Det är egentligen bara en sak som är svår när man bygger en stödmur Det är att skapa rätt lutning i förhållande till marktrycket. För med felaktig lutning får muren svårt att motstå trycket från marken. Om du vill bygga en stödmur bör du absolut välja det slags stödmursblock som automatiskt ser till att den färdiga muren får en lutning på cirka 10 grader mot marken.

Specialblock sparar in tid!

Med specialblock slipper du det ganska svåra och mycket tidskrävande arbetet med att lägga vanliga trädgårdsstenar med exakt rätt inbördes förskjutning i hela murens längd och mellan samtliga skift. Du slipper dessutom att gjuta en sluttande sockel.

Med specialblocken kan du nöja dig med att stapla sten efter sten upp till cirka 150 cm – utan att tänka på lutningen. Vill du bygga högre mur måste du anlita fackfolk för beräkning av stenarnas placering. Men du kan faktiskt bygga upp till 3 meter med blocken.

Starkare mur med specialblock

Specialblock ger dig dessutom en starkare mur. Blocken är konstruerade så att de låser varandra. Det innebär att risken för att en sten eller två skall förskjuta sig är nästan obefi ntlig. Med andra ord: specialblock gör det lätt att lyckas.

LADDA NED HELA ARTIKELN och se hur du gör.