska kunna glida åt sidan. Vi gräver i takt med att plattorna läggs – djupet är cirka 15 cm.

5

Rännan fylls med betong som ska vara så fast att den kan formas och så att den håller emot medan plattorna läggs. Vi provar oss fram till rätt konsistens. Senare täcker vi betongen med matjord.

6

När två plattrader har lagts fogas med torr sand. Eftersom fogbredden här är rätt stor kan vi använda sättsand som fogsand. Normalt har fogsand 1-2 mm och sättsand 0-4 mm stora korn.

04
Stensäker mur: Muren byggs på fastgjutna block 7 Steg

Muren är låg och ska som stödmur inte hålla emot så mycket jord på baksidan. Därför kan vi nöja oss med att gjuta fast de nedersta blocken på en sockel, som inte är djupare än cirka ett halvt spadblad.

När den första raden har satts noga, så att blocken ligger alldeles vågrätt, i rak linje och på samma nivå och på ett stadigt underlag, byggs resten av muren upp. Det enda som tar tid är att kapa blocken i murens ändar.

1

En grund ränna grävs och fylls med torrbetong som de nedersta blocken sätts i. Det går utmärkt med grovbetong 0-8 och den är rätt billig. Den hälls torr i rännan, tillsätts lite vatten och blandas lätt.

2

Det första blocket sätts i den lägsta delen av terrassen och knackas ner ordentligt i betongen och justeras vågrätt innan höjden kollas mot snöret.

3

De övriga blocken i den nedersta raden sätts på samma sätt i den fuktiga men fasta betongen med en fog på ett par mm. Betongen ska härda ett dygn.

4

Blocken som ska ligga ovanpå de undre staplas och låses. Det finns många varianter av låsbara block om du inte skulle hitta exakt samma som vi använder på din byggmarknad.

5

I hörnen tvingas vi slå bort den ena delen av ”låset” för att kunna fläta ihop blocken – växelvis från ena sidan och växelvis från den andra. Då sitter tappen i vägen.

6

Några block måste kapas för att de olika raderna ska kunna läggas förskjutna och så att det går att fläta ihop i hörnen. Vi markerar tydligt var vi ska kapa och kapar med en 230 mm vinkelslip.

7

Muren avslutas med en rad toppblock. Nästan alla murblock har i serien ett toppblock som ger dig en snygg avslutning.

Material

Till en terrass på 2,5 x 3,5 m
• Bärlagergrus, 2 m3
• Väggrus, 1,5 m3
• Sättgrus, 0,5 m3
• Ev. fogsand, 25 kg
• 35 plattor, 50 x 50 x 5 cm
• Torrbetong, 8 säckar à 25 kg
• 65 murblock
• 13 toppblock, 20 x 50 x 13 cm

Specialverktyg

• Plattvibrator, 90-100 kg
• 2 långa rör
• Stor vinkelslip med diamantskiva

Tidsförbrukning

3-4 dagar

Pris

Cirka 10 000 kr för både mur och terrass på 2,5 x 3,5 m.

Svårighetsgrad

Faktiskt ganska enkelt men också ett mycket tungt arbete.

Tips & Tricks

Grus med olika egenskaper

Kornstorlekarna ger varje sorts grus egenskaper som kan användas på olika ställen under läggningen. De olika skikten i beläggningen består av olika sorters grus. Om marken är lerig kan du börja med bergkross 0-63 eller förstärkningsgrus. Är marken torr kan du börja med bärlagergrus. Eftersom det innehåller både fint grus och lite småstenar kan det komprimeras ordentligt. Även väggrus kan packas men det går inte lika bra med sättgrus, eftersom det innehåller grus 0-8 mm.

Bärlagergrus utgör ett stabilt underlag.

Sättgruset tränger upp i fogarna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Stenlagd uteplats